Jednokierunkowa prędkość światła: Różnice pomiędzy wersjami

m
k.
m (WP:SK+Bn)
m (k.)
Użycie terminu ''[[prędkość światła]]'' wymaga niekiedy rozróżnienia pomiędzy '''jednokierunkową''' i '''dwukierunkową''' prędkością światła. Prędkość jednokierunkowa pomiędzy źródłem a detektorem nie może zostać [[pomiar|zmierzona]] niezależnie od metody [[Synchronizacja zegarów|synchronizacji zegarów]] źródła i detektora. Pomiar niezależny od synchronizacji możliwy jest jedynie na drodze w obie strony – od źródła do [[czujnik|detektora]] i z powrotem. W ramach konwencji wybranej przez [[Albert Einstein|Einsteina]] (zobacz: [[synchronizacja standardowa]]) przyjmuje się, że prędkość jednokierunkowa wynosi tyle samo co dwukierunkowa. Postulat stałości jednokierunkowej prędkości światła w danymdowolnym [[Układ inercjalny|inercjalnym układzie odniesienia]] jest podstawą [[szczególna teoria względności|szczególnej teorii względności]], aczkolwiek wyniki wszelkich eksperymentów weryfikujących przewidywania tej teorii nie zależą od tego postulatu{{odn|Zhang|1997}}{{r|Anderson}}.
 
Zaproponowano eksperymenty mające na celu bezpośrednie przetestowanie stałości jednokierunkowej prędkości światła, jednak żaden z nich nie zakończył się powodzeniem{{r|Tooley350}}. Tego rodzaju eksperymenty pokazują w sposób bezpośredni, że synchronizacja metodą ''[[#Slow clock-transport|slow clock-transport]]'' jest równoważna synchronizacji standardowej. Aczkolwiek z tego nie wynika [[Izotropowość|izotropia]] jednokierunkowej prędkości światła, ponieważ – jak pokazano – sama metoda ''slow clock-transport'' bazuje na tym założeniu{{r|sep}}. W ogólności pokazano, że te wyniki są spójne z [[Anizotropia|anizotropią]] jednokierunkowej prędkości światła pod warunkiem, że izotropia dwukierunkowej prędkości światła pozostaje zachowana{{odn|Zhang|1997}}{{r|Hsu}}.