Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki: Różnice pomiędzy wersjami

Pomnik Pileckiego i dodanie rektorów-komendantów
(drobne redakcyjne, drobne techniczne)
(Pomnik Pileckiego i dodanie rektorów-komendantów)
'''Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki''' – wojskowa – publiczna uczelnia akademicka, posiadającą osobowość prawną, nadzorowana przez [[Ministerstwo Obrony Narodowej|Ministra Obrony Narodowej]] oraz [[Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego|Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego]]. Akademia kształci studentów na studiach wojskowych oraz cywilnych, a także prowadzi doktorantów i nadaje stopnie naukowe doktora. Ponadto Akademia jest jednostką wojskową w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i realizuje zadania związane z obronnością. Akademia działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
[[Plik:Sztandar AWL LP.jpg|thumb|242px|Sztandar AWL]]
[[Plik:Wręczenie Sztandaru AWL 2.jpg|thumb|242px|''Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka dokonuje publicznej prezentacji nowego sztandaru Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki'']]
[[Plik:Pomnik Pileckiego.jpg|alt=Pomnik upamiętniający Rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu|mały|''Pomnik upamiętniający [[Witold Pilecki|Rotmistrza Witolda Pileckiego]] we Wrocławiu, którego córka Pani Zofia Pilecka-Optułowicz jest Matką Chrzestną Sztandaru Akademii Wojsk Lądowych''|242x242px]]
== Formowanie jednostki i zmiany organizacyjne ==
Poprzedniczka Akademii Wojsk Lądowych – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, która była uczelnią zawodową swoją nazwę otrzymała 30 czerwca 2010 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów. Swój rodowód wywiodła z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która powstała 1 października 2002 roku, (od 27 sierpnia 2003 roku imienia generała Tadeusza Kościuszki), na bazie Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku i w wyniku przejęcia kształcenia z dniem 30 września 2002 roku po zniesionej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 roku [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego|Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu]] oraz [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Józefa Bema|Wyższej Szkole Oficerskiej im. J. Bema w Toruniu]]. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku sankcjonowało utworzenie z dniem 1 października 1994 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki przez połączenie [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych|Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki]] z Wyższą Szkołą Oficerską Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego. Natomiast [[Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej|Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego]] powstała przez połączenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego z [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych|Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji]]. Podstawą prawną połączenia tych uczelni było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Akademii Obrony Narodowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej. W dalszej części Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1994 roku usankcjonowało przekształcenie [[Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich|Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka]] i [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego|Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Wyższą Szkołę Oficerską im. Stefana Czarnieckiego]]. W dniu 25 września 1992 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zniesienia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i [[Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa|Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej]], które przestały funkcjonować odpowiednio 30 września 1993 roku oraz 30 września 1992 roku, przejściowo zakończono kształcenie oficerów „broni pancernej” w Poznaniu, by powrócić do tego kształcenia podobnie jak wcześniej, na poziomie wyższym po dwóch latach tj. w 1994 roku w [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego|Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego]].
W latach 2002–2004 podchorążowie i słuchacze, którzy rozpoczęli kształcenie (szkolenie) w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego i w Wyższej Szkole Oficerskiej im. J. Bema, kontynuowali naukę na wydziałach zamiejscowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu imienia generała Tadeusza Kościuszki. W Poznaniu kształcenie i szkolenie realizował Wydział Logistyki i Wojsk Pancernych, a w Toruniu Wydział Wojsk Rakietowych i Artylerii. Wydziały swoją działalność realizowały do 2004 roku.
 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a następnie Akademia Wojsk Lądowych przejęły kształcenie podchorążych i słuchaczy kursów w korpusie osobowym przeciwlotniczym - grupa osobowa artylerii przeciwlotniczej po zniesionej [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej|Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego]] oraz w korpusie osobowym łączności - grupa osobowa eksploatacji systemów łączności po zniesionej [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności|Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności im. płk. Bolesława Kowalskiego]], pseudonim „Ryszard”.
 
Akademia Wojsk Lądowych dziedziczy tradycje Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej.
1 października 2017 roku uczelnia w wyniku spełnienia wymogów ustawowych dla akademii przyjęła nazwę Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki (AWL) na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017 roku.
 
