Lammpatix

Dołączył 31 lip 2015
brak opisu edycji
(aktualizacja)
Nie podano opisu zmian
Witam serdecznie...
w Internecie funkcjonuję zazwyczaj jako "Lammpatix" i pod taką też nazwą działam na Wikipedii, z której korzystam bardzo często. Już w przeszłości (podczas studiów) Wikipedia była dla mnie jednym z najbardziej zaufanych źródeł informacji. Dlatego też (w trakcie pisania pracy inż, a następnie mgr) postanowiłem zacząć wprowadzać korekty do stron na których informacje były niepełne bądź nieprecyzyjne - aby Wikipedia stawała się jeszcze lepsza (również dzięki mnie).
Już w przeszłości (podczas studiów) Wikipedia była dla mnie jednym z najbardziej zaufanych źródeł informacji. Dlatego też (w trakcie pisania pracy inż, a następnie mgr) postanowiłem zacząć wprowadzać korekty do stron na których informacje były niepełne bądź nieprecyzyjne - aby Wikipedia stawała się jeszcze lepsza (również dzięki mnie).
29

edycji