Obligacja skarbowa: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 58 bajtów ,  6 lat temu
źródła/przypisy
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
m (ort.)
(źródła/przypisy)
'''Obligacja skarbowa''' – dłużny [[papier wartościowy]] emitowany przez rząd. Obligacje skarbowe są jednym z podstawowych instrumentów dłużnych, które są przedmiotem obrotu na światowych rynkach finansowych. Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez [[Ministerstwo Finansów|Ministra Finansów]]<ref>Art. 95 ust. 3ustawy3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z{{Dziennik Ustaw|2013 r.|885}}, poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że „Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne mogą być emitowane lub wystawiane wyłącznie przez Ministra Finansów”.</ref>. Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi [[odsetki|odsetkami]] (wykupić obligacje) w określonym czasie. Za zobowiązania wynikające z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych [[Skarb Państwa]] odpowiada całym swoim majątkiem. Wspomniana odpowiedzialność ma formę odpowiedzialności finansowej, której skutki ujmuje się w [[ustawa budżetowa|ustawie budżetowej]]<ref>artArt. 95 ust 6: ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. poz. 885 z późn. zm.) stanowi, że „Skarb Państwa odpowiada całym majątkiem za zobowiązania wynikające z wyemitowanych lub wystawionych skarbowych papierów wartościowych”.Szerzej na temat interpretacji tego przepisu w: M. Panfil, „Prawne uwarunkowania długu Skarbu Państwa”, Monografia Lex 2011 oraz C. Kosikowski, „Finanse Publiczne. Komentarz, Warszawa 2007.</ref>.
 
Przychody uzyskane ze sprzedaży obligacji są przeznaczone na finansowanie [[deficyt budżetowy|deficytu budżetu]] państwa.
Obligacje detaliczne (oszczędnościowe) oferowane są przez Ministra Finansów głównie osobom fizycznym. Nabycie obligacji następuje w drodze transakcji zawartej przez telefon, przez internet lub w placówce [[Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski|PKO Banku Polskiego]]<ref>Patrz: strona internetowa Ministerstwa Finansów www.obligacjeskarbowe.pl , na której znajdują się aktualne informacje dotyczące nabywania obligacji oszczędnościowych</ref>. Mogą one być przedmiotem obrotu na [[rynek wtórny|rynku wtórnym]] nieregulowanym na podstawie umowy sprzedaży lub [[darowizna|darowizny]]. Nominał obligacji skarbowych detalicznych wynosi 100 zł albo 100 euro lub wielokrotność tej kwoty. Nabywcy obligacji detalicznych mogą posiadać prawo do przedterminowego wykupu dowolnej liczby obligacji przez emitenta (Ministra Finansów).
 
Najpopularniejsze obligacje detaliczne to obligacje 2-, 3-, 4- i 10-letnie. Nieregularnie oferowane są także obligacje o nietypowych parametrach, np. 7-miesięczne lub 13-miesięczne o rosnącym [[oprocentowanie|oprocentowaniu]] (obligacje z serii KOS – krótkookresowa obligacja oszczędnościowa<ref>Szczegóły przykładowej emisji obligacji KOS1214 można znaleźć w liście emisyjnym nr 47/2013 Ministra Finansów z dn 24 października 2013 r.; wyszukiwarka listów emisyjnych dostępna na http://www.finanse.mf.gov.pl/dlug-publiczny/obligacje-detaliczne/wyszukiwarka-listow-emisyjnych1</ref>). Obligacje detaliczne mogą mieć oprocentowanie stałe lub zmienne – uzależnione od stopy inflacji czy stawek [[WIBOR]].
 
=== Obligacje hurtowe ===