Instytut Techniki Budowlanej: Różnice pomiędzy wersjami

WP:SK+ToS+mSI+Bn, drobne redakcyjne, drobne techniczne
(drobne redakcyjne)
(WP:SK+ToS+mSI+Bn, drobne redakcyjne, drobne techniczne)
'''Instytut Techniki Budowlanej''' (skrót: '''ITB''', {{ang.|Building Research Institute}}) – instytut badawczy nadzorowany przez [[Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju]] (dawniej przez [[Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa]], [[Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej]] i [[Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju]]).
 
* '''Jednostka notyfikowana nr 1488'''
* '''Członek EOTA'''
* '''Certyfikaty akredytacji PCA nr: AB 023, AC 020, AC 072, AP 113'''
* '''Certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 27001'''
 
'''Działalność ITB''' – prace badawcze i rozwojowe, ekspertyzy, orzeczenia i opinie naukowo-techniczne, badania laboratoryjne wyrobów budowlanych, krajowe oceny techniczne i rekomendacje techniczne, europejskie oceny techniczne, certyfikaty, projektowanie i wytwarzanie wyposażenia do prowadzenia badań laboratoryjnych, współpraca w zakresie normalizacji krajowej (''PKN'') i międzynarodowej (''CEN, ISO''), współpraca z zagranicą, informacja naukowo-techniczna, upowszechnianie wiedzy (wydawnictwa własne ITB, konferencje, seminaria, szkolenia, ogólnodostępna największa w Polsce biblioteka i baza piśmiennictwa z zakresu budownictwa).
 
'''Zakres działań''' – zrównoważone budownictwo, racjonalizacja użytkowania energii i wody, ochrona przed hałasem i drganiami, higiena, ochrona zdrowia i środowiska, bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i dogodność użytkowania, trwałość obiektów budowlanych, utrzymanie i modernizacja obiektów budowlanych, instalacje w budynkach, budownictwo drogowe.
 
W akredytowanym '''Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu''' prowadzone są specjalistyczne badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym badania na potrzeby oceny i certyfikacji stanowiące podstawę do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem "B"„B” oraz oznakowaniem "CE"„CE”. Ponadto w Instytucie działa akredytowane '''Laboratorium Wzorcujące''', w którym wykonywane jest wzorcowanie, a także sprawdzanie wyposażenia pomiarowego laboratoriów badawczych.
 
Dyrektorem jest dr inż. Robert Geryło.
 
Adres:
* [http://www.itb.pl Witryna ITB]
* {{instytucje naukowe|3979}}
 
{{ka}}
 
[[Kategoria:Polskie instytuty naukowe|Techniki Budowlanej]]
66 841

edycji