Przeszczepienie szpiku kostnego: Różnice pomiędzy wersjami

różne poprawki
(→‎Historia: Dodane info o przeszczepie w Poznaniu.)
(różne poprawki)
 
=== W zależności od dawcy materiału ===
* Przeszczepienie '''autogeniczne''' – polega na podaniu własnych komórek macierzystych z krwi obwodowej lub szpiku, pobranych od pacjenta przed zastosowaniem leczenia, które ma działanie mieloablacyjne (lub submieloablacyjne). Tego typu przeszczepy są generalnie bezpieczniejsze (nie ma [[choroba przeszczep przeciw gospodarzowi|choroby „przeszczepprzeszczep przeciwkoprzeciw gospodarzowi”gospodarzowi]]) można, więc je wykonywać u pacjentów starszych (do 65 roku życia). Ze względu na ryzyko zanieczyszczenia przeszczepianego szpiku komórkami nowotworowymi, oraz brak korzystnej [[reakcja przeszczep przeciw białaczce|reakcji „przeszczepprzeszczep przeciwkoprzeciw białaczce”białaczce]] (GvL''graft -versus Graftleukemia'' versus LeukemiaGvL), wyniki leczenia tą metodą białaczek i innych nowotworów hematologicznych są nieco gorsze niż dla przeszczepień allogenicznych. W ramach programów badawczych prowadzone są próby oczyszczania preparatów komórkowych z resztkowej populacji komórek nowotworowych. Można tego dokonywać na dwa sposoby: selekcji pozytywnej komórek macierzystych (najczęściej z wykorzystaniem [[przeciwciała monoklonalne|przeciwciał monoklonalnych]] przeciwkowobec antygenowiantygenu CD-34[[CD34]] za pomocą immunoabsorbcji magnetycznej), lub selekcji negatywnej, która wykorzystujewykorzystującej różne metody eliminowania z preparatu komórkowego komórek nowotworowych (np.na przykład zastosowanie cytotoksycznych przeciwciał monoklonalych przeciw antygenom specyficznym dla komórek nowotworowych).
* Przeszczepienie '''syngeniczne''' (izogeniczne) – przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej od bliźniaka homozygotycznego (jednojajowego). Nie występuje reakcja „przeszczepprzeszczep przeciwko białaczce”białaczce (GvL) orazani choroba „przeszczepprzeszczep przeciwkoprzeciw gospodarzowi” (GvHD – ''graft-versus-host disease'')gospodarzowi.
* Przeszczepienie '''allogeniczne''' – przeszczep pochodzi od osoby niebędącej bliźniakiem homozygotycznym w stosunku do biorcy.
** od dawcy rodzinnego – w praktyce możliwe jest przeszczepienie szpiku jedynie od rodzeństwa, gdyż tylko wtedy występuje szansa na odpowiednią zgodność antygenów zgodności tkankowej (MHC). Przeszczepy od innych członków rodziny (rodziców, dzieci, innych krewnych) w praktyce możliwe są jedynie w małych zamkniętych populacjach, posiadających ujednoliconą pulę genową wskutek długotrwałego krzyżowania się osobników spokrewnionych. Najczęściej wystarcza zgodność w zakresie antygenów HLA-A, HLA-B (MHC klasa I) i HLA-DR (MHC klasa II). Oznacza to, że dawca i biorca muszą być zgodni w zakresie 6 alleli (dwie kopie każdego z wymienionych genów). Niekiedy, przy braku innego dawcy, dopuszcza się niezgodność w obrębie jednego allelu (tzw. ''mismatched familly donor'').
** od dawcy niespokrewnionego – tego typu przeszczepienia wykonuje się w przypadku braku zgodnego dawcy rodzinnego. Dawcy niespokrewnionego szuka się w krajowych i zagranicznych bankach szpiku, które de facto są jedynie bazami danych zawierającymi informacje o potencjalnych dawcach i ich antygenach HLA. Proces wyszukiwania dawcy jest długotrwały i kosztowny, gdyż banki dysponują jedynie profilami antygenowymi uzyskanymi metodami o „małej rozdzielczości” i wstępnie wyznaczeni kandydaci na dawców wymagają dobadania. W Polsce za wyszukiwanie dawców niespokrewnionych odpowiada [[Poltransplant]].
 
