Maciej Salamon: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 19 799 bajtów ,  4 lata temu
drobne merytoryczne
(→‎Życiorys: Literówka)
Znaczniki: Z internetu mobilnego Z wersji mobilnej
(drobne merytoryczne)
* ''[[Encyklopedia kultury bizantyńskiej]]'', red. O. Jurewicz, Warszawa (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego) 2002, 255 haseł sygnowanych, ok. 110 s.
* ''Ioannes Antiochenus'' [z J.Prostko-Prostyńskim], ''Theophylactus Simocatta, Ioannes Malalas, Theophanes Confessor, Anastasius Bibliothecarius, Hierokles, Notitiae eiscopatuum ecclesiae Constantinopolitanae'' [z K.Ilskim], [w:] ''Novae in Ancient Sources. Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town'', t. 1, wyd. T.Derda, P.Dyczek, J.Kolendo, Warsaw 2008 (wyd. 2009), s. 83-93, 106-107, 111-114
=== Artykuły ===
<div class="reflist4" style="height: 220px; overflow: auto; padding: 3px" >
* ''Some Notes on an Inscription form the Medieval Silistra (c.976)'', Revue des Études Sud-Est Européennes, 9(1971), s.487-496.
* ''Polityka osiedlania plemion barbarzyńskich w prowincjach rzymskich za cesarza Probusa (276-282)'', Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace Historyczne, 2 (1971), s.95-103.
* ''Zachód i Wschód imperium rzymskiego wobec uzurpacji Prokopiusza (365-366 r.)'', Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace Historyczne, 3 (1972), s.13-24.
* ''Rzekoma wojna ludowa w Tracji i Azji Mniejszej w czasie uzurpacji Prokopiusza (365-366 r.)'', Eos, 60(1972), s.369-379.
* ''K voprosu o date glavnogo sraženija russkich s grekami v ijule 1043 goda'', Vizantijskij Vremennik, 33(1972), s.88-91.
* ''Na marginesie numizmatyki Regaliana i Dryantilli'', Wiadmości Numizmatyczne, 17(1973), s.138-153.
* ''Dacja w oczach pisarzy późnorzymskich (IV-VI w.)'', (w:) ''Prowincje rzymskie i ich znaczenie w ramach Imperium. Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Toruń wrzesień 1974'', Wrocław 1976, s.117-134.
* ''Problem upadku Cesarstwa Rzymskiego w greckiej historiografii powszechnej początków VI wieku (Zosimos i Eustatiusz z Epifanii)'', (w:) ''Problemy schyłku świata antycznego''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 219, Historia i Współczesność, t.3, , Katowice 1978, s.115-128.
* ''O poznawczej wartości ikonografii monet późnorzymskich (IV-V w.)'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 19/1 (styczeń-czerwiec 1975), Wrocław 1976, s.1.
* ''Praca rzemieślnicza a kariera senatorska w Konstantynopolu w IV wieku'', (w:) ''Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Katowice 17-20 września 1979 r.'', Katowice 1979, cz.II, Symposia I-VIII, s.48-55.
* ''La conception de l'empereur Julien Apostat pour la réorganisation du monnayage Romain'', Wiadomości Numizmatyczne, 23(1979)1 = Polish Numismatic News, 3(1979), s.20-30.
* ''Pełnowartościowy a kredytowy charakter pieniądza bizantyńskiego (do XI wieku)'', (w:) ''Pieniądz i gospodarka pieniężna w starożytności i średniowieczu''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 335, Historia i Współczesność, t.5, Katowice 1979, s.94-120.
* ''Priscianus und sein Schülerkreis in Konstantinopel'', Philologus. Zeitschrift für Klassische Philologie, 123(1979), s.91-96.
* ''Napływ złotych monet bizantyńskich na ziemie polskie'', [w:] ''VI Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli. Złota moneta w Polsce, 17-18 listopada 1977'', Nowa Sól 1980, s.22-29.
* ''Złota i brązowa moneta bizantyńska w Polsce od VI do XI wieku'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 22(1978), Wrocław 1980, s.6-8.
* ''Przydomek "Wielki" w późnoantycznej historiografii łacińskiej'', Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne, 70(1981), s.107-122.
* ''Historycy epoki upadku Cesarstwa Rzymskiego (schyłek IV – pierwsza połowa VII wieku)'', (w:) ''Z zagadnień historiografii od czasów antyku do XVI wieku'', Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 525, Historia i Współczesność, t.6, Katowice 1982, s.45-64.
