Produkt krajowy brutto: Różnice pomiędzy wersjami

Wycofano ostatnie 2 zmiany treści (wprowadzone przez 89.66.209.24 oraz NicoScribe) i przywrócono wersję 54206285 autorstwa Paweł Ziemian BOT
(Wycofano ostatnie 2 zmiany treści (wprowadzone przez 89.66.209.24 oraz NicoScribe) i przywrócono wersję 54206285 autorstwa Paweł Ziemian BOT)
'''Metoda wydatkowa''' (ang. ''Expenditure approach'') opiera się na założeniu, że PKB jest w przybliżeniu równy wydatkom wszystkich nabywców [[dobro finalne|dóbr finalnych]] wytworzonych w ciągu roku. Zatem od strony popytowej PKB oblicza się według następującego wzoru:
 
:: ''PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe (bez transferów) + eksportzmiana -stanu importzapasów.''
 
W '''metodzie dochodowej''' (ang. ''Income approach'') zakłada się, że wielkość PKB musi być równa sumie dochodów wszystkich właścicieli czynników produkcji. Zatem od strony dochodowej PKB oblicza się w następujący sposób: