Wikipedysta:Odpowiedniedaćrzeczysłowo/brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami

korekta
(bz)
(korekta)
'''Dictyostelia''' to podgrupa [[Śluzowce|śluzowców]], powszechnie występujących [[Ameba (biologia)|ameb]] kolonialnych, której przedstawiciele żyją przede wszystkim w leśnej ściółce i [[Gleba|glebie]]. Opisano około 150 gatunków należących do tej grupy.
== Podstawowe informacje ==
 
Organizmy te reagują na zmienne warunki poprzez przyjmowanie jednej z dwóch podstawowych form: pojedynczej komórki (mikrocysty) lub łącząc się w kolonię, składającą się nawet ze 100 000 osobników. Kolonie takie tworzą grubościenne, bardzo odporne makrocysty (zygocysty) lub wielokomórkowe owocniki (sorokarpy). W odróżnieniu od Myxomyteces (innej podgrupy śluzowców), Dictyostelia formują pseudoplasmodium (nibyśluzki) i sorokarpy, które w przypadku większości gatunków posiadają odmienną budowę komórkową i u których zachodzi proces obumierania komórek (typowo ginie około 20% całej kolonii).
rtrtrt
Dictyostelia to podgrupa [[Śluzowce|śluzowców]], powszechnie występujących [[Ameba (biologia)|ameb]], której przedstawiciele żyją przede wszystkim w leśnej ściółce i [[Gleba|glebie]]. Z grupy Dictyostelia opisano około 150 [[Gatunek (biologia)|gatunków]]. Organizmy te potrafią reagować na zmienne, niekorzystne warunki, formując pojedyncze [[Komórka|komórki]] (mikrocysty) lub masowo się grupując. Grupa ta może liczyć do 100 000 osobników i tworzyć grubościenne, bardzo odporne makrocysty (zygocysty), wielokomórkowe owocniki (sorokarpy) lub wchodzić w cykl rozrodczy Dictyostelii. W odróżnieniu od Myxomyteces (innej podgrupy śluzowców), Dictyostelia formują pseudoplasmodium (nibyśluzki) i sorokarpy, które w przypadku większości gatunków posiadają odmienną budowę komórkową i u których zachodzi proces obumierania komórek (około 20% całej grupy). Do najbardziej znanych przedstawicieli zaliczamy Dictyostelium discoideum, ważny organizm modelowy wykorzystywany do badania komunikacji międzykomórkowej, różnic w budowie komórek oraz zachowań stadnych.
 
Do najbardziej znanych przedstawicieli zaliczamy ''Dictyostelium discoideum'', ważny organizm modelowy wykorzystywany do badania komunikacji międzykomórkowej oraz zachowań grupowych organizmów jednokomórkowych.
== Charakterystyka ogólna ==
 
== Charakterystyka ogólna ==
Najbliższy Dictyostelii są [[Myxonomycetes]], od których różnią się przede wszystkim inną budową komórkową [[Nibyśluźnia|nibyśluzek]] i [[sorokarp]] (owocników).
Dictyostelia żywią się głównie bakteriami, wykazując prawdopodobnie pewne preferencje w wyborze np. w możliwości rozprzestrzeniania się zarodników.
Dictyostelia żywią się głównie bakteriami i występują na całym świecie, chociaż zostały wyizolowane głównie z gleb leśnych i ściółki glebowej. [[Pierwotniaki]] te prawdopodobnie wykazują pewne preferencje w wyborze swojej ofiary np. w możliwości rozprzestrzeniania się [[Zarodnik|zarodników]]. [[Dictyostelidy]] są pierwszymi odkrytymi (i najlepiej zbadanymi) formami zbiorowych organizmów wielokomórkowych, gdzie jednokomórkowe stadium troficzne następuje po wielokomórkowym stadium rozproszenia. Ten proces jest szczególnie dobrze zbadany dla Dictyostelia discoideum i większość znanej nam wiedzy pochodzi z badań właśnie tego gatunku. W fazie troficznej proces ten zachodzi całkowicie jednokomórkowo, pojedyncza i niezależna ameba ([[myxoameba]]) żywi się bakterią. Następnie zaczyna się rozmnażać przez podział ([[schizogonia]]), który przy optymalnych warunkach w laboratorium zachodzi co 8-10h. Populacja rośnie, aż do wyczerpania pokarmu, po czym komórka może przejść do jednej z trzech odmiennych ścieżek rozwoju, a te mogą powodować powstawanie mikrocyst, zygocyst lub owocników (sorokarp). Owocniki składają się z trzonu (komórkowego lub bezkomórkowego) podtrzymującego kupkę zarodni. Mimo to nie każdy gatunek może rozwinąć wszystkie trzy formy np. D. discoideum i ich najbliżsi krewni nie tworzą mikrocyst. Sorokarpy są najlepiej zbadaną formacją, dzięki swojej wielokomórkowej budowie oraz zasadniczym znaczeniu w odróżnianiu poszczególnych gatunków. Długotrwała tradycja taksonomiczna (systematyka) Dictyostelii rozróżnia trzy rodzaje odpowiadające trzem głównym budowom owocnika – dictystelidom, [[Polysphondylidy|polysphondylid]] i [[Acytostelidy|acytostelid]]. Jednak ostatnie badania morfologiczne i molekularne odrzucają tę tradycyjną klasyfikację. Molekularna [[filogeneza]] rozróżnia do 8 głównych gromad, z których żadna nie odpowiada trzem wymienionym wcześniej. Wobec tego tradycyjne rozróżnienie gatunkowe jest teraz rozumiane jako odniesienie do [[Morfotyp|morfotypów]], a nie [[Taksonomia filogenetyczna|filogenetycznych taksonomii]].
 
