Pojezierze Litewskie: Różnice pomiędzy wersjami

Lietuviškai/ Po litewski
(WP:SK, poprawa linków)
(Lietuviškai/ Po litewski)
W regionalizacji fizycznogeograficznej Litwy obszar ten występuje pod nazwą ''Baltijos aukštumos'', co w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza ''Wyżyny Bałtyckie''. Nazwa ta jednak, podobnie jak nazwa ''Pojezierza Bałtyckie'' (gdyż wyraz litewski ''aukštuma'' czyli ''wyżyna'' jest zastępowany w przypadku polskich nazw geograficznych na Litwie terminem ''pojezierze'') nie występuje w polskiej literaturze naukowej.
 
Na terytorium Litwy i częściowo Białorusi wyróżnia się mezoregiony, takiej jak: [[Równina Mereczanki-Kotry]] (PietryçiųPietryčių lyguma), [[Wysoczyzna Środkowoniemeńska]] (Nemuno vidyrupiovidurupio plynaukšte), [[Pojezierze Wileńskie]] (Aukštaičių aukštuma), [[Wysoczyzna Zachodnioauksztocka]] (Vakarų AukčtociųAukštaičių plynaukšte) i [[Równina Żejmiany-Wilii]] (Žeimenos-NerisNeries vidyrupiovidurupio lyguma).
 
== Zobacz też ==
Anonimowy użytkownik