2 października 2017 roku w [[Narodowe Forum Muzyki|Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu]] odbyła się [[immatrykulacja]] nowego roku akademickiego, na którą przybyli przedstawiciele władz państwowych na czele z członkiem Rady Ministrów i Szefem Gabinetu Politycznego [[Beata Szydło|Beatą Szydło]] oraz minister [[Elżbieta Witek|Elżbietą Witek]], a takżeoraz ówczesnym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, [[Wojciech Fałkowski|prof. Wojciechem Fałkowskim]], oraz przedstawicielamiprzedstawiciele władz wojewódzkich, oraz samorządowych i duchowieństwa na czele z [[Metropolia wrocławska|Metropolitą Wrocławskim]] [[Józef Kupny|abp Józefem Kupnym]].
 
W uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki i działanie Akademii Wojsk Lądowych udział wzięli rektorzy uczelni wyższych Wrocławia, [[Opole|Opola]] i [[Zielona Góra|Zielonej Góry]] oraz liczne delegacje partnerskich uczelni zagranicznych, a wśród nich delegacja [[West Point|Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point]]. Wśród zaproszonych gości był również [[Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce|Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce]] [[Xu Jian]] oraz przedstawiciele Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego akredytowani w Polsce.
Wraz ze zmianą statusu uczelni, zmianie uległ [[Identyfikacja wizualna|system identyfikacji wizualnej]]. Klasyczna stylistyka godła nawiązuje do odznaki absolwenckiej [[Szkoła Podchorążych Piechoty|Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie/Ostrowi Mazowieckiej]] projektu artysty podchorążego Karola Kuźmińskiego, której tradycje Akademia dziedziczy. Motto „Veritas, Honor, Patria” („Prawda, Honor, Ojczyzna”).
<gallery>
Plik:Logo AWL.jpg|alt=Logo AWL|Logo AWL
Plik:AWL godlo.jpg|Godło AWL
Plik:Odznaka Pamiątkowa AWL.jpg|alt=Odznaka Pamiątkowa AWL|Odznaka pamiątkowa AWL
 
=== Wydawnictwo naukowe ===
[[Plik:SMULF AWL.jpg|thumb|242px|''Okładka czasopisma naukowego Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki: Scientific Journal of the Military University of Land Forces (SJMULF)'']]
Akademia Wojsk Lądowych możliwość publikowania wyników badań. Uczelnia prowadzi wydawnictwo, w którym szczególne miejsce zajmują recenzowane czasopisma naukowe wydawane w otwartym dostępie takie jak: ''The Voice of Security Awareness – VoSA, Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych'' oraz ''Scientific Journal of the Military University of Land Forces (SJMULF)''. Aktualnie za publikację w SJMULF przysługuje dwadzieścia punktów zgodnie z Komunikatem [[Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego|Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego]] z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Ponadto czasopismo jest indeksowane w wielu prestiżowych zagranicznych bazach między innymi takich jak: ''DOAJ, ERIH Plus czy EBSCO''.
 
Ponadto Akademia Wojsk Lądowych posiada uprawnienia nadane przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów do nadawania [[Doktor (stopień naukowy)|stopnia naukowego doktora]] w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej'': nauki o zarządzaniu i jakości'' oraz [[Doktor (stopień naukowy)|stopnia naukowego doktora]] w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ''nauki o bezpieczeństwie.''
 