Występują na całym świecie, chociaż zostały wyizolowane głównie z gleb leśnych i ściółki glebowej. Protisty te prawdopodobnie.
 
Dictyostelia są pierwszymi odkrytymi (i najlepiej zbadanymi) formami organizmów wielokomórkowych, w których po stadium wielokomórkowym, odpowiedzialnym za rozmnażanie, występuje jednokomórkowe stadium troficzne. Ten proces jest szczególnie dobrze zbadany dla ''Dictyostelia discoideum''. W fazie troficznej występuje jednokomórkowa, niezależna ameba (''myxoameba''), żywiąca się bakteriami. Następnie zaczyna się rozmnażać przez podział ([[schizogonia]]), który w optymalnych warunkach laboratoryjnych zachodzi co 8-10 godzin. Populacja rośnie aż do wyczerpania pokarmu, po czym komórka może przejść do jednej z trzech odmiennych ścieżek rozwoju, prowadzących do powstania, odpowiednio, '''mikrocyst''', '''zygocyst''' lub owocników ('''sorokarpów'''). Nie każdy gatunek może jednak rozwinąć wszystkie trzy formy. Przykładowo, ''D. discoideum'' i ich najbliżsi krewni nie tworzą mikrocyst
 
Owocniki składają się z trzonu (komórkowego lub bezkomórkowego) podtrzymującego kupkę zarodni. Sorokarpy są najlepiej zbadaną postacią Dictyostelia ze względu na swoją wielokomórkową budowę oraz zasadnicze znaczenie w procesie odróżniania poszczególnych gatunków.
 
== Systematyka ==
Tradycyjnie rozróżnia się trzy rodzaje odpowiadające trzem głównym budowom owocnika – dictystelidom, polysphondylid i acytostelid. Ostatnie badania morfologiczne i molekularne odrzucają jednak tę tradycyjną klasyfikację. Metody filogenetyki molekularnej prowadzą do rozróżnienia do 8 głównych grup monofiletycznych, z których żadna nie odpowiada trzem wymienionym wyżej rodzajom - te traktuje się więc dziś jako morfotypy, a więc grupy wydzielane ze względów morfologicznych, a nie filogenetycznych.
 
== Historia ==
Pierwszymi badaczami, którzy opisali dictyostelidyDictyostelia byli: [[Mykologia|mikolog]] [[Juliusz Brefeld]] i [[Botanika|botanik]] [[Filip Van Tieghem]]. To właśnie Brefeld zaproponował nazwę ''dictyostelium'', która łączy słowa ''dictio'' (grec. „sieć”), używanego w botanice jako coś tworzącego strukturę siatki, oraz słowa ''stelium'' („wieża”) odnoszącego się do obecności łodygi utworzonej przez sieć komórek. Brefeld uważał, że połączone ameby tworzą formę [[ZarodziecPlazmodium (biologia)|plasmodiumplazmodium]] ([[zarodziec]]śluźnię), jednak Van Tieghen niedługo później zdał sobie sprawę, że ameby pozostają niezależne przez cały czas życia i nazwałokreślił to zbiorowisko organizmów jako [[Pseudoplazmodium|pseudoplasmodiumpseudoplazmodium]].