Infrastruktura: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 1030 bajtów ,  5 lat temu
ELIGJUSZ
(Określenie 'budowle inżynierskie" zastąpiono określeniem "obiekty inżynieryjne")
(ELIGJUSZ)
Infrastruktura wspiera działalność produkcyjną, służy rozwojowi produkcji, choć sama nie bierze bezpośredniego udziału w produkcji. Oznacza układ i wzajemne relacje elementów (części) stanowiących całość np. budowy, ustroju, struktura kryształu, struktura społeczna, agrarna itp.
 
== Cechy infrastrukturyinfrastrukturycELIGJUSZ ==
# służebny charakter – świadczy usługi dotyczące obsługi sfery produkcyjnej bądź konsumpcyjnej;
# bryłowatość urządzeń – oznacza, iż istnieje konieczność tworzenia całych obiektów od razu ze względu na kwestie ekonomiczne oraz technologiczne, nie da się ich budować etapami;
# wysoka kapitałochłonność – tworzenie urządzeń infrastruktury pociąga za sobą konieczność ponoszenia znacznych kosztów, które ze względu na bryłowatość zwracają się dopiero w długim okresie;
# skokowy sposób powstawania kosztów – oznacza, iż koszty infrastruktury rosną co pewien czas jako konsekwencja niepodzielności urządzeń infrastruktury
# długowieczność – czas użytkowania urządzeń infrastruktury jest bardzo długi;
# immobilność – nie da się przenosić urządzeń infrastruktury, zaś usługi świadczone przez urządzenia infrastruktury mogą być konsumowane na miejscu;
# urządzenia infrastruktury są względem siebie komplementarne a nie substytucyjne.
 
== Funkcje infrastruktury ==
# transferowa – stwarza warunki przepływu w przestrzeni dóbr, energii oraz ludzi;
# usługowa – zaspokaja popyt na usługi zgłaszany poprzez sferę produkcyjną oraz konsumpcyjną;
Anonimowy użytkownik