Postępowanie cywilne w Polsce: Różnice pomiędzy wersjami

m
WPCleaner v2.02 - Popr. błędy z WP:CHECK (Błąd składni przypisów)
(źródła/przypisy)
m (WPCleaner v2.02 - Popr. błędy z WP:CHECK (Błąd składni przypisów))
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie zawierającym środek zaskarżenia od nakazu zapłaty pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części oraz przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy<ref>Art. 480<sup>3</sup> § 2 kpc.</ref>.
 
Sąd odrzuca środek zaskarżenia niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwaniarefwezwania<ref>Art. 480<sup>3</sup> § 3 kpc.</ref>. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku<ref>Art. 480<sup>2</sup> § 4 kpc.</ref>.
 
Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich<ref>Art. 505 § 2 kpc.</ref>.
3457

edycji