Swap stopy procentowej: Różnice pomiędzy wersjami

m
m (WP:SK+Bn)
 
== Wycena ==
Wycena waniliowego kontraktu IRS to różnica zdyskontowanych przepływów po stronie fixed i floating. Dla kontrahenta zajmującego długą pozycję w stopie zmiennej wycena [[Wartość bieżąca netto|net present value]], to:
:: <math>NPV=PV_{floating}-PV_{fixed},</math>
 
a dla zajmującego krótką pozycję NPV przybiera wartość <math>(-1)*NPV,</math>, gdzie:
<math>
:: <math>PV_{fixed} = N\cdot r_{swap\;rate} \cdot\sum_{i=1}^M \left( \frac{liczba\_dni\_okr\_ods_i}{baza\_odsetkowa} \cdot DF_i \right),</math>,
NPV=PV_{floating}-PV_{fixed}
</math>
 
a dla zajmującego krótką pozycję NPV przybiera wartość <math>(-1)*NPV</math>, gdzie:
 
<math>PV_{fixed} = N\cdot r_{swap\;rate} \cdot\sum_{i=1}^M \left( \frac{liczba\_dni\_okr\_ods_i}{baza\_odsetkowa} \cdot DF_i \right)</math>,
 
oraz
:: <math>PV_{floating} = N\sum_{j=1}^N \left( f_j \cdot\frac{liczba\_dni\_okr\_ods_j}{baza\_odsetkowa} \cdot DF_j \right).</math>.
 
<math>PV_{floating} = N\sum_{j=1}^N \left( f_j \cdot\frac{liczba\_dni\_okr\_ods_j}{baza\_odsetkowa} \cdot DF_j \right)</math>.
 
== Bibliografia ==
* S. Sundaresan, ''Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne'', Wolters Kluwer, Warszawa, 2015.
* J. Hull, ''Kontrakty terminowe i opcje'', WIG Press, Warszawa, 1998.
 
{{Instrumenty pochodne}}