Szablon:Sury: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 1355 bajtów ,  2 lata temu
m
m (poprawa ujedn., WP:SK, drobne redakcyjne)
 
{{Szablon nawigacyjny
{{Navbox
| nazwa = Sury
| tytuł = [[Sura (Koran)|Sury]]
 
| spis1 = [[Al-Fatiha]] (1, ''Sura Otwierająca'') • [[Al-Bakara]] (2, ''Krowa'') • [[Al Imran]] (3, ''Rodzina Imrana'') • [[An-Nisa]] (4, ''Kobiety'') • [[Al-Ma'ida]] (5, ''Stół Zastawiony'') • [[Al-Anam]] (6, ''Trzody'') • [[Al-Araf]] (7, ''Wzniesione krawędzie'') • [[Al-Anfal]] (8, ''Łupy'') • [[At-Tauba]] (9, ''Skrucha'') • [[Junus]] (10, ''Jonasz'') • [[Hud]] (11, ''Hud'') • [[Jusuf]] (12, ''Józef'') • [[Ar-Rad]] (13, ''Grzmot'') • [[Ibrahim]] (14, ''Abraham'') • [[Al-Hidżr (sura)|Al-Hidżr]] (15, ''Hidżr'') • [[An-Nahl]] (16, ''Pszczoły'') • [[Al-Isra]] (17, ''Podróż nocna'') • [[Al-Kahf]] (18, ''Grota'') • [[Marjam]] (19, ''Maria'') • [[Ta-Ha]] (20, ''Ta Ha'') • [[Al-Anbija]] (21, ''Prorocy'') • [[Al-Hidż]] (22, ''Pielgrzymka'') • [[Al-Muminun]] (23, ''Wierni'') • [[An-Nur]] (24, ''Światło'') • [[Al-Furkan]] (25, ''Rozróżnienie'') • [[Asz-Szuara]] (26, ''Poeci'') • [[An-Naml]] (27, ''Mrówki'') • [[Al-Kasas]] (28, ''Opowiadanie'') • [[Al-Ankabut]] (29, ''Pająk'') • [[Ar-Rum]] (30, ''Bizantyjczycy'') • [[Lukman]] (31, ''Lokman'') • [[As-Sadżda]] (32, ''Pokłon'') • [[Al-Ahzab]] (33, ''Frakcje'') • Saba (34, ''Sabejczycy'') • [[Fatir]] (35, ''Stwórca'') • [[Ja Sin]] (36, ''Ja Sin'') • [[As-Saffat]] (37, ''Szeregi'') • [[Sad]] (38, ''Sad'') • [[Az-Zumar]] (39, ''Grupy'') • [[Al-Ghafir]] (40, ''Przebaczający'') • [[Fussilat]] (41, ''Wyjaśnione'') • [[Asz-Szura]] (42, ''Narada'') • [[Az-Zuchruf]] (43, ''Ozdoby'') • [[Ad-Duchan]] (44, ''Dym'') • [[Al-Dżadhija]] (45, ''Przyklękająca'') • [[Al-Ahkaf]] (46, ''Piaszczyste wydmy'') • [[Muhammad]] (47, ''Mahomet'') • [[Al-Fath]] (48, ''Zwycięstwo'') • [[Al-Hudżurat]] (49, ''Komnaty'') • [[Kaf]] (50, ''Kaf'') • [[Adh-Dharijat]] (51, ''Rozpraszające'') • [[At-Tur]] (52, ''Góra'') • [[An-Nadżm]] (53, ''Gwiazda'') • [[Al-Kamar]] (54, ''Księżyc'') • [[Ar-Rahman]] (55, ''Miłosierny'') • [[Al-Wakija]] (56, ''Wydarzenie'') • [[Al-Hadid]] (57, ''Żelazo'') • [[Al-Mudżadlia]] (58, ''Dysputa'') • [[Al-Haszr]] (59, ''Zebranie'') • [[Al-Mumtahina]] (60, ''Doświadczana'') • [[As-Saff]] (61, ''Szereg'') • [[Al-Dżumuah]] (62, ''Zgromadzenie'') • [[Al-Munafikun]] (63, ''Obłudnicy'') • [[At-Taghabun]] (64, ''Wzajemne Oszukiwanie'') • [[At-Talak]] (65, ''Rozwód'') • [[At-Tahrim]] (66, ''Zakazane'') • [[Al-Mulk]] (67, ''Królestwo'') • [[Al-Kalam]] (68, ''Pióro'') • [[Al-Hakka]] (69, ''Nieuniknione wydarzenie'') • [[Al-Maaridż]] (70, ''Stopnie'') • [[Nuh]] (71, ''Noe'') • [[Al-Dżinn]] (72, ''Dżinny'') • [[Al-Muzammin]] (73, ''Owinięty szatą'') • [[Al-Muddaththir]] (74, ''Okryty płaszczem'') • [[Al-Kijama]] (75, ''Zmartwychwstanie'') • [[Al-Insan]] (76, ''Człowiek'') • [[Al-Mursalat]] (77, ''Wysłannicy'') • [[An-Naba]] (78, ''Wieść'') • [[An-Nazijat]] (79, ''Wyrywający'') • [[Abasa (sura)|Abasa]] (80, ''Zachmurzył się'') • [[At-Takwir]] (81, ''Zaciemnienie'') • [[Al-Intifar]] (82, ''Rozdzielenie'') • [[Al-Mutaffifin]] (83, ''Oszuści'') • [[Al-Inszikak]] (84, ''Rozerwanie'') • [[Al-Burudż]] (85, ''Konstelacje'') • [[At-Tarik]] (86, ''Gwiazda nocna'') • [[Al-Ala]] (87, ''Najwyższy'') • [[Al-Ghaszija]] (88, ''Oszałamiający'') • [[Al-Fadżr]] (89, ''Jutrzenka'') • [[Al-Balad]] (90, ''Miasto'') • [[Asz-Szams]] (91, ''Słońce'') • [[Al-Lajl]] (92, ''Noc'') • [[Adh-Dhuha]] (93, ''Jasność poranka'') • [[Asz-Szarh]] (94, ''Otwarcie'') • [[At-Tin]] (95, ''Drzewo figowe'') • [[Al-Alak]] (96, ''Zakrzepła krew'') • [[Al-Kadr]] (97, ''Przeznaczenie'') • [[Al-Bajjina]] (98, ''Jasny dowód'') • [[Az-Zalzala]] (99, ''Trzęsienie ziemi'') • [[Al-Adijat]] (100, ''Galopujące'') • [[Al-Karija]] (101, ''Wydarzenie przerażające'') • [[At-Takasur]] (102, ''Współzawodnictwo'') • [[Al-Asr]] (103, ''Pora przedwieczorna'') • [[Al-Humaza]] (104, ''Oszczerca'') • [[Al-Fil]] (105, ''Słoń'') • [[Kurajsz]] (106, ''Kurajszyci'') • [[Al-Maun]] (107, ''Wspomożenie'') • [[Al-Kauthar]] (108, ''Obfitość'') • [[Al-Kafirun]] (109, ''Niewierni'') • [[An-Nasr]] (110, ''Pomoc'') • [[Al-Masad]] (111, ''Sznur'') • [[Al-Ichlas]] (112, ''Szczerość wiary'') • [[Al-Falak]] (113, ''Jutrzenka'') • [[An-Nas]] (114, ''Ludzie'')
| spis1 =
| dół = [[Sury i ajaty niekoraniczne]]: [[Sura al-Khalaʿ]] • [[Sura al-Hafd]] • [[Sura al-Wilayah]] • [[Sura al-Nourain]]
* [[Al-Fatiha]] (1, ''Sura Otwierająca'')
* [[Al-Bakara]] (2, ''Krowa'')
* [[Al Imran]] (3, ''Rodzina Imrana'')
* [[An-Nisa]] (4, ''Kobiety'')
* [[Al-Ma'ida]] (5, ''Stół Zastawiony'')
* [[Al-Anam]] (6, ''Trzody'')
* [[Al-Araf]] (7, ''Wzniesione krawędzie'')
* [[Al-Anfal]] (8, ''Łupy'')
* [[At-Tauba]] (9, ''Skrucha'')
* [[Junus]] (10, ''Jonasz'')
* [[Hud]] (11, ''Hud'')
* [[Jusuf]] (12, ''Józef'')
* [[Ar-Rad]] (13, ''Grzmot'')
* [[Ibrahim]] (14, ''Abraham'')
* [[Al-Hidżr (sura)|Al-Hidżr]] (15, ''Hidżr'')
* [[An-Nahl]] (16, ''Pszczoły'')
* [[Al-Isra]] (17, ''Podróż nocna'')
* [[Al-Kahf]] (18, ''Grota'')
* [[Marjam]] (19, ''Maria'')
* [[Ta-Ha]] (20, ''Ta Ha'')
* [[Al-Anbija]] (21, ''Prorocy'')
* [[Al-Hidż]] (22, ''Pielgrzymka'')
* [[Al-Muminun]] (23, ''Wierni'')
* [[An-Nur]] (24, ''Światło'')
* [[Al-Furkan]] (25, ''Rozróżnienie'')
* [[Asz-Szuara]] (26, ''Poeci'')
* [[An-Naml]] (27, ''Mrówki'')
* [[Al-Kasas]] (28, ''Opowiadanie'')
* [[Al-Ankabut]] (29, ''Pająk'')
* [[Ar-Rum]] (30, ''Bizantyjczycy'')
* [[Lukman]] (31, ''Lokman'')
* [[As-Sadżda]] (32, ''Pokłon'')
* [[Al-Ahzab]] (33, ''Frakcje'')
* Saba (34, ''Sabejczycy'')
* [[Fatir]] (35, ''Stwórca'')
* [[Ja Sin]] (36, ''Ja Sin'')
* [[As-Saffat]] (37, ''Szeregi'')
* [[Sad]] (38, ''Sad'')
* [[Az-Zumar]] (39, ''Grupy'')
* [[Al-Ghafir]] (40, ''Przebaczający'')
* [[Fussilat]] (41, ''Wyjaśnione'')
