Czynniki warunkujące przebieg i wynik wojny: Różnice pomiędzy wersjami