Holding: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 103 bajty ,  5 lat temu
brak opisu edycji
m (źródła/przypisy, drobne redakcyjne (poprawa definicji), int.)
{{Inne znaczenia|pojęcia ekonomicznego|[[Holding (futbol amerykański)|holding]] częste przewinienie w futbolu amerykańskim. Jeszcze inne znaczenie to wiążąca cześć wyroku sądowego, inaczej [[ratio decidendi]]<ref>Maciej Koszowski, Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą, Warszawa 2009, s. 33.</ref>.}}
 
'''Holding''' ([[Językjęzyk angielski|ang.]]. ''holding company'' od słowa ''hold'' oznaczającego ''trzymać'') organizacja grupująca [[podmiot gospodarczy|podmioty gospodarcze]] (np. [[Spółka|spółki]]), samodzielne pod względem prawnym i organizacyjnym, ale pod względem finansowym uzależnione od jednego z nich (podmiotu dominującego). Podmiot dominujący posiada udziały w podmiotach zależnych, dzięki czemu może kontrolować skład zarządów oraz działalność tych podmiotów<ref name="EncyklopediaWiem">{{Cytuj stronę | url = http://portalwiedzy.onet.pl/44390,,,,holding,haslo.html | tytuł = Holding | praca = Encyklopedia WIEM | opublikowany = portalwiedzy.onet.pl | data dostępu = 2016-02-13 <!--|archiwum=https://web.archive.org/web/20130709013401/http://portalwiedzy.onet.pl/44390,,,,holding,haslo.html|zarchiwizowano=2013-07-09 | data dostępu = 2016-02-> 13}}</ref>. Istotą holdingu jest zarządzanie oraz kontrolowanie działalności wielu podmiotów zależnych przez jedną organizację dominującą. Odbywa się to dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji [[kapitał (ekonomia)|kapitału]]. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych [[Przedsiębiorstwo|przedsiębiorstw]], najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” ([[Filia|filii]]). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka „matka” posiada większość udziałów w kilku spółkach „córkach”, które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny – występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych<ref name="PawelSeleraHolding">{{Cytuj książkę | autor = pod red. Pawła Borszowskiego i Andrzeja Huchli | tytuł = Podatkowy slalom przedsiębiorcy | url = http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/54332/Podatkowy_slalom_przedsiebiorcy.pdf| miejsce = Wrocław | data = 2014 | strony = 147–151 | isbn = 978-83-61370-58-1 | rozdział = Holding jako forma prowadzenia działalności gospodarczej | imięnazwisko r = PawełSelera | nazwiskoimię r = SeleraPaweł | data dostępu = 2016-02-13 | url = http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/54332/Podatkowy_slalom_przedsiebiorcy.pdf}}</ref>.
 
W Polsce termin ten jest stosowany z umocowaniem prawnym, (ustawa: prawo bankowe), tożsame jest pojęcie ''[[grupa kapitałowa]]'', z tym że obejmuje ona tylko związki kapitałowe, a nie personalne.
 
{{Spis treści}}
 
== Istota struktur holdingowych ==
Spółki holdingowe posiadają osobowość prawną niezależnie od tego czy są one spółkami zależnymi (córkami) czy spółkami uzależniającymi (spółkami matkami). Możliwości podejmowania decyzji władczych przez spółki dominujące powoduje jednak, że mamy do czynienia z organizacją o względnie trwałych zależnościach i jednocześnie określonej hierarchii. Nie można natomiast akceptować stanowiska, z którym holding utożsamia się jedynie ze spółką naczelną. Holding bowiem tworzą co najmniej dwa podmioty prawno -gospodarcze – podmiot kontrolujący i [[Podmiot gospodarczy|podmiot]] kontrolowany. Natomiast więź, która te podmioty łączy, stanowi istotę holdingu.
 