* ''Próbna moneta bizantyńska znaleziona w Krakowie'', (w:) ''VII Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli, 3-4 października 1980, Moneta Miedziana w Polsce'', Zielona Góra 1983, s.34-41.
* ''Data listu Juliana Apostaty do Alypiosa (IX)'', Acta Universitatis Vratislaviensis 497, Antiquitas, 9(1983), s.199-202.
* ''Mnisi scytyjscy w Konstantynopolu (519-520 r.)'', Balcanica Posnaniensia, 1(1984), s.325-338.
* ''Calocaerus "magister pecoris camelorum" e l'indole della sua rivolta in Cipro nel 334'', (w:) ''Studi in onore di Arnaldo Biscardi'', t.5, Milano 1984, s.79-85.
* ''"Referre a notioribus pedem". Stosunek historyków późnoantycznych (druga połowa IV wieku) do podejmowania tematyki współczesnej'', (w:) ''Na styku dziejopisarstwa i publicystyki ze współczesnością''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 657, Historia i Współczesność, t.7, Katowice 1984, s.13-34.
* ''Mennictwo bizantyńskie. Stan badań i perspektywy'', (w:) ''Pieniądz starożytny. Stan badań i perspektywy polskich badań. Materiały z konferencji w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego'', Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja Numizmatyczna, Warszawa 1983, s.111-125.
* ''Kryteria oceny jednostki "wybitnej" w historiografii. Julian Apostata'', (w:) ''Wybitni i przeciętni przywódcy a lud i społeczeństwo''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 695, Katowice 1985, s.28-37.
* ''Wczesnobizantyńskie emisje konsularne – problem datacji'', Wiadomości Numizmatyczne, 28(1984 wyd. 1985), s.1-11.
* ''War Konstantinopel im IV Jahrhundert eine lateinische Sprachinsel'' ?, (w:) ''XVe Confèrence Internationale d'Études Classiques "Eirene"'', Nesebar 1978, Thracia, 7(1985), s.250-256.
* ''Some Unique Obverse Legends on Bronze Coins of Maurice and Phocas from the Eastern Mints (589-610)'', Wiadomości Numizmatyczne, 39(1985 wyd. 1986), z.1-2 = Polish Numismatic News, 4(1986), s.55-65.
* ''Lászlo Váradyego interpretacja upadku cywilizacji antycznej'', Historyka, 17(1987), s.105-118.
* ''Nauki przyrodnicze a rozwój współczesnych badań numizmatycznych'', Historyka, 18(1988), s.71-83.
* ''Krzyż na monetach bizantyńskich'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 31/1 Styczeń-czerwiec 1987), Wrocław 1989, s.16-18.
* ''Język napisów na monetach bizantyńskich'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 31/1, (styczeń-czerwiec 1987), Wrocław 1989, s.25-26.
* ''Konsulat zwyczajny w Bizancjum w VI i na początku VII wieku'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 31/2 (lipiec-grudzień 1988), Wrocław 1989, s.6-8.
* ''Jordanes w środowisku Konstantynopola połowy VI wieku. Uwagi wstępne'', Balcanica Posnaniensia, 5(1990), s.405-415.
* ''Acclamation or Barbarism in the Legend of Leontius' (484-488) Solidus'', Wiadomości Numizmatyczne, 34(1990 wyd. 1991) = Polish Numismatic News, 5(1991), s.154-159.
* ''Justin II, la Nouvelle Rome et le consulat'', (w:) ''Idea giuridica e politica di Roma e personalità storiche, cz.1, Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi. Rendiconti del X Seminario'', Campidoglio 21 aprile 1990, Roma 1991, s.59-69.
* ''Wyprawa floty Totili na południowe wybrzeże Epiru w 551 r.'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie, 33/2 (lipiec-grudzień 1989), Kraków 1991, s.256-257.
* ''Costantinopoli: "Nuova Roma" o "Roma Orientale" ?'', (w:) ''Atti del Convegno Internazionale. Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest europeo, Udine 21-24 Novembre 1990'', Udine 1992, s.463-473.
* ''Bizancjum i Bułgaria wobec ekspansji tureckiej w dobie bitwy na Kosowym Polu'', Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1066, Prace Historyczne, 102, Studia Polono-Danubiana et Balcanica 5, Kraków 1992, s.29-43.
* ''Krzyż na Golgocie, czy obalony ołtarz perski. Interpretacja pewnego typu monetarnego w Bizancjum'',, Vox Patrum, 11/12 (1991-1992),z.2-23, s.105-113.
