Anna Kutrzeba-Pojnarowa: Różnice pomiędzy wersjami

drobne techniczne
(drobne techniczne)
(drobne techniczne)
**''Kierunki zainteresowań historią kultury wsi mazowieckiej w warszawskim ośrodku etnograficznym'' [w:] ''Prace działu etnografii IHKM PAN'', z. 2, Warszawa 1959.
**''O Bystroniu współcześnie'', "Współczesność" 1965, nr 2.
**''Jan Stanisław Bystroń jako historyk i teoretyk kultury ludowej'', "Polska Sztuka Ludowa" 1965, nr 2, s.71-78.
**''Wincenty Pol i Zygmunt Gloger'', "Łódzkie Studia Etnograficzne" t. 9, 1967.
**''Założenia teoretyczne i realny program nowych prac nad syntezą etnografii Polski'', "Etnografia Polska", t. 15, z. 2, 1971.