Cecha podzielności: Różnice pomiędzy wersjami

m
Znaczniki: Z internetu mobilnego Z wersji mobilnej
: Przepis ten funkcjonuje nie tylko w zapisie dziesiętnym ale również dla zapisów o innych niż 10 podstawach, jako kryterium podzielności przez liczbę o 1 mniejszą od podstawy.
* Liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0.
* Liczba jest podzielna przez 11, jeśli po odjęciu od sumy cyfr stojących na miejscach nieparzystych, sumy cyfr stojących na miejscach parzystych otrzymamyotrzyma się liczbę podzielną przez 11. Nie ma znaczenia, czy miejsca parzyste i nieparzyste liczymy od lewej, czy od prawej. Przykład:
:: Liczba 854073 → (8+4+7) – (5+0+3) = 19 – 8 = 11
:: 854073 jest podzielna przez 11