=== W zależności od zastosowanego leczenia przed przeszczepieniem (kondycjonowania) ===
* Przeszczepienie '''Przeszczepienie mieloablacyjne''' – poprzedzony terapią (chemioterapią lub radioterapią) która ma na celu zniszczenie resztkowej choroby nowotworowej (zabicie wszystkich komórek nowotworowych), ale „przy okazji” niszczy całkowicie układ krwiotwórczy biorcy. Przeszczepienie szpiku (autogeniczne lub allogeniczne) jest przede wszystkim potrzebne do tego, aby pacjent mógł przeżyć procedurę. Ze względu na toksyczność stosowanych w tym wskazaniu schematów chemioterapii (lub radioterapii) takie przeszczepy przeprowadza się jedynie u pacjentów młodszych (do 50 roku życia).
* Przeszczepienie '''Przeszczepienie niemieloablacyjne''' (poprzedzone „zredukowanym” kondycjonowaniem, NST) – podana chemioterapia (lub radioterapia) nie niszczy komórek nowotworowych ani układu krwiotwórczego biorcy. Jej zadaniem jest jedynie spowodowanie głębokiej immunosupresji, która uniemożliwia odrzucenie przeszczepu. Za „zniszczenie” układu krwiotwórczego biorcy i resztkowej choroby nowotworowej odpowiadają limfocyty T dawcy zawarte w przeszczepianym materiale. Ta metoda może być więc stosowana jedynie w przeszczepieniach allogenicznych. Pacjent przechodzi przez okres „chimeryzmu częściowego”, kiedy jego układ krwiotwórczy składa się z dwóch populacji komórek – własnych i pochodzących od dawcy. Dopiero osiągnięcie etapu „chimeryzmu całkowitego”, kiedy cała hematopoeza pochodzi od komórek macierzystych dawcy, oznacza przyjęcie się przeszczepu. Dopiero wówczas rozwija się również reakcja „przeszczepprzeszczep przeciwkoprzeciw białaczce”białaczce (GvLalbo [[reakcja ''graftprzeszczep versusprzeciw leukemia'')guzowi|reakcja lubprzeszczep „przeszczepprzeciw przeciwko guzowi”guzowi]] (GvT – ''graft versus tumour'' – GvT), która polega na tym, że pochodzące od dawcy limfocyty T eliminują resztkowe komórki nowotworowe. Celem wzmocnienia tej reakcji i przyspieszenia osiągnięcia całkowitego chimeryzmu, pacjentowi po przeszczepie podaje się infuzje limfocytów dawcy (DLI – ''donor lymphocyte infusion'' – DLI). Ze względu na mniej agresywne kondycjonowanie przeszczepy niemieloablacyjne mogą być wykonywanie u pacjentów nieco starszych (nawet do 65–70 roku życia). Ryzyko związane z chemioterapią i radioterapią jest mniejsze, jednak ryzyko choroby „przeszczepprzeszczep przeciwko gospodarzowi”gospodarzowi takie samo, lub nawet wyższe (przy zastosowaniu DLI), jak przy tradycyjnym przeszczepieniu allogenicznym – dlatego nazywanie tej metody leczenia „miniallotransplantacją” jest błędne.
 
== Wskazania do przeszczepienia ==
# [[ostra białaczka limfoblastyczna]] w pierwszej remisji (przeszczepienie autogeniczne u chorych z wysokim ryzykiem i allogeniczny u chorych z bardzo wysokim ryzykiem), kolejne remisje (przeszczepienie allogeniczne)
# [[przewlekła białaczka szpikowa]] jako element leczenia pierwszej linii (pierwsza faza przewlekła) u młodszych pacjentów (tylko allogeniczne)
# [[ziarnica złośliwa|chłoniak Hodgkina]] nawrotowy lub oporny na leczenie (tylko autogeniczne)
# [[chłoniaki nieziarnicze]] o agresywnym przebiegu (np. DLBCL) w wypadku wznowy lub oporności na leczenie (przeszczepienie autogeniczne)
# [[szpiczak mnogi]] jako element leczenia pierwszej linii u młodych pacjentów (przeszczepienie autogeniczne)
# [[zespoły mielodysplastyczne]] (tylko przeszczepienie allogeniczne)
# [[nienasieniaknienasieniaki|guzy zarodkowe]] oporne na leczenie lub nawrotowe (tylko przeszczepienie autogeniczne)
 
* Inne wskazania hematologiczne (tylko przeszczepienie allogeniczne):
 
== Historia ==
U.Pierwsze Radwańskasyngeniczne iprzeszczepienie wsp.szpiku nakostnego początku(u lutegodziecka wz Poznaniuanemią aplastyczną) wykonała pierwszew syngeniczne1983 przeszczepienieroku szpikuw kostnegoPoznaniu uUrszula dzieckaRadwańska z(ze anemią aplastyczną.współpracownikami)<ref>{{Cytuj stronę | url = http://pnt.euro-centrum.com.pl/files/post/666/sUM---prezentacja.pdf | tytuł = Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych jako problem interdyscyplinarny}}</ref>.
Pierwszego udanego allogenicznego przeszczepienia szpiku w Polsce dokonali prof. [[Cezary Szczylik]] i [[Wiesław Jędrzejczak]] z Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej (obecnie [[Wojskowy Instytut Medyczny]]) w 1984 roku. W następnym roku ten sam zespół lekarzy przeprowadził pierwsze w Polsce autogeniczne przeszczepienie szpiku<ref>{{Cytuj | autor= Joanna Sobiak | tytuł= [http://www.nowinylekarskie.ump.edu.pl/uploads/2011/2/157_2_80_2011.pdf Przeszczepianie narządów i komórek krwiotwórczych – rys historyczny] | czasopismo= Nowiny Lekarskie | wydanie= 80, 2 | data= 2011 | s= 157–161}}</ref><ref>Krystyna Bochenek, Dariusz Kortko ''Dobry zawód'', wydanie I, 2006 rok, {{ISBN|83-240-0684-2}}.</ref>. W 1997 roku prof. [[Jerzy Hołowiecki]] w Katedrze i Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach dokonał pierwszego przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego<ref>{{Cytuj stronę | url = http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,27709,mija-10-lat-od-pierwszego-w-polsce-przeszczepu-szpiku-od-niespokrewnionego-dawcy.html | tytuł = Mija 10 lat od pierwszego w Polsce przeszczepu szpiku od niespokrewnionego dawcy | opublikowany = PAP }}</ref>.
 
{{Przypisy}}
25 535

edycji