Cecha podzielności: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 3816 bajtów ,  5 lat temu
Wycofano ostatnie 2 zmiany treści (wprowadzone przez 185.157.12.109) i przywrócono wersję 46644973 autorstwa Pkierski
(2rw)
Znaczniki: wulgaryzmy lub nieodpowiednie słownictwo (filtr nadużyć) VisualEditor usuwanie dużej ilości tekstu (filtr nadużyć)
(Wycofano ostatnie 2 zmiany treści (wprowadzone przez 185.157.12.109) i przywrócono wersję 46644973 autorstwa Pkierski)
{{Dopracować|źródła=2010-100909090909010}}
'''Cecha podzielności''' – metoda umożliwiająca stwierdzenie, czy dana liczba jest [[dzielnik|podzielna]] bez [[Twierdzenie o dzieleniu z resztą|reszty]] przez inną. Są one narzędziami pomocniczymi ułatwiającymi sprawdzenie czynników liczby bez uciekania się do [[dzielenie|dzielenia]]. Choć podobne reguły mogą być ułożone dla dowolnej [[system liczbowy|podstawy]], to niżej zawarto tylko reguły dotyczące [[dziesiętny system liczbowy|systemu dziesiętnego]].
 
== Cechy podzielności ==
* Każda liczba całkowita jest podzielna przez 1.np, 100:1=100 ; 4968:1=4968
* Liczba jest podzielna pwwdawdadadzezprzez 2 (jest [[Parzystość liczb|liczbą parzystą]]), jeśli ostatnia z jej [[cyfra|cyfr]] reprezentuje liczbę parzystą, czyli jest jedną z cyfr: 0, 2, 4, 6, 8.
* Liczba jest podzielna przez 3, jeśli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 3 - dzięki temu regułę można stosować [[Rekurencja|rekurencyjnie]] aż do osiągnięcia liczby jednocyda6jednocyfrowej. Przykład: 104628: suma cyfr 1+0+4+6+2+8=21, jeśli2+1=3, jest apdjpodzielna cyfrprzez d3.
* Liczba jest podzielna przez 4, jeśli liczba tworzona przez jej dwie ostatnie cyfry jest podzielna przez 4. Przykład: 52136 bo 36/4=9 więc liczba 52136 jest podzielna przez 4.
* Liczba jest podzielna przez 115, jeśli pojej odjęciuostatnią odcyfrą sumajest 0 lub 5.
* Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest podzielna zarówno przez 2, jak i przez 3.
* Liczba jest podzielna przez 7, jeśli suma jej cyfr mnożonych (od prawej) przez kolejne potęgi 3 (włącznie z potęgą zerową: 3<sup>0</sup>=1) jest podzielna przez 7. Przykład:
{|
| align=right|1757||&nbsp;:&nbsp;||ad1·27+7·9+5·3+7·1=112
| &nbsp;&nbsp;
|d
| align=right|da1761||&nbsp;:&nbsp;||1·27+7·9+6·3+1·1=109
|-
| align=right|112||&nbsp;:&nbsp;||1·9+1·3+2·1=14
|
| align=right|dadddaa109||&nbsp;:&nbsp;||a1·9+0·3+9·1=18
|-
| align=right|14||&nbsp;:&nbsp;||d1·3+4·1=7
|
| align=right|18||&nbsp;:&nbsp;||1·3+8·1=11
* Liczba jest podzielna przez 8, jeśli liczba tworzona przez jej trzy ostatnie cyfry jest podzielna przez 8. W praktyce łatwiej wziąć liczbę tworzoną przez trzy ostatnie cyfry, podzielić ją przez dwa i sprawdzić podzielność przez cztery.
* Liczba jest podzielna przez 9, jeśli suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 9. Jeśli wynik sumowania jest wielocyfrowy sumowanie można powtarzać dla wyniku sumowania.
: Przepis ten funkcjonuje nie tylko w zapisie dziesiętnym ale również dla zddapisówzapisów o innych niż 10 podstawach, jako kryterium podzielności przez liczbę o 1 mniejszą od podstawy.aw
* Liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0d0.
* Liczba jest podzielna przez 11, jeśli po odjęciu od sumy cyfr stojących na miejscach parzystych, sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych otrzymamy liczbę podzielną przez 11. Nie ma znaczenia, czy miejsca parzyste i nieparzyste liczymy od lewej, czy od prawej. Przykład:
* Liczba jest podzielna przez 11, jeśli po odjęciu od suma
:: Liczba 854073 → (8+4+7) – (5+0+da3) = 19 – 8 = 11
:: 854073 jest podzielna przez 11
: Przepis ten funkcjonuje nie tylko w zapisie dziesiętnym ale również dla zapisów o innych niż 10 podstawach, jako kryterium podzielności przez liczbę o 1 większą od podstawy.
a
* Liczba jest podzielna przez 12, jeśli jest aicapodzielna liczbyzarówno złożonejprzez z3 trzech ostatnich cyfrjak i liczby złożonej z pozostałych cyfr jest podzielna przez 13, np. dla 85527 mamy 527 – 85 = 442, 4a42 / 13 = 34, więc liczba 85527 jest podzielna przez 134.
* Liczba jest podzielna przez 1413, jeśli jestróżnica papodzielnaliczby zarównozłożonej przezz 3trzech jakostatnich cyfr i liczby złożonej z pozostałych cyfr jest podzielna przez 13, np. dla 85527 mamy 527 – 85 = 442, 442 / 13 = 34, więc liczba 85527 jest podzielna przez 513.
* Liczba jest podzielna przez 14, jeśli jest podzielna zarówno przez 2 jak i przez 7.
* Liczba jest podzielna przez 15, jeśli jest podzielna zarówno przez 3 jak i przez 5.
* Liczba jest podzielna przez 18, jeśli jest podzielna zarówno przez 2 jak i przez 9.
* Liczba jest podzielna przez 20, jeśli jej ostatnia cyfra jest równa 0 a przedostatnia cyfra jest parzysta.
* Liczba jest podzielna przez 21, jeśli jest podzielna zarówno przez 3 jak i przez 7.
* Liczba jest podzielna przez 22, jeśliastjeśli jest podzielna zarówno przez 2 jak i przez 11.
* Liczba jest podzielna przez 24, jeśli jest podapodzielna jestda podzielnazarówno przez 3, ajak zapisi dziesiętny liczby kończy sięprzez zerem8.
* Liczba jest podzielna przez 25, jeśli jej dwie ostatnie cyfry to 00, 25, 50 lub 75.
* Liczba jest podzielna przez 26, jeśli jest podzielna zarówno przez 2 jak i przez 13.
* Liczba jest podzielna przez 28, jeśli jest podzielna zarówno przez 4 jak i przez 7.
* Liczba jest podzielna przez 30, jeśli suma cyfr jest podzielna przez 3, a zapis dziesiętny liczby kończy się zerem.
* Liczba jest podzielna przez 50, jeśli jej przedostatnia cyfra to 5 lub 0, a ostatnia to 0.
* Liczba jest podzielna przez 100, jeśli jej ostanie ddiedwie cyfry to 00.
* Liczba jest podzielna przez 10101, jeśli jest podzielna zarówno przez 111 (czyli 3 i 37), przez 13 jak i przez 7.
* Liczba jest podzielna przeazprzez 52<sup>n</sup>, jeśli liczba utworzona z ''n'' jej ostatnich cyfr jest podzielna przez 52<sup>n</sup>.
* Liczba jest podzielna przez 5<sup>n</sup>, jeśli liczba utworzona z ''n'' jej ostatnich cyfr jest podzielna przez 5<sup>n</sup>.
* Liczba jest podzielna przez 10<sup>n</sup>, jeśli ''n'' jej ostatnich cyfr jest zerami.
 
