Aktywa: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 358 bajtów ,  6 lat temu
wikiekonomia
(wikiekonomia)
(wikiekonomia)
Przykład: w sklepie znajdują się jogurty, a ich termin przydatności do spożycia upłynął; przedsiębiorstwo odzieżowe posiada w magazynie tkaniny, które uległy trwałemu zabrudzeniu – w obu przypadkach nie jest spełnione oczekiwanie, że składnik przyniesie w przyszłości korzyści, nie powinien być zatem ujęty w bilansie. Przykład drugi: zatrudnieni są pracownicy, ale ich umiejętności i wiedzę trudno wiarygodnie wycenić i kontrolować, nie są więc zgodnie z prawem bilansowym ujmowani wśród aktywów.
 
Jednostka gospodarcza nie musi mieć [[Własność|prawa własności]] do składnika majątkowego, aby ująć go w bilansie. Jednym z przykładów jest obowiązek ujęcia bilansowego aktywów, które stanowią przedmiot [[Leasing finansowy|leasingu finansowego]], a do których prawo własności posiada podmiot finansujący, do momentu spłaty całości zobowiązań z tytułu umowy leasingowej<ref>{{Cytuj książkęodn|nazwisko = Helin|imię = André|tytuł = Ustawa o rachunkowości – komentarz|rok = 2012|wydawca s= C.H. Beck|miejsce = Warszawa|strony = 170|isbn = }}</ref>.
 
== Klasyfikacja ==
** [[krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe]].
 
Struktura aktywów jest zależna od specyfiki działalności jednostki, rodzaju branży, technologii wytwarzania i asortymentu produktów. Wysoki udział aktywów trwałych w ogólnej sumie aktywów świadczy o małej możliwości dostosowania się jednostki do zmieniającego się otoczenia<ref>{{Cytuj książkęodn|nazwisko = Świderska|imię = Gertruda Krystyna|tytuł = Jak czytać sprawozdanie finansowe|rok = 2013|wydawca s= Difin/MAC|miejsce = Warszawa|strony = 77|isbn = }}</ref>.
 
== Aktywa typowe dla organizacji opartej na wiedzy ==
W warunkach [[gospodarka oparta na wiedzy|gospodarki opartej na wiedzy]] pojęcie majątku coraz częściej nabiera szerszego znaczenia wykraczającego poza tradycyjne zbywalne zasoby przedsiębiorstwa. Pojęcie majątku używane w szerokim sensie obejmuje obok [[Rzecz (prawo)|rzeczy]] i praw majątkowych, również zdobytą wiedzę i umiejętności przynależne osobie fizycznej, a więc [[pracownik wiedzy|wykwalifikowanemu pracownikowi]]. Tego rodzaju niematerialne zasoby stanowią kluczowy czynnik generujący wpływ korzyści ekonomicznych do organizacji opartej na wiedzy, np. przedsiębiorstwa doradczego lub informatycznego.
 
Uzyskanie prawdziwego i rzetelnego obrazu takiej organizacji w jej sprawozdaniu finansowym może wymagać fakultatywnego rozbudowania bilansu o kategorię aktywów kompetencyjnych, które dzieli się na następujące pozycje: wiedza, umiejętności, doświadczenie, projekty badawcze. Podstawą normatywną dla uzupełnienia sprawozdania finansowego o te kategorie nie są przepisy prawa bilansowego w aktualnie obowiązującej formule, ale zasada wyższości treści nad formą, która obliguje jednostkę do ujawniania zasobów i zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich treścią ekonomiczną i rzeczywistością gospodarczą, a nie tylko normą prawną<ref>L. {{odn|Niemczyk: ''Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości'', Pacioli Institute, Rzeszów |2013.</ref>}}.
 
== Zobacz też ==
 
* [[pasywa]]
* [[Bilans (rachunkowość)|bilans]]
 
{{przypisy}}
 
== Bibliografia ==
* {{Cytuj książkę|nazwisko = Helin|imię = André|tytuł = Ustawa o rachunkowości – komentarz|rok = 2012|wydawca = C.H. Beck|miejsce = Warszawa |odn = tak}}
* {{Cytuj książkę|nazwisko = Świderska|imię = Gertruda Krystyna|tytuł = Jak czytać sprawozdanie finansowe|rok = 2013|wydawca = Difin/MAC|miejsce = Warszawa |odn = tak}}
* {{Cytuj książkę| inni = G.K. Świderska, W. Więcław (red.) |tytuł = Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości |rok = 2012|wydawca = Difin/MAC|miejsce = Warszawa |odn = tak}}
* {{Cytuj książkę|nazwisko = Niemczyk|imię = Lesław|tytuł = Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości|rok = 2012|wydawca = Pacioli Institute|miejsce = Rzeszów|odn = tak}}
 
[[Kategoria:Rachunkowość]]