Attaché wojskowy: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 14 bajtów ,  1 rok temu
poprawa przek., źródła/przypisy
(źródła/przypisy)
(poprawa przek., źródła/przypisy)
Attaché wojskowym jest zazwyczaj [[Oficer (wojsko)|oficer]] [[siły zbrojne|sił zbrojnych]] w [[stopień wojskowy|stopniu wojskowym]] [[generał]]a (w państwach większych, takich jak Stany Zjednoczone czy Rosja), [[pułkownik]]a (w państwach drugorzędnych [[siły zbrojne|wojskowo]], takich jak Czechy lub Włochy) bądź [[major]]a. Attaché obrony posiada swoich zastępców. Zwyczajowo są to oficerowie sił zbrojnych w stopniu o jeden szczebel niższym.
 
W świetle prawa i praktyki dyplomatycznej attaché wojskowy wchodzi w skład [[personelPersonel misji dyplomatycznej|personelu dyplomatycznego]] [[ambasada|ambasady]] na równi z pozostałymi dyplomatami. Służbowo podlega [[Ministerstwo Obrony Narodowej|ministrowi obrony]], politycznie współpracuje z personelem dyplomatycznym ambasady. Attaché wojskowy lub lotniczy albo morski mogą posiadać według protokołu dyplomatycznego [[stopień dyplomatyczny]] radcy ministra lub I radcy, rzadko ministra pełnomocnego, natomiast zastępca attaché wojskowego stopień I lub II sekretarza.
 
Zadaniem attaché obrony jest kierowanie podległymi mu dyplomatami w celu [[wywiad wojskowy|zbierania informacji na rzecz sił zbrojnych]] państwa wysyłającego go.
Attaché wojskowi mogą być [[Pełnomocnictwo|akredytowani]] jednocześnie w różnych państwach (za uprzednią ich zgodą).
 
Obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej stanowi, że stosunek służbowy oraz wynikające z niego prawa i obowiązki żołnierzy pełniących służbę w placówkach zagranicznych określają odrębne przepisy. Osobom wyznaczonym do wykonywania zadań Ministra Obrony Narodowej w placówce zagranicznej nadaje się stopień dyplomatyczny: attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego) albo zastępcy attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotniczego)<ref>{{Dziennik Ustaw|20182020|2040211}}.</ref>.
 
Szczególne zasady wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby w ataszatach obrony przedstawicielstw dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych, a także organizację i funkcjonowanie ataszatów obrony w przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej określa zarządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie szczególnych zasad wykonywania obowiązków służbowych przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę w placówkach zagranicznych oraz organizacji i funkcjonowania w placówkach zagranicznych ataszatów obrony<ref>Dz. Urz. MON Nr 6 z 2004 r., poz. 57.</ref>.