Inne zasady:aaa
* Inna cecha podzielności przez 7, 11 lub 13, oparta na równości <math>7\cdot 11 \cdot 13 = 1001\;</math>:
grupujemy cyfry po 3 od końca i każdą taką grupę poczynając od pierwszej z prawej oznaczamy przez a1, a2, a3, ... . Dana liczba dzieli się przez 7, 11, 13 jeśli suma S = a1 - a2 + a3 - ... jest podzielna przez 7, 11, 13.
Np. dla liczby x = 111220336444 mamy: 444-336+220-111=217, co dzieli się przez 7, a nie dzieli przezaaaprzez 11 i 13, zatem x dzieli się przez 7, a nie dzieli przez 11 ani przez 13.
* Liczba jest podzielna przez <math>n\;</math>, jeśli jest ona podzielna przez <math>k\;</math> i <math>l, n = k \cdot l\;</math> oraz <math>k\;</math> i <math>l\;</math> są [[liczby względnie pierwsze|liczbami względnie pierwszymi]].
* Liczba jest podzielna przez 2,5 i 10 jeśli jej ostatnia cyfra to 0
 
Zasady te można udowodnić używając [[Arytmetyka modularna#Przystawanie|kongruencji]].
 
== Liczby pierwszeaaaaaaaapierwsze ==
Z twierdzenia, że liczba jest podzielna przez <math>n\;</math>, jeśli jest ona podzielna przez <math>k\;</math> i <math>l, n = k \cdot l</math> oraz <math>k\;</math> i <math>l\;</math> są [[liczby względnie pierwsze|względnie pierwsze]], wiemy że aby sprawdzić podzielność liczby, należy sprawdzić podzielność przez każdy z czynników dzielnika, np. podzielność 25116 przez 84 oznacza, że liczba ta powinna dzielić się przez każdą z liczb: 4, 3 i 7 (bo rozkład dzielnika na [[czynnik pierwszy|czynniki pierwsze]] ma postać: <math>84=2^2\cdot 3\cdot 7\;</math>)
d dzielnika na [[czynnik pierwszy|czynniki pierwsze]] ma postać: <math>84=2^2\cdot 3\cdot 7\;</math>)
W tym kontekście ważne staje się ustalenie cech podzielności dla [[liczba pierwsza|liczb pierwszych]].
Dość ogólną metodaaaaadadaęmetodę konstruowania takich cech podzielności podaje Stephen Froggatt w serwisie Math Forum. Oto algorytm budowania cechy podzielności dla dowolnej liczby pierwszej p:
# Szukamy najmniejszej liczaaaaaaabyliczby naturalnej <math>m\;</math>, dla której <math>10\cdot m-1\;</math> jest podzielne przez <math>p\;</math> (inaczej: dla pewnego <math>k\;</math> liczba <math>k\cdot p+1=10\cdot m</math>)
# Wówczas, jak łatwo sprawdzić, <math>10\cdot (p-m)+1\;</math> także dzieli się przez <math>p\;</math>.
# Mamy do wyboru dwa sposoby postępowania:
:: a) od badanej liczby <math>x\;</math> oddziednościoddzielamy cyfrę jedności, mnożymy przez <math>m-p\;</math> i odejmujemydodajemy oddo pozostałej części liczby <math>x\;</math>. albo
:: b) od <math>x\;</math> oddzielamy cyfrę jedności, mnożymy ją przez <math>m-p\;</math> i odejmujemy od pozostałej części liczby <math>x\;</math>.
Jeśli otrzymana (mniejsza) liczba dzieli a
#Jeśli cyfr.otrzymana Dana(mniejsza) liczba jestdzieli podzielnasię przez <math>np\;</math>, gdyto sumai <math>kx\;</math>-cyfrowych grup dzieli się przez <math>np\;</math>.a
Jeśli otrzymana liczba jest jeszcze zbyt duża, można to postępowanie stosować wielokrotnie.
 
