Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki: Różnice pomiędzy wersjami

m
== Kierunki kształcenia ==
=== Studia wojskowe ===
==== '''Wydział Nauk o Bezpieczeństwie: ===='''
 
===== '''Studia I stopnia – inżynierskie ====='''
 
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa '''–''' kształcenie podchorążych w grupach osobowych:
* [[Wojska inżynieryjne|saperska;]]
* przeprawowa;
* [[Wojska drogowe|drogowo-mostowa.]]<br />
===== '''Studia II stopnia – magisterskie ====='''
 
===== Studia II stopnia – magisterskie =====
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa '''–''' kształcenie podchorążych po ukończeniu studiów wojskowych I stopnia w AWL na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Kształcenie wojskowe jest kontynuacją w grupach osobowych (specjalnościach):
* [[Wojska inżynieryjne|saperska;]]
 
<br />'''Wydział Zarządzania:'''
 
===== '''Studia I stopnia – licencjackie ====='''
 
Kierunek studiów: Dowodzenie (specjalność dowodzenie pododdziałami) – kształcenie wojskowe podchorążych w grupach osobowych (specjalnościach):
* [[Wojska pancerne|pancerno]]-[[Wojska zmechanizowane|zmechanizowana]];
Kierunek studiów: Logistyka '''-''' kształcenie wojskowe w grupie osobowej (specjalności) - ogólnologistyczna.<br />
 
===== '''Studia II stopnia – magisterskie ====='''
 
Kierunek studiów: Zarządzanie – kształcenie podchorążych po ukończeniu studiów wojskowych I stopnia w AWL na kierunkach: Dowodzenie i Logistyka. Kształcenie wojskowe jest kontynuacją kształcenia w grupach osobowych (specjalnościach):
* [[Wojska pancerne|pancerno]]-[[Wojska zmechanizowane|zmechanizowana]];
 
=== Studia cywilne ===
==== '''Wydział Nauk o Bezpieczeństwie: ===='''
 
'''Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo Narodowe.'''
==== Wydział Nauk o Bezpieczeństwie: ====
 
Kierunek studiów: Inżynieria Bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo Narodowe.
===== '''Studia I stopnia – licencjackie w specjalnościach: ====='''
* [[zarządzanie kryzysowe]];
* [[bezpieczeństwo publiczne]].<br />
===== '''Studia II stopnia – magisterskie w specjalnościach: ====='''
 
===== Studia II stopnia – magisterskie w specjalnościach: =====
* [[zarządzanie kryzysowe]];
* [[bezpieczeństwo publiczne]];
 
==== Wydział Zarządzania: ====
'''Kierunek studiów: Zarządzanie'''
 
===== '''Studia I stopnia – licencjackie w specjalnościach: ====='''
* zarządzanie [[Zarządzanie zasobami ludzkimi|kapitałem ludzkim]];
* zarządzanie [[System logistyczny|systemami logistycznymi]];
Od 01.10.2020 r. kierunek studiów: Logistyka jako studia licencjackie.
 
===== '''Studia II stopnia – magisterskie w specjalnościach: ====='''
* zarządzanie kadrami;
* zarządzanie logistyką;
Ponadto Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki posiada uprawnienia nadane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do nadawania [[Doktor (stopień naukowy)|stopnia naukowego doktora]] w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej'': nauki o zarządzaniu i jakości'' oraz [[Doktor (stopień naukowy)|stopnia naukowego doktora]] w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ''nauki o bezpieczeństwie.''
 
=='''Współpraca międzynarodowa'''==
Elitarność Akademii Wojsk Lądowych wynika między innymi z jednej z immamentnych jej cech polegającej na poznawaniu rozwiązań organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych stosowanych przez najlepszych na świecie. Najbardziej efektywne wzorce z tych obszarów są po ich dostosowaniu do potrzeb Akademii implementowane. W tym celu Akademia prowadzi współpracę międzynarodową z pięćdziesięcioma siedmioma prestiżowymi zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Do najważniejszych dokonań w obszarze rozszerzania współpracy międzynarodowej należą:
 
[[Plik:Japonia-AWL 2.jpg|alt=|mały|243x243px|''Wizyta Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupki w Narodowej Akademii Obrony i spotkanie z jej Prezydentem (odpowiednikiem Rektora – Komendanta) – dr Ryosei Kokubun’EM'']]
 
=='''Baza dydaktyczno-szkoleniowa'''==
[[Plik:Baza dydaktyczno-szkoleniowa AWL 1.jpg|alt=Blok dydaktyczny Akademii Wojsk Lądowych imienia Władysława Augustyna Stasiaka|''Blok dydaktyczny Akademii Wojsk Lądowych imienia Władysława Augustyna Stasiaka''|mały|246x246px]]
 
 
Dowódca musi rozumieć zagrożenia związane z przetwarzaniem zmistyfikowanych danych, kierując się wysoko rozwiniętym myśleniem krytycznym. Dlatego przyszli dowódcy uczą się w Akademii Wojsk Lądowych modelowania działań taktycznych i logistycznych. Ważną zatem częścią programu studiów jest wdrażana program rozwijania w podchorążych kompetencji matematycznych z ukierunkowaniem na specjalne zastosowania w procesie dowodzenia.
=='''Działalność wychowawcza'''==
W Akademii Wojsk Lądowych kładzie się duży nacisk na kształtowanie zaangażowanych patriotycznie postaw przyszłej młodej polskiej inteligencji. Postrzeganie aktywności dydaktycznej, sportowej, patriotycznej i kulturalnej oraz empatii podchorążych jako jedności, przyczynia się do osiągania zamierzonego efektu synergii edukacyjno-wychowawczej.
 
77

edycji