Filaret (Gumilewski): Różnice pomiędzy wersjami

m
(drobne merytoryczne)
 
== Działalność literacka i naukowa ==
Filaret (Gumilewski) jest autorem jednej z pierwszych naukowych syntez historii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego<ref>''Pieriodizacija istorii RPC'', "Prawosławnaja Encikłopiedija", t. RPC, Moskwa 2000, s.26-27</ref>, zatytułowej ''Istorija Russkoj Cerkwi w piati pieriodach''. Biskup opracował także podręcznik teologii dogmatycznej ''Prawosławnoje dogmaticzeskoje bogosłowije'', [[żywoty świętych]] [[Dymitr z Rostowa|Dymitra Rostowskiego]], [[Cyryl i Metody|Cyryla i Metodego]], [[Mitrofan z Woroneża|Mitrofana z Woroneża]], [[Sergiusz z Radoneża|Sergiusza z Radoneża]], świętych południowosłowiańskich, opisy statystyczne eparchii czernihowskiej i charkowskiej. Wydał ponadto zbiory swoich homilii<ref name="ortho"/>.
 
== Kanonizacja ==