Dialekty syryjsko-palestyńskie języka arabskiego: Różnice pomiędzy wersjami

poprawa tekstu, uzupełnienie źródeł
(drobne redakcyjne)
(poprawa tekstu, uzupełnienie źródeł)
'''Dialekty syryjsko-palestyńskie''' – jedna z czterech grup wschodniego [[Dialekty języka arabskiego|obszaru dialektalnego języka arabskiego]]. Arabowie określają je zbiorowo jako ''Šāmīšāmī'' (albo dialekty '''شاميBilād aš-Šām'''). Dialekty te kształtowały się na podłożu [[język aramejski|aramejskim]], o czym świadczą pewnezapożyczenia na płaszczyźnie tak gramatycznej, jak charakterystycznei cechyleksykalnej. Mimo tego uchodzą obok [[dialekt hidżazyjski języka arabskiego|dialektu hidżazyjskiego]] za najbliższe [[klasyczny język arabski|językowi klasycznemu]].
Obszar, który zajmują dialekty syryjsko-palestyńskie obejmuje dzisiejszą [[Syria|Syrię]], ale tylko na zachód od [[Eufrat]]u, [[Liban]], [[Palestyna|Palestynę]] oraz część [[Jordania|JordanięJordanii]], w której oprócz dialektów beduińskich, wszystkie dialekty osiadłe (miejskie i wiejskie) są palestyńskie.
 
'''Dialekty syryjsko-palestyńskie''' dzielimy według klasyfikacji O. Jastrow i W. Fischera na:
 
* libańsko-środkowosyryjskie – 3 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy – ''yiktub'', ''byiktub''; 1 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy – ''ʔiktub'', ''biktub'':
** libańskie dialekty – zachowane dyftongi ''aw'' i ''ay'', oraz brak opozycji między ''o'' – ''u'' oraz ''i'' – ''e'' (podobnie jak w [[Klasyczny język arabski|języku klasycznym]]),
** środkowosyryjskie,
** cypryjski,
* północnosyryjskie – 3 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy – ''yiktub'', ''biktub''; 1 osoba, liczba pojedyncza, czas teraźniejszy – ''ʔaktub'', ''baktub'':
** rozciągają się do [[Hama|Hamy]], głównym przedstawicielem [[dialekt damasceński]],
* palestyńsko-jordańskie:
** palestyńskie miejskie,
** środkowopalestyńskie wiejskie,
** południowopalestyńskie-jordańskie.
 
==Bibliografia==
* Behnstedt P.Peter, ''Sprachatlas von Syrien'', Harrassowitz, Wiesbaden 2000.
* Behnstedt P.Peter, ''Die demonstrativen Bildungen der syrisch-arabischen Dialekte'', „Zeitschrift für Arabische Linguistik” nr 25, str. 76-95, Wiesbaden 1993.
* Bergsträsser G.Gotthelf, ''Sprachatlas von Syrien und Palästina'', „Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins” nr 38, str. 169-222, Leipzig 1915.
* Grotzfeld H.Hans, ''Aus zweier Zeugen Mund... Ein Beitrag zur Erkenntnis des phonologischen Systems arabischer Dialekte in Syrien und Libanon'', „Sprachen-Zuordnung-Strukturen. Festgabe seiner Schüler für Eberhard Zwirner”, str. 61-74, Den Haag 1965.
* Grotzfeld H.Hans, ''Das syrisch-palästinensische Arabisch'', w: Fischer W., Jastrow O., Handbuch der arabischen Dialekte, Harrasowitz, Wiesbaden 1980, str. 174-201174–201.
*Klimiuk Maciej, ''Phonetics and Phonology of Damascus Arabic'', Studia Arabistyczne i Islamistyczne. Monografie 1, Department of Arabic and Islamic Studies, Warsaw 2013.
 
[[Kategoria:Język arabski]]