Przestrzeń powietrzna: Różnice pomiędzy wersjami

drobne redakcyjne
(link do Traktat o otwartych przestworzach)
(drobne redakcyjne)
 
== Przestrzeń narodowa i międzynarodowa ==
Z punktu widzenia prawa, przestrzeń powietrzną dzielimydzieli się na narodową i międzynarodową:
* '''przestrzeń narodowa''' określonego państwa rozciąga się nad jego terytorium (lądowym, [[morskie wody wewnętrzne|morskimi wodami wewnętrznymi]] i [[morze terytorialne|morzem terytorialnym]]). We własnej przestrzeni powietrznej państwo jest [[suwerenność|suwerenne]]<ref>
WgWedług ''Konwencji urządzającej żeglugę powietrzną'' podpisanej w Paryżu 13 października 1919 r. [http://isap.sejm.gov.pl/VolumeServlet?type=wdu&rok=1929&numer=006 (Dz U 1929 r. nr 6 poz. 54)] ''każde Państwo posiada całkowite i wyłączne zwierzchnictwo nad przestrzenią powietrzną ponad swoim terytorium'' (art. 1). [[Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym]] z 1944 precyzuje, że ''terytorium Państwa stanowią obszary lądowe i przylegające do nich wody terytorialne'' (art. 2). [[Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza]] mówi, że 1. ''Suwerenność państwa nadbrzeżnego rozciąga się poza jego terytorium lądowe i wody wewnętrzne, a w przypadku państwa archipelagowego poza jego wody archipelagowe, na przyległy pas morza zwany morzem terytorialnym''. 2. ''Suwerenność ta rozciąga się na przestrzeń powietrzną nad morzem terytorialnym, jak również na jego dno i podziemie''. (art. 2).</ref>, czyli ma prawo decydować o wszystkim, co się w niej dzieje. Dlatego na przelot (z lądowaniem lub bez) obcego samolotu, helikoptera (balonu, sterowca, itd.) potrzebna jest zgoda państwa.
* '''międzynarodowa przestrzeń powietrzna''', rozciąga się nad pozostałym obszarem globu, w tym nad morzem otwartym i obszarami nie podlegającymi niczyjej jurysdykcji. Z przestrzeni międzynarodowej mogą korzystać wszystkie państwa na zasadzie równości – jest ona dostępna dla każdego państwa bez dyskryminacji.
 
* [[klasy przestrzeni powietrznej]]
* [[prawo lotnicze]]
 
{{Przypisy}}