* [[Asz-Szura]] (42, ''Narada'')
* [[Az-Zuchruf]] (43, ''Ozdoby'')
* [[Ad-Duchan]] (44, ''Dym'')
* [[Al-Dżadhija]] (45, ''Przyklękająca'')
* [[Al-Ahkaf]] (46, ''Piaszczyste wydmy'')
* [[Muhammad]] (47, ''Mahomet'')
* [[Al-Fath]] (48, ''Zwycięstwo'')
* [[Al-Hudżurat]] (49, ''Komnaty'')
* [[Kaf]] (50, ''Kaf'')
* [[Adh-Dharijat]] (51, ''Rozpraszające'')
* [[At-Tur]] (52, ''Góra'')
* [[An-Nadżm]] (53, ''Gwiazda'')
* [[Al-Kamar]] (54, ''Księżyc'')
* [[Ar-Rahman]] (55, ''Miłosierny'')
* [[Al-Wakija]] (56, ''Wydarzenie'')
* [[Al-Hadid]] (57, ''Żelazo'')
* [[Al-Mudżadlia]] (58, ''Dysputa'')
* [[Al-Haszr]] (59, ''Zebranie'')
* [[Al-Mumtahina]] (60, ''Doświadczana'')
* [[As-Saff]] (61, ''Szereg'')
* [[Al-Dżumuah]] (62, ''Zgromadzenie'')
* [[Al-Munafikun]] (63, ''Obłudnicy'')
* [[At-Taghabun]] (64, ''Wzajemne Oszukiwanie'')
* [[At-Talak]] (65, ''Rozwód'')
* [[At-Tahrim]] (66, ''Zakazane'')
* [[Al-Mulk]] (67, ''Królestwo'')
* [[Al-Kalam]] (68, ''Pióro'')
* [[Al-Hakka]] (69, ''Nieuniknione wydarzenie'')
* [[Al-Maaridż]] (70, ''Stopnie'')
* [[Nuh]] (71, ''Noe'')
* [[Al-Dżinn]] (72, ''Dżinny'')
* [[Al-Muzammin]] (73, ''Owinięty szatą'')
* [[Al-Muddaththir]] (74, ''Okryty płaszczem'')
* [[Al-Kijama]] (75, ''Zmartwychwstanie'')
* [[Al-Insan]] (76, ''Człowiek'')
* [[Al-Mursalat]] (77, ''Wysłannicy'')
* [[An-Naba]] (78, ''Wieść'')
* [[An-Nazijat]] (79, ''Wyrywający'')
* [[Abasa (sura)|Abasa]] (80, ''Zachmurzył się'')
* [[At-Takwir]] (81, ''Zaciemnienie'')
* [[Al-Intifar]] (82, ''Rozdzielenie'')
* [[Al-Mutaffifin]] (83, ''Oszuści'')
* [[Al-Inszikak]] (84, ''Rozerwanie'')
* [[Al-Burudż]] (85, ''Konstelacje'')
* [[At-Tarik]] (86, ''Gwiazda nocna'')
* [[Al-Ala]] (87, ''Najwyższy'')
* [[Al-Ghaszija]] (88, ''Oszałamiający'')
* [[Al-Fadżr]] (89, ''Jutrzenka'')
* [[Al-Balad]] (90, ''Miasto'')
* [[Asz-Szams]] (91, ''Słońce'')
* [[Al-Lajl]] (92, ''Noc'')
* [[Adh-Dhuha]] (93, ''Jasność poranka'')
* [[Asz-Szarh]] (94, ''Otwarcie'')
* [[At-Tin]] (95, ''Drzewo figowe'')
* [[Al-Alak]] (96, ''Zakrzepła krew'')
* [[Al-Kadr]] (97, ''Przeznaczenie'')
* [[Al-Bajjina]] (98, ''Jasny dowód'')
* [[Az-Zalzala]] (99, ''Trzęsienie ziemi'')
* [[Al-Adijat]] (100, ''Galopujące'')
* [[Al-Karija]] (101, ''Wydarzenie przerażające'')
* [[At-Takasur]] (102, ''Współzawodnictwo'')
* [[Al-Asr]] (103, ''Pora przedwieczorna'')
* [[Al-Humaza]] (104, ''Oszczerca'')
* [[Al-Fil]] (105, ''Słoń'')
* [[Kurajsz]] (106, ''Kurajszyci'')
* [[Al-Maun]] (107, ''Wspomożenie'')
* [[Al-Kauthar]] (108, ''Obfitość'')
* [[Al-Kafirun]] (109, ''Niewierni'')
* [[An-Nasr]] (110, ''Pomoc'')
* [[Al-Masad]] (111, ''Sznur'')
* [[Al-Ichlas]] (112, ''Szczerość wiary'')
* [[Al-Falak]] (113, ''Jutrzenka'')
* [[An-Nas]] (114, ''Ludzie'')
 
| dół =
* [[Sury i ajaty niekoraniczne]]: [[Sura al-Khalaʿ]]
* [[Sura al-Hafd]]
* [[Sura al-Wilayah]]
* [[Sura al-Nourain]]
 
| kategoria = islam
}}
3 343 734

edycje