Katowice: Różnice pomiędzy wersjami

Dodany 1 bajt ,  5 lat temu
(nieużyty przypis)
Katowice pod względem hydrologicznym charakteryzują się położeniem w dorzeczu dwóch największych rzek Polski: [[Wisła|Wisły]] (80,5% powierzchni miasta) i [[Odra|Odry]] (19,8% powierzchni miasta; głównie w rejonie Panewnik, Ligoty, Brynowa i Ochojca) ze względu na przebiegający przez miasto [[dział wód|dział wodny]] I rzędu. Katowice w [[dorzecze Wisły|dorzeczu Wisły]] jest odwadniane przez zlewnię [[Rawa (dopływ Brynicy)|Rawy]], [[Brynica (dopływ Czarnej Przemszy)|Brynicy]] i [[Potok Bolina|Boliny]], które są dopływem [[Czarna Przemsza|Czarnej Przemszy]]. Zlewnia [[Mleczna (dopływ Gostyni)|Mlecznej]] wraz z jej dopływem [[Przyrwa (dopływ Mlecznej)|Przyrwą]] stanowi największą zlewnię w Katowicach (35% powierzchni miasta). Rzeka ta odwadnia południową część miasta i prowadzi swoje wody do [[Gostynia|Gostyni]], będącej lewobrzeżnym dopływem Wisły. [[Kłodnica]], biorąca swój początek w Katowicach, wraz ze [[Ślepotka|Ślepotką]] i mniejszymi dopływami odprowadza wody do Odry{{odn|Absalon|Czaja|Jankowski|2012|s=54-56}}{{odn|Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice|2012|s=27=29}}.
 
Łączna długość cieków na terenie Katowic wynosi 107 km, z czego najwięcej jetjest w zlewni Mlecznej (45 km) i Kłodnicy (26 km). Obszary te są najbardziej wodonośne ze względu na występowanie w podłożu nieprzepuszczalnych, ilastych warstw [[Miocen|mioceńskich]]. Najdłuższą rzeką na terenie Katowic jest Rawa, której długość w granicach miasta wynosi 12,1 km. Rzeka ta jest w całości uregulowana i niemal na całej długości posiada betonowe koryto, pozbawione łączności hydraulicznej z wodami gruntowymi, przy czym w Śródmieściu koryto to jest przykryte. Formalnie, od źródła do ujścia Potoku Leśnego stanowi ona otwarty kanał ściekowy. Drugą najdłuższą rzeką w Katowicach jest Kłodnica, której długość w granicach miasta wynosi 10,7 km, a trzecią Mleczna (9,7 km). Rzeki Katowic z wyjątkiem kanału ściekowego Rawy są pod administracją [[Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach|Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach]]{{odn|Absalon|Czaja|Jankowski|2012|s=54-56}}{{odn|Tokarska-Guzik|Rostański|Kupka|2002|s=14}}{{odn|Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice|2012|s=27=29}}.
 
[[Reżim rzeczny|Reżim rzek]] jest silnie zaburzony ze względu m.in. na dużą retencję powierzchniową, drenaż technologiczny (odwadnianie kopalń węgla kamiennego) oraz silnie rozbudowany system kanalizacji deszczowej. Ponadto ze względu na przekształcenie stosunków wodnych prawie wszystkie wody powierzchniowe i znaczna część wód podziemnych nie nadają się do gospodarczego wykorzystania{{odn|Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice|2012|s=27=29}}.
32 968

edycji