* ''"Amicus" or "hostis", Boleslav the Valliant and Byzantium'', (w:) ''Byzantium and Its Neighbours, from the Mid-9th till the 12th Centuries. Papers Read at the Byzantinological Symposium'', Bechyně 1990 = Byzantinoslavica, 54(1993), s.114-120.
* ''Alanicus, Vandalicus, Africanus dans la titulature de Justinien'', Acta Universitatis Wratislaviensis 1435, Antiquitas, 18(1993), s.191-198.
* ''Basiliscus cum Romanis suis'', (w:) ''Studia Moesiaca'', wyd. L.Mrozewicz, K.Ilski, Poznań 1994, s. 179-196.
* ''Theology and Coinage. The Name of Theoupolis on the Coins of Antioch'', (w:) ''Proceedings of the 11th International Numismatic Congress'', Louvain-la-Neuve 1993, t.3, s.15-20.
* ''Emisje dla cesarstwa czy dla plemion barbarzyńskich ? Lekkie solidy VI-VII w.'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 35/1-2 (styczeń-grudzień 1991), Kraków 1993, s.3-5.
* ''Powstanie i losy idei Wschodniego Rzymu (IV-XVI wieku)'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 35/1-2 (styczeń-grudzień 1991), Kraków 1993, s.10-11.
* ''Rozpad i upadek Cesarstwa Rzymskiego. Społeczeństwo wobec nowych struktur politycznych'', (w:) ''Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo-Społeczeństwo-Gospodarka. Liber in memoriam Lodovici Piotrowicz'', Kraków 1994, s.191-209.
* ''Greek Elements in the Inscriptions of Byzantine Coins in the Sixth Century'', Byzantina et Slavica Cracoviensia, 2(1994), s.53-59 + 15 ill.
* ''Zarys dziejów Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1958-1992'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 36/1-2 (styczeń-grudzień 1992) Kraków 1994, s.31-33.
* ''Coinage and Money in the Epigrams of Palladas. A Few Remarks'', (w:) E''veryday Life and Literature in Antiquity'', wyd. S. Stabryła, Classica Cracoviensia, 1(1995), s.91-101.
* ''Imię i tytuł Władysława III (Warneńczyka) w historiografii greckiej'', (w:) ''Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątąpiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej'', Kraków 1995, s.529-536.
* ''Europa w Getica (9) Jordanesa'', [w:] ''Nunc de Suebis dicendum est. Studia archaeologica et historica Georgio Kolendo ab amicis et discipulis dicata'', Warszawa 1995, s.221-224.
* ''Bizancjum wobec wyprawy warneńskiej'', (w:) ''Świat chrześcijański i Turcy osmańscy w dobie bitwy pod Warną'', red. D.Quirini-Popławska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1178, Prace Historyczne 119, Studia Polono-Danubiana et Balcanica 8, Kraków 1995, s.73-94.
* ''"Ojczyzny" plemion barbarzyńskich w okresie Wędrówki Ludów'', (w:) ''Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich'', t.I/1, wyd, J.Staszewski, Gdańsk-Toruń 1995, s.167-179.
* ''Polityka czy ekonomia. Legendy monet bizantyńskich V i VI w.'', Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 39/2 (1995 wyd.1996), s.3-4.
* ''The Byzantine Gold Coin Found at Żółków (Southern Poland) and the Problem of Lightweight Solidi in Central Europe'', Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, 1(1996), s.97-105.
* ''Pamprepiusz z Panopolis – pisarz , profesor, polityk, obrońca pogaństwa w cesarstwie wschodnim'', (w) ''Studia Classica et Byzantina Alexandro Krawczuk oblata'', Kraków 1996, s.163-195.
* ''Nowy Rzym chrześcijański w oczach Bizantyńczyków'', (w:) ''Prawosławie''. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1194, Studia Religiologica, 19, Kraków 1996, s.11-23.
* ''Konstantynopol pierwszą stolicą chrześcijaństwa. Losy pewnej idei''. Sprawozdania z Posiedzeń i Czynności Polskiej Akademii Umiejętności, 60(1996), s.62-63.
* ''Der Begriff Europa in der Spätantike und Byzanz'', [w:] ''Die Idee Europa in Geschichte, Politik und Wirtschaft'', wyd. H,Timmermann, Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, t.82, Berlin 1998, s.19-23.
* ''On the Credibility of an Item in Jan Długosz's Chronicle. May 17, 1395 - the Date of the Battle of Rovine or of the Death of Queen Mary ?'', [w:] ''Melanges d'histoire byzantine offerts à Oktawiusz Jurewicz à l'occasion de son soixante - dixième anniversaire''. [[Byzantina Lodziensia]] III, Łódź 1998, s.164-170.
