Otwarty fundusz emerytalny: Różnice pomiędzy wersjami

akt.
(źródła/przypisy)
(akt.)
'''Otwarty fundusz emerytalny''' ('''OFE''') – w Polsce jest to [[osoba prawna]] stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana i reprezentowana przez [[powszechne towarzystwo emerytalne]] (PTE), działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ({{Dziennik Ustaw|20182020|1906105}}). Członkowie OFE posiadają jednostki rozrachunkowe zapisane na ich indywidualnych rachunkach, których wartość jest wyceniana każdego [[Dzień roboczy|dnia roboczego]] w oparciu o aktualną wartość rynkową aktywów OFE i sumę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach prowadzonych przez dane OFE. OFE inwestuje posiadane środki w [[Instrument finansowy|instrumenty finansowe]] dopuszczone przez obowiązujące przepisy i w granicach dopuszczonych limitów{{r|Leszek Kostrzewski Piotr2013|rmf}}.
 
Otwarte fundusze emerytalne powstały w ramach [[Program czterech reform|reformy systemu emerytalnego]] w 1999 roku i pozwalają na gromadzenie [[Pieniądz|środków pieniężnych]] na [[Emerytura|emeryturę]] w tzw. II filarze{{r|Marek Góra2001}}. Podstawą prawną dla działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce jest ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Anonimowy użytkownik