Rozporządzenie CLP: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 5 bajtów ,  3 lata temu
drobne redakcyjne, WP:SK+ToS+mSI+Bn
m (Usunięto kategorię "Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów"; Dodano kategorię "Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów" za pomocą HotCat)
(drobne redakcyjne, WP:SK+ToS+mSI+Bn)
'''Rozporządzenie CLP''' ([[język angielski|{{ang.]] '''''c'''lassification|classification, '''l'''abellinglabelling and '''p'''ackaging''packaging}})<ref name="Nazwa">Pełna nazwa rozporządzenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ({{EUR-Lex|seria=L|numer=353|dzien=31|miesiac=12|rok=2008}}).</ref> – [[Rozporządzenie (Unia Europejska)|rozporządzenie]] wprowadzające w [[Unia Europejska|Unii Europejskiej]] nowy system klasyfikacji, oznakowania i&nbsp;pakowania substancji i mieszanin oparty na [[Globalnieglobalnie Zharmonizowanyzharmonizowany Systemsystem Klasyfikacjiklasyfikacji i Oznakowaniaoznakowania Chemikaliówchemikaliów|Globalnieglobalnie Zharmonizowanymzharmonizowanym Systemiesystemie Klasyfikacjiklasyfikacji i Oznakowaniaoznakowania Chemikaliówchemikaliów]], opracowanym przez [[Organizacja Narodów Zjednoczonych|ONZ]] w 2003 roku. Rozporządzenie CLP uzupełnia [[REACH|rozporządzenie REACH]] oraz zastępuje system zawarty w [[Dyrektywa (Unia Europejska)|dyrektywach]] [[Dyrektywa 67/548/EWG|67/548/EWG]] i [[Dyrektywa 1999/45/WE|1999/45/WE]]. Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2009 i obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego<ref name="ECHA">{{cytuj stronę|url=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20170101&qid=1493480388389&from=PL |tytuł=Rozporządzenie CLP |opublikowany=[[Europejska Agencja Chemikaliów]] |język= |data dostępu=2017-04-29}}</ref>.
 
== Zobacz też ==
* [[Piktogramy określające rodzaj zagrożenia|piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia]]
* [[zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia]]
* [[zwroty wskazujące środki ostrożności]]
== Linki zewnętrzne ==
* {{cytuj stronę|url=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20170101&qid=1493480388389&from=PL |tytuł=Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 |język=pl |data dostępu=2017-04-29}}
* {{cytuj stronę|url=https://echa.europa.eu/pl/information-on-chemicals/cl-inventory-database |tytuł=Wyszukiwarka substancji i ich klasyfikacji zawartych w załączniku VI |język= |data dostępu=2017-04-29 |opublikowany=[[Europejska Agencja Chemikaliów]] |data dostępu=2017-04-29}}
 
[[Kategoria:Akty prawa wtórnego Unii Europejskiej]]