* ''Polen und Byzanz – Wege der Begegnung'', [w:] ''Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453. Beiträge zu einer Table Ronde. Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik'', t.3, red. G.Prinzing, M.Salamon, Wiesbaden 1999, s.151-164.
* ''Konstantyn i Metody – typowi czy nietypowi misjonarze bizantyńscy ?'', [w:] ''Środkowoeuropejskie dziedzictwo cyrylometodiańskie'', wyd. A.Barciak. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zabrze 1998, Katowice 1999, s.74-91.
* ''Ułamek monety bizantyńskiej ze skarbu z Gniezna (W sprawie zaniku miliaresionów w skarbach wczesnośredniowiecznych)'', Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, 3-4 (1999), s.213-220.
* ''Z problematyki mennictwa wczesnośredniowiecznego Chersonu'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, 41/2 (1997 wyd.1999), s.2-4.
* ''Bizancjum Feliksa Konecznego'', (w:) ''Feliks Koneczny dzisiaj'', red. J.Skoczyński, Kraków 2000, s.167-186.
* ''Eine Wende in der Münzgeschichte Chersons unter Justin II'', XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin 1997. Akten-Proceedings-Actes, wyd. B.Kluge, B.Weisser, Berlin 2000, s.868-873, 10 il.
* ''Hail czy Hal malarz i duchowny prawosławny ?'', (w:) ''Ars Graeca-Ars Latina'', Studia dedykowane A. Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 115-119.
* ''Cyprian (Kyprianos, Kiprian) the Metropolitan of Kiev and Byzantine Policy in East Central Europe'', (w:) ''Byzantium and East Central Europe'', wyd. G. Prinzing, M.Salamon, with the assistance of P.Stephenson [Byzantina et Slavica Cracoviensia, 3], Kraków 2001, s. 221-236.
* ''Obecność Nowego Rzymu w Europie Środkowowschodniej'', (w:) ''Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska'', red. A. Barciak, Zabrze-Katowice 2001, s. 295-319.
* ''Ladislaus von Oppeln – ein schlesischer Herzog zwischen der katholischen und der orthodoxen Welt'', (w:) ''Srednovekovna Christijanska Evropa: Iztok i Zapad. Medieval Christian Europe: East and West'', red. V.Gjuzelev, A.Miltenova, Sofia 2002, s. 518-527.
* ''Fundacja klasztoru benedyktynów słowiańskich na Kleparzu. Ekumenizm w dobie św. Królowej Jadwigi'', (w:) ''Kościół krakowski w życiu państwa i narodu polskiego'', red. A.Pankowicz [Textus et Studia, 7], Kraków 2002, s. 61-82.
* ''Polen und Byzanz. Die Perspektiven des 11. und des 14. Jahrhunderts'', (w:) ''East Central Europe at the Turn of the 1st and 2nd Millenia'', wyd. V.Múcska, Acta Historica Posoniensia (Bratislava), 2 (2002), s. 89-102
* ''Cesarska „ikona” darowana Childebertowi II królowi Franków'', (w:) ''Antyk i barbarzyńcy. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiąta rocznicę urodzin'', wyd. A.Bursche, R.Ciołek, Warszawa 2003, s. 343-348.
* [wspólnie z Anną Muzyczuk], ''Znalezisko brązowej monety bizantyńskiej z Beska, pow. Sanok'', (w:) ''Polonia Minor medii aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin'', wyd. Z.Woźniak, J.Gancarski, Kraków-Krosno 2003, s. 181-190.
* ''Germanin czy Słowianin ? W sprawie znaleziska monet Justyniana znad Górnej Raby'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych
* ''Pamięć wspólnoty śródziemnomorskiej. Rozważania nad tradycją bizantyńskich ikon maryjnych'', (w:) ''Portolana. Studia Mediterranea'', 1 (2004), s. 81-92.
* ''Znalezisko miliarensów Justyniana I z doliny Raby. Próba interpretacji numizmatycznej'', (w:) ''Studia z dziejów antyku. Pamięci Profesora Andrzeja Kunisza'' [Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2166], Katowice 2004, s. 251-271.
* ''Ku nowej tożsamości etnicznej. Plemiona germańskie na Wschodzie w III-VI w.'', (w:) ''Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu'', red. M.Salamon, J.Strzelczyk, Kraków 2004, s.145-158; wyd. 2 Kraków 2010, s. 157-171.
* ''A Late-Roman Bronze Coin Find at Thubursicum Numidarum (Now Khemissa, Algeria)'', Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne, 5(2004), s. 61-73.
