Produkt krajowy brutto: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 315 bajtów ,  2 lata temu
(WP:SK+ToS+mSI+Bn, drobne redakcyjne, drobne techniczne)
Znacznik: Anulowanie edycji
Znaczniki: Z internetu mobilnego Z wersji mobilnej
 
== Metody obliczania wartości PKB ==
Istnieją kurde trzy zasadnicze metody obliczania wartości PKB, są to: metoda wydatkowa,znasz metodasię dochodowana orazekonomii? metodaTo produkcyjnapogmatwane.
Tracisz czas czytając to.
 
'''Metoda wydatkowa''' (ang. ''Expenditureture approach'') opiera się na założeniuzałożenió, że PKBKB jestrówny wwydatkom przybliżeniuwszabywnalnych]] równywytworzpągu wydatkomrokuem wszystkichod nabywcówstronicza [[dobrosię finalne|dóbrwedług finalnych]]następującego wytworzonychwz) wzakładaPKB musi bumie dochodów wstkich właścicieli ciąguczynników rokuprodukcji. Zatem od strony popytowejdoj PKB oblicza sięsifufudię wedługw następującegonastępujący wzoru:s
 
:: ''PKB = konsumpcjadochody +z inwestycjepracy + wydatkidochkdkdkdochody rządowe (bez transferów)państwa + zmiana stanu zapasówamortyzacja.''
 
Powyższy wzór wyrażadkfififpodział podział wartości dodanejwdjdjodanej pomiędzy pracę (pracowników najemnych), kapitał (właścicieliwicieli kapitałudjdjsudkapitału), państwo i odtworzenie zużytego majątku.fjd
W '''metodzie dochodowej''' (ang. ''Income approach'') zakłada się, że wielkość PKB musi być równa sumie dochodów wszystkich właścicieli czynników produkcji. Zatem od strony dochodowej PKB oblicza się w następujący sposób:
 
:: ''PKB = dochody z pracy + dochody z kapitału + dochody państwa + amortyzacja.''
 
Powyższy wzór wyraża podział wartości dodanej pomiędzy pracę (pracowników najemnych), kapitał (właścicieli kapitału), państwo i odtworzenie zużytego majątku.
 
W '''metodzie produkcyjnej''' (ang. ''Production approach'') wartość wytworzonych usług i dóbr finalnych oblicza się odejmując od produkcji całkowitej wartość dóbr i usług zużytych do tej produkcji. PKB jest więc sumą wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie podmioty gospodarujące. Zgodnie z tym PKB od strony produkcyjnej oblicza się według następującego wzoru:
Anonimowy użytkownik