Attaché wojskowy: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 4481 bajtów ,  3 lata temu
Wycofano ostatnie 3 zmiany treści (wprowadzone przez 89.229.91.8) naruszenie praw autorskich z www.da.mon.gov.pl/plik/file/doc_a_05.rtf
(Dodano obowiązujące źródła, ujednolicono nazewnictwo stanowisk)
(Wycofano ostatnie 3 zmiany treści (wprowadzone przez 89.229.91.8) naruszenie praw autorskich z www.da.mon.gov.pl/plik/file/doc_a_05.rtf)
{{Dopracować|źródła=2011-08}}
'''Attaché Obrony RP'''<ref>{{Cytuj |autor = |tytuł = Rozdz. 2 Zarządzenia nr 57 Ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej w sprawie szczególnych zasad wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych
'''Attaché Obronywojskowy''' (AOattaché obrony), reprezentującyjest [[Stanowisko pracy|stanowiskiem]] w kraju[[misja urzędowaniadyplomatyczna|misji określonydyplomatycznej]] rodzajdla lub[[żołnierz]]y rodzaje [[Siłydyplomata|dyplomatów]] Zbrojneza Rzeczypospolitej[[Granica Polskiejpaństwowa|Siłgranicą]] Zbrojnych[[państwo|państwa]], którego są [[Obywatelstwo|obywatelami]] i które reprezentują. Attaché funkcjonujący w specjalizacji wojskowej nazywa się attaché [[wojska lądowe|wojskowym]] (AW), attaché [[marynarka wojenna|morskim]] (AM) lub/iczy attaché [[siły powietrzne|lotniczym]] (AL), a obszar jego kompetencji pokrywa się z przedstawicielstwem określonego rodzaju sił zbrojnych.
pełniących służbę w placówkach zagranicznych oraz organizacji i funkcjonowania
w placówkach zagranicznych ataszatów obrony, Dz. U. MON nr 6 z 2004 r. |data = z dn. 27.05.2004 |url = http://biuletyn.mon.gov.pl/pliki/File/Dz_Urz_MON/2004pdf/Dz%20U%20Nr%2006.04.pdf}}</ref> '''-''' [[Oficer (wojsko)|oficer]] zawodowy Wojska Polskiego, wyznaczony na podstawie Decyzji [[Ministerstwo Obrony Narodowej|Ministra Obrony Narodowej RP]] do pełnienia służby w Przedstawicielstwie Dyplomatycznym Rzeczypospolitej Polskiej, wykonujący zadania postawione przez Ministra Obrony oraz reprezentujący [[Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej|Siły Zbrojne RP]] w państwie przyjmującym (kraju urzędowania - KU), samodzielnie lub przy pomocy ataszatu obrony, posiadający [[stopień dyplomatyczny]].
 
Attaché wojskowym jest zazwyczaj [[Oficer (wojsko)|oficer]] [[siły zbrojne|sił zbrojnych]] w [[stopień wojskowy|stopniu wojskowym]] [[generał]]a (w państwach większych, takich jak Stany Zjednoczone czy Rosja), [[pułkownik]]a (w państwach drugorzędnych [[siły zbrojne|wojskowo]], takich jak Czechy lub Włochy) bądź [[major]]a. Attaché obrony posiada swoich zastępców. Zwyczajowo są to oficerowie sił zbrojnych w stopniu o jeden szczebel niższym.
Attaché Obrony (AO), reprezentujący w kraju urzędowania określony rodzaj lub rodzaje [[Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej|Sił Zbrojnych]] nazywa się attaché [[wojska lądowe|wojskowym]] (AW), attaché [[marynarka wojenna|morskim]] (AM) lub/i attaché [[siły powietrzne|lotniczym]] (AL), a obszar jego kompetencji pokrywa się z przedstawicielstwem określonego rodzaju sił zbrojnych.
 
W świetle prawa i praktyki dyplomatycznej Attachéattaché Obronywojskowy wchodzi w skład [[personel misji|personelu dyplomatycznego]] [[ambasada|ambasady]] na równi z pozostałymi dyplomatami. Służbowo podlega [[Ministerstwo Obrony Narodowej|ministrowi obrony]], politycznie współpracuje z personelem dyplomatycznym ambasady. Attaché Obrony, wojskowy, morski lub lotniczy posiadająalbo morski mogą posiadać według protokołu dyplomatycznego [[stopień dyplomatyczny]]. Wradcy zakresieministra protokołulub dyplomatycznegoI Attachéradcy, Obronyrzadko przysługujeministra miejsce w kolejności pierwszeństwa wśród członków personelu dyplomatyczno-konsularnegopełnomocnego, ponatomiast radcyzastępca attaché ministrze<ref>{{Cytujwojskowego |autorstopień =I lub |tytułII = Rozdzsekretarza. 2 § 8, Zarządzenia nr 57 MSZ i MO w sprawie szczególnych zasad wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych
W państwach, z którymi RP prowadzi intensywną współpracę polityczno - obronną (w tym współpracę przemysłów obronnych) i/lub państwach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności RP funkcjonują wieloosobowe ataszaty obrony, w których Attaché Obrony jest zazwyczaj [[Oficer (wojsko)|oficerem sił zbrojnych]] w [[stopień wojskowy|stopniu wojskowym]] [[generał]]a (w państwach większych, takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny) lub [[pułkownik]]a (w państwach drugorzędnych [[siły zbrojne|wojskowo]], takich jak Czechy lub Włochy). W wieloosobowych ataszatach obrony Attaché zazwyczaj posiada zastępcę/zastępców. Zwyczajowo są to oficerowie sił zbrojnych w stopniu o jeden szczebel niższym. Dodatkowo, w części ataszatów wieloosobowych, w miarę potrzeb, istnieje stanowisko Starszego Technika przeznaczone dla [[Podoficer zawodowy|podoficera zawodowego]] Wojska Polskiego z grupy [[Stopnie wojskowe w Polsce|podoficerów starszych]] (stopień etatowy - STE: chor., st. chor., st. chor. szt.).
 
