Dyskusja wikipedysty:Mpn/2021 7/2019 8/2017 12/2016 5: Różnice pomiędzy wersjami

→‎Alvin Plantinga: informacja i ocena.
(→‎Alvin Plantinga: informacja i ocena.)
(→‎Alvin Plantinga: informacja i ocena.)
odnośnie "Zwracam uwagę na konieczność uźródławiania podawanych treści "
 
1. Wszystkie większe zmiany polegały na rozszerzeniu i ew. skorygowaniu uogólnionych we wcześniejszej wersji artykułu twierdzeń dotyczących poszczególnych dzieł Plantingi oraz zawartych tam treści. Jakkolwiek nie dodałem przypisów, to źródłem i przedmiotem twierdzeń są cytowane/omawiane we wcześniejszej wersji artykułu WWA książki. Zatem źródło informacji jest w każdym przypadku podane.
2. Zmiany, oprócz uszczegółowienia, korekty i poszerzenia treści odpowiedniego działu WWA mają charakter podsumowania stanowiska Plantingi. Jako takie - nie mają przypisów, bowiem stanowisko to nie jest wyrażone na jednej stronie a w całej książce WCB.
3. Zmiany zostały wycofane z racji formalnych, bez zaznajomienia się z ich treścią i bez jej oceny. Zwracam uwagę, że wrócono do we wcześniejszej wersji artykułu, która posiada dokładnie te same braki, jakie, jak się muszę domyślać, zarzuciłeś/aś mojej edycji. WWA zawiera ponadto szereg błędów, które zostały usunięte przez mnie. Z powodów wyłuszczonych w 2. niczego nie wniesie zacytowanie całej książki. Nazwa jej występuje w treści hasła, w obu wersjach. Tego typu postępowanie rozmija się z celem, bowiem zamiast ulepszonego hasła bez nowych przypisów, mamy stare hasło z błędami, z dokładnie tą samą ilością odniesień co moja wersja. Tego typu hasła powinny być weryfikowane przez osobę merytorycznie znającą się na omawianej problematyce i w wypadku, gdy rozszerzenie treści stwarza wątpliwości powinno być modyfikowane, korygowane, poddawane dyskusji etc.