Układ o współpracy patentowej: Różnice pomiędzy wersjami

m
drobne merytoryczne, drobne redakcyjne
(Zmiana liczby państw należących do PCT, źródło: http://vpi.int/index.php/pl/pct/czym-jest-pct)
m (drobne merytoryczne, drobne redakcyjne)
'''Układ o współpracy patentowej''', '''PCT''' ([[język angielski|ang.]] ''Patent Cooperation Treaty'') – [[umowa międzynarodowa|międzynarodowa konwencja]] podpisana 19 czerwca 1970 roku w Waszyngtonie przez 18 państw założycielskich. Obecnie (wrzesień 2016) do układu należy 151 państw (stan na wrzesień 2016) , przy czym stronami układu mogą być jedynie państwa, które ratyfikowały [[konwencjaparyską paryska|konwencję paryską]]o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883. Polska ratyfikowała PCT 25 grudnia 1990 roku.
 
Układ umożliwia uzyskiwanie patentów w państwach- stronach układu w uproszczonym systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (tak zwanym zgłoszeniu międzynarodowym).
 
Historia zgłoszenia patentowego zgodnie z PCT (zgłoszenia międzynarodowego) dzieli się na dwie fazy: fazę międzynarodową, prowadzoną przez określone urzędy patentowe (między innymi: australijski, amerykański, chiński, europejski, japoński, kanadyjski, rosyjski), oraz fazy krajowe prowadzone oddzielnie we wszystkich krajach, w których uprawniony zamierza uzyskać patent. Podczas fazy międzynarodowej zgłoszenie jest najpierw przekazywane do [[Międzynarodowy Organ Poszukiwań|Międzynarodowego Organu Poszukiwań]] (International Search Authority – ISA), który sporządza raport wskazujący na wynalazki zbliżone do wynalazku zgłaszanego, a następnie podlega badaniu przez [[Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych]] (International Preliminary Examination Authority – IPEA). Faza międzynarodowa kończy się zwykle po upływie 30 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia wynalazku, po czym należy rozpocząć oddzielne fazy krajowe w państwach wnioskowanej ochrony lub regionalne przed regionalnymi organizacjami patentowymi. Przykładem może tu być procedura EuroPCT, w której [[Europejski Urząd Patentowy]] działa najpierw w fazie międzynarodowej jako organ PCT, a następnie w fazie regionalnej jako urząd regionalny.
25 535

edycji