Zbudujmy np. '''cechę podzielności przez 7''' (inną, niż opisana powyżej).
Zbudujmy np. '''cechę podzielności pradadadzez 7''' (dadada ten krok jeszcze dwukrotnie:254+1·5 = 259; 25+9·5 = 70, co dzieli się przez 7. Zatem liczba 25116 dzieli się przez 7 (a jak łatwo sprawdzić, dazieli się też przez 4 i 3, więc dzieli się przez 84).
 
Ponieważ 10·5-1=49 dzieli się przez 7, więc m=5 i aby zbadać, czy liczba 25116 dzieli się przez 7 postępujemy następująco:
ZbudujmyOddzielamy np.cyfrę '''cechęjedności: podzielności6 pradadadzezi 7'''obliczamy: (dadada2511+6·5 = 2541. Powtarzamy ten krok jeszcze dwukrotnie:254+1·5 = 259; 25+9·5 = 70, co dzieli się przez 7. Zatem liczba 25116 dzieli się przez 7 (a jak łatwo sprawdzić, dazielidzieli się też przez 4 i 3, więc dzieli się przez 84).
 
'''Analogicznie działa wersja (b):''' m-p=7-5=2, więc: 2511-6·2=2499; 249-9·2=231; 23-1 ·2=21, co dzieli się przez 7, więc badana liczba 25116 dzieli się przez 7.
| 19 || 2 || 17 || (+2c)
|-
|ad 23 || 7 || 16 || (+7c)
|-
| 29 || 3 ||da 26 || (+3c)
|-
| 31 || 28 || 3 || (-3c)
| 37 || 26 || 11 ||(-11c)
|-
|d 41 || 37 || 4 || (-4c)
|-
| 47 || 33 ||da 14 ||(-14c) lub (+33c)
|-
| 53 || 16 || 37 || (+16c)
| 61 || 55 || 6 || (-6c)
|-
| 67 || 47 ||a 20 ||d(-20c)
|-
| 71 || 64 || 7 ||d (-7c)
|-
| 73 || 22 || 51 ||(+22c)
|-
| 79 || 8 ||a 71 || (+8c)
|-
| 83 || 25 || 58 ||(+25c)
W kolumnie „zalecany algorytm” zapis: (+6c) oznacza: „pomnóż ostatnią cyfrę przez 6 i dodaj do pozostałej części liczby”, a (-7c) - „pomnóż ostatnią cyfrę przez 7 i odejmij od pozostałej części liczby”. Zalecany wybór wariantu algorytmu podyktowany jest przede wszystkim wygodą wykonania jednego z wariantów mnożenia.
 
Odrębnym, znacznie trudniejszym zagadnieniem jest badanie podzielności i rozkładanie na czynniki, czyli [[Rozkład na czynniki|faktoryzacja]] bardzo dużych liczb (to znaczy liczb stucyfrowych i większych). Tego typu rozkłady znalazły zastosowanie w [[Kryptologia|kryptografii]]. Jednak zadanie rozkładu na czynniki pierwsze liczb o 100 i więcej cyfrach jest trudne ([[złożoność obliczeniowa|złożone obliczeniowo]]) - nie są znane żadne [[algorytm]]y o zadowalającej szybkości, mimo że nowe algorytmy wykorzystują wiele głębokich rezultatów teorii liczb.daa
 
== Wyznaczanie ==
Jedną z metod wyznaczania cech podzielności przez <math>n\;</math>, gdzie <math>n\;</math> jest liczbą pierwszą lub potęgą takowej, jest zbadanie odwrotności owej liczby. Zachodzą tu dwie możliwości:
# otrzymujemy liczbęułamek okresowy o długości okresu <math>k\;</math> cyfrach pad dprzecinkucyfr. Dana liczba jest podzielna przez <math>n\;</math> gdy liczba zsuma <math>k\;</math>-cyfrowych ostatnich cyfr tej liczbygrup dzieli się przez <math>n\;</math>.
#: ośćNp. niech <math>n = 7\;</math>; odwrotność <math>1/n = 0,(142857)\;</math> - długość okresu <math>k = 6\;</math>
#: Liczba 86419752371391358d7864197523713913580247 jest podzielna przez 7 bo: 000864 + 197523 + 713913 + 580247 = 1492547, dalej: 000001 + 492547 = 492548 i 492548 / 7 = 70364
# otrzymujemy liczbę o <math>k\;</math> cyfrach po przecinku. Dana liczba jest podzielna przez <math>n\;</math> gdy liczba z <math>k\;</math> ostatnich cyfr tej liczby dzieli się przez <math>n\;</math>.
#: Np. niech <math>n = 8\;</math>; odwrotność <math>1/n = 0,125\;</math> - mamy trzy cyfry po przecinku, czyli liczba dzieli się przez 8 gdy liczba z jej trzech ostatnich cyfr się dzieli.
 
