Produkt krajowy brutto: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
 
[[Plik:PKB per capita (USA = 100).jpg|thumb|PKB per capita wg [[Parytet siły nabywczej|parytetu siły nabywczej]] w latach 1950 - 2016 (Stany Zjednoczone = 100%);
Źródło: [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Conference_Board The Conference Board]<ref>[http://www.conference-board.org/data/economydatabase/index.cfm?id=27762 The Conference Board Total Economy Database™, May 2015, http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ - "Output, Labor, and Labor Productivity, 1950-2015" (GDP-Capita EKS).]<div id="YyrGHzeRjS" class="donut-container" style="cursor: pointer; display: inline-block; display: -webkit-inline-box; width: 16px; height: 16px;"><div data-reactroot="" class="donut donut_green"></div></div></ref>]]
 
== Metody obliczania wartości PKB ==
'''Metoda wydatkowa''' (ang. ''Expenditure approach'') opiera się na założeniu, że PKB jest w przybliżeniu równy wydatkom wszystkich nabywców [[dobro finalne|dóbr finalnych]] wytworzonych w ciągu roku. Zatem od strony popytowej PKB oblicza się według następującego wzoru:
 
:: ''PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe (bez transferów) + zmianaeksport stanu- zapasówimport.''
 
W '''metodzie dochodowej''' (ang. ''Income approach'') zakłada się, że wielkość PKB musi być równa sumie dochodów wszystkich właścicieli czynników produkcji. Zatem od strony dochodowej PKB oblicza się w następujący sposób:
Anonimowy użytkownik