Instytut Techniki Budowlanej: Różnice pomiędzy wersjami

aktualizacja
(aktualizacja)
* '''Certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 27001'''
'''Działalność ITB''' - prace badawcze i rozwojowe, ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne, badania laboratoryjne wyrobów budowlanych, aprobatykrajowe oceny techniczne i rekomendacje techniczne, europejskie oceny techniczne, certyfikaty, projektowanie i wytwarzanie wyposażenia do prowadzenia badań laboratoryjnych, współpraca w zakresie normalizacji krajowej (''PKN'') i międzynarodowej (''CEN, ISO''), współpraca z zagranicą, informacja naukowo-techniczna, upowszechnianie wiedzy (wydawnictwa własne ITB, konferencje, seminaria, szkolenia, ogólnodostępna największa w Polsce biblioteka i baza piśmiennictwa z zakresu budownictwa).
'''Zakres działań''' - zrównoważone budownictwo, racjonalizacja użytkowania energii i wody, ochrona przed hałasem i drganiami, higiena, ochrona zdrowia i środowiska, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i dogodność użytkowania, trwałość obiektów budowlanych, utrzymanie i modernizacja obiektów budowlanych, instalacje w budynkach, budownictwo drogowe.
 
W akredytowanym '''Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu''' prowadzone są specjalistyczne badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym badania na potrzeby aprobacjioceny i certyfikacji stanowiące podstawę do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem "B" oraz oznakowaniem "CE". Ponadto w Instytucie działa akredytowane '''Laboratorium Wzorcujące''', w którym wykonywane jest wzorcowanie, a także sprawdzanie wyposażenia pomiarowego laboratoriów badawczych.
 
Dyrektorem jest dr inż. Marcin M. Kruk (od 1 stycznia 2015 r.). Poprzednim dyrektorem był dr inż. Jan Bobrowicz.
Anonimowy użytkownik