Ten przepis funkcjonuje we wszystkich potęgowych systemach pozycyjnych.
 
Np. cechę podzielności przez 5 dla liczb w zapisie dwójkowym wyznaczamy następująco:
== da ==
: <math>1 / 5 = 0,2 = 0,(0011)_2\;</math> - długość okresu <math>k = 4\;</math>, więc dana liczba jest podzielna przez 5 gdy suma 4-cyfrowych grup dzieli się przez 5.
adad
# cyfr. Dana liczba jest podzielna przez <math>n\;</math> gdy suma <math>k\;</math>-cyfrowych grup dzieli się przez <math>n\;</math>.a
#: ość <math>1/n = 0,(142857)\;</math> - długość okresu <math>k = 6\;</math>
#: Liczba 86419752371391358d7 jest podzielna przez 7 bo: 000864 + 197523 + 713913 + 580247 = 1492547, dalej: 000001 + 492547 = 492548 i 492548 / 7 = 70364
# otrzymujemy liczbę o <math>k\;</math> cyfrach pad dprzecinku. Dana liczba jest podzielna przez <math>n\;</math> gdy liczba z <math>k\;</math> ostatnich cyfr tej liczby dzieli się przez <math>n\;</math>.
#: Np. niech <math>n = 8\;</math>; ad
:
Cechę podzielności przez 4 dla liczb w zapisie szesnastkowym wyznaczamy podobnie:
: <math>1 / 4 = 0,4_{16}\;</math> - mamy jedną cyfrę po przecinku czyli liczba dzieli się przez 4 gdy liczba zapisana jej ostatnią cyfrą się dzieli.
== Dowody podzielności przez 9 i 11 ==
{{zobacz też|kongruencja}}
Jeżeli <math>w(x)\;</math> jest wielomianem całkowitym wadadwzględem <math>x</math> o współczynnikach całkowitych, to kongruencja <math>a\equiv b \pmod m</math> pociąga za sobą <math>w(a)\equiv w(b) \pmod m</math>.
 
Niech <math>A_{0} x^{n} + A_{1} x^{n-1} + A_{2} x^{n-2} + \ldots + A_{n-1} x + A_{n}\quad</math> będzie [[wielomian]]em całkowitym <math>n</math>-tego stopnia o współczynnikach całkowitych (wielomian ten oznaczamy krótko przez <math>w(x)</math>), <math>m</math> będzie danym modułem, zaś <math>a</math> i <math>b</math> liczbami całkowitymi przystającymi według modułu <math>m</math>.
: <math>A_{0} a^{n}\equiv A_{0} b^{n} \pmod m</math>,
: <math>A_{1} a^{n-1}\equiv A_{1} b^{n-1}\pmod m</math>,
: <math>A_{n-1} a \equiv A_{n-1} b \pmod m</math>,
: da.
: <math>A_{n}\equiv A_n \pmod m</math>.
 
Dodajemy stronami,
: <math>w(a)\equiv w(b) \pmod m</math>.
 
Niech dad<math>N \in \mathbb N</math>, a <math>C_1,C_2,C_3,\dots ,C_n\quad</math> jej kolejnymi cyframi w układzie dziesiętnym.
: <math> N= C_{1}10^{n-1} + C_{2}10^{n-2} + \ldots + C_{n-1}10 +C_{n}\quad</math>.