Tytuł profesora: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 831 bajtów ,  2 lata temu
uaktualnienie - nastąpiła zmiana przepisów w myśl ustawy 2.0.
(drobne redakcyjne)
(uaktualnienie - nastąpiła zmiana przepisów w myśl ustawy 2.0.)
|[[profesor]]
!
|Tytuł naukowy profesora może być nadany osobie, która:
|stopień naukowy doktora habilitowanego, znaczący dorobek naukowy, w tym zwyczajowo w niektórych dyscyplinach przygotowanie tzw. książki profesorskiej oraz wypromowanie co najmniej trzech doktorów (niekiedy – na uczelniach artystycznych i technicznych – wymagania te nie muszą być spełnione)
1)  posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne, oraz:
 
• uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub • odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub • prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych
 
2)  posiada stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki oraz wybitne osiągnięcia artystyczne.
 
W wyjątkowych przypadkach tytuł profesora może zostać nadany osobie posiadającej stopień doktora, jeżeli będzie to uzasadnione najwyższą jakością osiągnięć naukowych albo artystycznych. W takiej sytuacji należy jednak odpowiednio stosować pozostałe wymogi dotyczące dorobku, o których wspomniano powyżej.
 
Osiągnięcia stanowiące podstawę do nadania tytułu mogą także przyjąć formę zrealizowanych oryginalnych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych.
|[[Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej|Prezydent RP]] na wniosek macierzystej instytucji po akceptacji Rady Doskonałości Naukowej
|}