* ''Ocalone świętości. O tradycji ikon, które przetrwały okupację łacińską''. [w:] ''IV Krucjata. Historia , reperkusje, konsekwencje'', red. Z.Kijas, M.Salamon, Kraków, WAM 2005, s. 183-193.
* ''Mikołaj Lanckoroński in Konstantinopel und die Gottesmutter nominata Mellita'', [w:] ''Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur''. Wyd. L.M.Hoffmann, A.Monchizadeh [Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik, 7], Wiesbaden 2005, s. 947-963.
* ''The Miliaresia with St. Mary Nikopoios Attributed to Basil II – Can They Be Dated?'', [w:] ''Kletorologion eis mnemen Nikou Oikonomides'', red. F. Euangelatou-Notara, T. Maniate-Kokkine, Athena-Thessalonike 2005 (wyd. 2006), s. 359-372.
* [wspólnie z M.Wołoszynem] ''Byzantine Coins from the 6th and 7th Century Found in Poland and their East-Central European Context'', Bulletin du Cercle d’Études Numismatiques, 43 (2006), z. 2, s. 235-244.
* ''The Oldest Mention of Bulgaria in a Medieval Polish Chronicle. Chronica by Master Vincent'', [w:] ''Vizantija, Balkanite, Evropa. Izsledvanija v čest na Prof. Vasilka Tàpkova-Zaimova'' [Studia Balcanica, 25], Sofija 2006, s. 463-471.
* ''Przymusowe przesiedlenia w starożytności i średniowieczu'', [w:] ''Migracje: dzieje typologia, definicje'', red. A.Furdal, W.Wysoczański [Acta Universitatis Wratislviensis, t. 2945], Wrocław 2006, s. 55-65.
* ''Władysław Opolczyk a kraje kultury prawosławnej'', [w:] ''Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach''. Red. A.Barciak, Zabrze – Katowice 2007, s. 221-231.
* ''Einige Bemerkungen zur Notitia episcopatuum des Codex Parisinus 1555A'', [w:] ''Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century'', wyd. M.Kaimakamova, M.Salamon, M.Smorąg Różycka [Byzantina et Slavica Cracoviensia, 5], Cracow 2007, 89-102.
* ''Kilka uwag w sprawie chronologii homilii św Jana Chryzostoma wygłoszonej w kościele gockim'', [w:] ''Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi'', Łódź 2007 (wyd. 2008), s. 517-524.
* ''The Inscription of Dulcissimus, the Bishop of Dorostolon, in Odessos'', Byzantinoslovaca, 2 (2008), s. 49-59.
* ''Follis Herakliusza z Grodziska Dolnego (pow. Leżajsk) a znaleziska monet brązowych w kręgu awarskim'', [w:] ''Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki'', wyd. P. Berdowski, B.Blahaczek, Rzeszów 2007, s. 397-405
* ''Greckie hapax legomenon (?) w liście bizantyńskiego władcy do Władysława III (Warneńczyka)'', [w:] ''Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin'', red. J.Smołucha, A.Waśko, T.Graff, P.F.Nowakowski, Kraków 2008, s. 201-213.
* ''Jan Chryzostom i Goci w Konstantynopolu'', [w:] ''Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska Pedagogia'' [Opolska Biblioteka Teologiczna, 105], red. N.Widok, Opole 2008, s. 245-266.
* ''Józef Wolski (1910-2008). Expert In Parthian History, Historian of Antiquity'', Palamedes. A Journal of Ancient History, 3 (2008) wyd. 2009, s. 9-16.
* ''Novae in the Age of the Slav Invasions'', [w:] ''Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town'', t.1, wyd. T.Derda, P.Dyczek, J.Kolendo, Warsaw 2008 (wyd. 2009), s. 173-212.
* ''A Gilded Miliaresion from Excavations in the Market Square in Cracow'', [w:] ''Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century'', wyd. M.Wołoszyn, [Moravia Magna, S. Polona, 3], Kraków 2009, s. 625-634.−
* ''Powstanie Uniwersytetu Śląskiego'', [w:] ''W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku'' [Katowice w 143. rocznicę uzyskania praw miejskich. VIII], red. A.Barciak, Katowice 2009, s. 43-56.−
* ''Arsakios, Attyk i tradycja historyczna o wygnaniu Jana Chryzostoma'', [w:] ''Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin'', red. E.Dąbrowa, M.Dzielska, M.Salamon, S.Sprawski, Kraków 2010, s. 563-576.
</div >
 
{{Przypisy}}
23 202

edycje