== Drogi powstania struktur holdingowych ==
Struktury holdingowe można klasyfikować wg wielu kryteriów. Zgodnie z kryterium sposobu powstawania wyróżnia się holdingi powstałe w wyniku wydzielania przedsiębiorstw, łączenia przedsiębiorstw i powstałe na bazie przedsiębiorstw wielozakładowych. Powstanie holdingów drogą dzielenia polega na decentralizacji zarządzania oraz odpowiednich zmianach w strukturze organizacyjnej przez tworzenie nowych instancji w formie przedsiębiorstw. Powstanie holdingów drogą łączenia polega na połączeniu danego przedsiębiorstwa z innymi lub częściej przyłączeniu innych przedsiębiorstw. Tworzenie holdingów na bazie przedsiębiorstw wielozakładowych umożliwiają w Polsce przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, a w szczególności ustawa o prywatyzacji tych przedsiębiorstw. Odbywa się to dzięki tzw. [[Kapitał (ekonomia)|kapitałowej]] drodze prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tj. przekształceniu się w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz udostępnienia akcji lub udziałów. Powstanie holdingów na bazie przedsiębiorstw wielozakładowych przebiega następująco:
* przekształcenie przedsiębiorstwa wielozakładowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,
* utworzenie spółek podporządkowanych na podstawie art. 16 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
* utrzymanie spółki „pierwotnej” jako spółki dominującej,
* prywatyzacja holdingu.
 
== Kryteria holdingu ==
Za kryterium mówiące o tym czy mamy do czynienia z holdingiem, przyjmuje się posiadanie przez „spółkę matkę” więcej niż połowy [[Kapitał (ekonomia)|kapitału]] akcyjnego lub w spółce nieemisyjnej więcej niż połowy udziałów w ich nominalnym wyrażeniu (holding jawny). W holdingach ukrytych, ze względu na łańcuch zależności, wynikający z istnienia akcji nie dających prawa głosu oraz rozproszenia akcji, posiadanie lub reprezentowanie nawet mniej niż 50% kapitału akcyjnego „spółki córki” daje pakiet kontrolny nad nią. W gospodarkach o nie ukształtowanej w pełni gospodarce rynkowej uważa się, że mamy do czynienia z holdingiem, gdy władze „spółki matki” mają możliwość kształtowania składu władz innej spółki. W dojrzałych gospodarkach rynkowych za nadrzędne kryterium przyjmuje się fakt, że dane ugrupowanie gospodarcze sporządza skonsolidowany bilans, a więc przed władzami podatkowymi traktuje swoje prawnie samodzielne części jako elementy pewnej całości.
 
== Rodzaje holdingów ==
 
Kryterium podmiotowe i przedmiotowe pozwala wyróżnić holdingi:
# podmiotowo jednolite (właściwe, czyste, monolityczne) – grupujące uczestników prowadzących działalność w takiej samej formie organizacyjno -prawnej,
# przedmiotowo jednolite – podmiot kontrolujący obok podstawowej działalności rozwija równolegle aktywność uboczną o charakterze tradycyjnym (np. produkcję, handel),
# mieszane podmiotowe – zgrupowanie przedsiębiorstw, banków, spółdzielni i fundacji, obejmujące także spółki prawa cywilnego lub handlowego.
Do zalet holdingów zalicza się:
# Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za wyniki pracy spółek zależnych oraz wzrost motywacji do działań nowatorskich przez ich organy zarządzające, w stosunku do [[struktura dywizjonalna|struktur dywizjonalnych]]. Efekty pracy, w tym przypadku w sposób bardzo jednoznaczny, identyfikowane z podmiotem gospodarczym.
# Ograniczenie negatywnych skutków związanych z podjęciem działalności w obszarach wysokiego ryzyka. FirmaSpółka matka wydzielając samodzielny podmiot gospodarczy ogranicza ryzyko jedynie do wysokości udziałów w kapitale tego podmiotu.
# Duża zachęta inwestorów zewnętrznych do zaangażowania środków w przedsięwzięcia realizowane przez spółki córki. W wypadku struktur dywizjonalnych zainwestowany kapitał ginie w całej organizacji gospodarczej, w wypadku holdingu inwestor staje się udziałowcem spółki córki, której kapitał jest tylko cząstką kapitału całej organizacji. Inwestor za te same pieniądze otrzymuje znacznie większy wpływ na zarządzanie wybraną spółką holdingową.
# Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego przez kapitał zewnętrzny. Inwestor zewnętrzny angażuje kapitał jedynie w tę spółkę, którą uważa za godną uwagi, czy to ze względu na jej szczególną efektywność, czy też ze względu na jej produkty. Nie ponosi natomiast ryzyka związanego na przykład z niską efektywnością działania innych spółek-córek holdingu czy też całej organizacji holdingowej. Inwestorzy zewnętrzni dążą niekiedy poprzez stopniowy wykup akcji spółek-córek, do ich przechwycenia.
 
[[Kategoria:Holdingi| ]]
 
[[cs:Holding]]
[[it:Holding]]
[[ru:Холдинг]]
[[sk:Holding]]
[[uk:Холдинг]]
64 302

edycje