Zadaniem attaché obrony jest kierowanie podległymi mu dyplomatami w celu [[wywiad wojskowy|zbierania informacji na rzecz sił zbrojnych]] państwa wysyłającego go.
W świetle prawa i praktyki dyplomatycznej Attaché Obrony wchodzi w skład [[personel misji|personelu dyplomatycznego]] [[ambasada|ambasady]] na równi z pozostałymi dyplomatami. Służbowo podlega [[Ministerstwo Obrony Narodowej|ministrowi obrony]], politycznie współpracuje z personelem dyplomatycznym ambasady. Attaché Obrony, wojskowy, morski lub lotniczy posiadają według protokołu dyplomatycznego [[stopień dyplomatyczny]]. W zakresie protokołu dyplomatycznego Attaché Obrony przysługuje miejsce w kolejności pierwszeństwa wśród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego, po radcy — ministrze<ref>{{Cytuj |autor = |tytuł = Rozdz. 2 § 8, Zarządzenia nr 57 MSZ i MO w sprawie szczególnych zasad wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych
pełniących służbę w placówkach zagranicznych oraz organizacji i funkcjonowania
w placówkach zagranicznych ataszatów obrony, Dz. U. MON nr 6 z 2004 r. |data = 24.05.2004 |url = http://biuletyn.mon.gov.pl/pliki/File/Dz_Urz_MON/2004pdf/Dz%20U%20Nr%2006.04.pdf}}</ref>.
 
AOAttaché wojskowi mogą być [[Pełnomocnictwo|akredytowani]] jednocześnie w różnych państwach (za uprzednią ich zgodą Ministerstw Obrony tych państw). Państwa, w których Attaché Obrony są dodatkowo akredytowani są nazywane krajami dodatkowej akredytacji (KDA).
 
Zadaniem AO jest reprezentowanie interesów [[Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej|Sił Zbrojnych RP]] w KU i KDA. AO informuje kierownika placówki zagranicznej<ref>{{Cytuj |autor = |tytuł = Rozdz. 2 § 9, Zarządzenia nr 57 MSZ i MO w spr. szczególnych zasad wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych
pełniących służbę w placówkach zagranicznych oraz organizacji i funkcjonowania
w placówkach zagranicznych ataszatów obrony |data = 27.05.2004 |url = http://biuletyn.mon.gov.pl/pliki/File/Dz_Urz_MON/2004pdf/Dz%20U%20Nr%2006.04.pdf}}</ref>, w szczególności o:
 
1) sytuacji wojskowej państwa przyjmującego;
 
2) politycznych aspektach kontaktów własnych i członków personelu ataszatu obrony z przedstawicielami państwa przyjmującego oraz pracownikami placówek zagranicznych innych państw;
 
3) wytycznych, otrzymywanych z Ministerstwa Obrony Narodowej, w odniesieniu do polityczno-wojskowych aspektów działalności ataszatu obrony;
 
4) sytuacji w polskich kontyngentach wojskowych, znajdujących się na terytorium państwa przyjmującego;
 
5) wszelkich naruszeniach przez KU i KDA przywilejów i immunitetów przysługujących mu oraz członkom personelu ataszatu obrony z racji zajmowanych stanowisk; 6) programach obchodów Święta Wojska Polskiego, wzajemnych wizytach delegacji ministerstw obrony i sił zbrojnych, wizytach okrętów wojennych, eskadr lotniczych, komisji mieszanych ministerstw obrony i sił zbrojnych oraz wojskowych misji specjalnych, a także imprezach i uroczystościach wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w sojuszach i organizacjach międzynarodowych.
 
Wystąpienia AO i członków personelu ataszatu obrony, zawierające aspekty polityczne, wymagają uzgodnienia z kierownikiem placówki zagranicznej.
 
Zastępca Atteché Obrony (ZAO) wykonuje zadania postawione przez AO i pełni obowiązki AO podczas jego nieobecności.
 
Starszy Technik ataszatu obrony wykonuje zadania postawione przez AO, a w szczególności, w porozumieniu z Oddziałem Zabezpieczenia Przedstawicielstw poza Granicami Państwa Departamentu Administracyjnego MON<ref>{{Cytuj |autor = |tytuł = ..:: Departament Administracyjny MON :: Strona Główna ::.. |data = |data dostępu = 2018-02-04 |opublikowany = www.da.mon.gov.pl |url = http://www.da.mon.gov.pl/pl/1.html |język = pl}}</ref>, odpowiada za całokształt logistycznego zabezpieczenia funkcjonowania ataszatu obrony, w tym prowadzenie gospodarki materiałowej, finansowej, właściwą eksploatację sprzętu samochodowego, łączności i informatyki oraz ochronę informacji niejawnych.
 
Obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej stanowi, że stosunek służbowy oraz wynikające z niego prawa i obowiązki żołnierzy pełniących służbę w placówkach zagranicznych określają odrębne przepisy. Osobom wyznaczonym do wykonywania zadań Ministra Obrony Narodowej w placówce zagranicznej nadaje się stopień dyplomatyczny: attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego) albo zastępcy attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego)<ref>{{Dziennik Ustaw|2017|161}}.</ref>.