== Współpraca międzynarodowa ==
[[Plik:Sandhurst AWL.jpg|thumb|240px|Podchorążowie uczestniczący w międzynarodowych zawodach użyteczno-bojowych Sandhurst]]
<br />
[[Plik:AWL-West Point.jpg|thumb|242px|Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka i Superintendent United States Military Academy West Point [[Darryl A. Williams|Lt. gen. Darryl Williams]] (odpowiednik Rektora-Komendanta).]]
[[Plik:Japonia-AWL-West 2Point.jpg|thumb|242px|Wizyta Rektora''Rektor-KomendantaKomendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki gen. bryg. dr hab. inż. DariuszaDariusz SkorupkiSkorupka'' w''i [[AkademiaSuperintendent ObronyUnited NarodowejStates Japonii|NarodowejMilitary AkademiiAcademy Obrony]]West iPoint spotkanie[[Darryl zA. jejWilliams|Lt. Prezydentemgen. (odpowiednikiemDarryl RektoraWilliams]] (odpowiednik Rektora-Komendanta) – dr Ryosei Kokubun’EM.'']]
[[Plik:KoreaJaponia-AWL 2.jpg|thumb|242px|''Wizyta Superintendenta (odpowiednika Rektora - Komendanta) KoreaAkademii MilitaryWojsk Academy,Lądowych gen. bronibryg. Kimdr WANhab. TAEinż. Dariusza Skorupki w [[Akademia Obrony Narodowej Japonii|Narodowej Akademii WojskObrony]] Lądowychi spotkanie z jej Prezydentem (odpowiednikiem Rektora – Komendanta) imienia generaładr TadeuszaRyosei KościuszkiKokubun’EM.'']]
[[Plik:Korea-AWL.jpg|thumb|242px|''Wizyta Superintendenta (odpowiednika Rektora - Komendanta) Korea Military Academy, gen. broni Kim WAN TAE w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.'']]
 
Akademia prowadzi współpracę międzynarodową z pięćdziesięcioma siedmioma zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Do najważniejszych dokonań w obszarze rozszerzania współpracy międzynarodowej należą:
 
==Baza dydaktyczno-szkoleniowa==
[[Plik:Baza dydaktyczno-szkoleniowa AWL 1.jpg|thumb|242px|''Blok dydaktyczny Akademii Wojsk Lądowych imienia Władysława Augustyna Stasiaka.'']]
 
Elementy bazy dydaktyczno-szkoleniowe:
* Laboratorium RFID (identyfikacji radiowej).
 
<br />
<gallery widths="200" heights="200" perrow="2">
Plik:ASTER.jpg|alt=Symulator taktyczny „Aster” do szkolenia plutonu zmotoryzowanego|Symulator taktyczny „ASTER” do szkolenia plutonu zmotoryzowanego
{| style="text-align:center"
|}
<br />
 
== Podstawowe jednostki organizacyjne ==
* '''Pion głównego księgowego'''
 
<br />
== Kadra uczelni ==
 
=='''Komendanci, Komendanci - Rektorzy i Rektorzy-Komendanci'''==
'''Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki'''
 
'''Rektor- komendant'''
* [[Dariusz Skorupka|gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka]]
 
'''Ostatni Komendanci, Komendanci – Rektorzy, Rektorzy - Komendanci uczelni przeorganizowanych i zniesionych w wyniku redukcji wyższego szkolnictwa wojskowego, których zadania edukacyjne realizuje obecnie Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki:'''
 
* [[Oficerska Szkoła Piechoty nr 1|Oficerska Szkoła Piechoty Nr 1]] - płk Włodzimierz MARTIN;,
* [[Oficerska Szkoła Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki]] - gen. bryg. Zdzisław KWIATKOWSKI;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych|Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki]] - [[Ryszard Lackner|gen. dyw. Ryszard LACKNER]];
* Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego - [[Leonard Boguszewski|gen. bryg. dr Leonard BOGUSZEWSKI]];
* Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji - gen. bryg. Mieczysław KARUS;
*[[Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej|Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej im. gen. Jakuba Jasińskiego]] - gen. bryg. mgr inż. Józef RZEMIEŃ;
* Wyższa Szkoła Oficerska im Tadeusza Kościuszki - [[Ryszard Lackner|gen. dyw. Ryszard LACKNER]];
*[[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych|Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego]] - [[Zdzisław Głuszczyk|gen. bryg. Zdzisław GŁUSZCZYK]];
*[[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii|Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka]] - [[Krzysztof Pajewski|gen. bryg. dr hab. Krzysztof PAJEWSKI;]]
*[[Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego]] - [[Krzysztof Pajewski|gen. bryg. dr hab. Krzysztof PAJEWSKI]] do 17.05.2002, płk dr Stefan FILARY 2002;
*[[Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii|Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema]] - gen. bryg. Andrzej PIOTROWSKI;
*[[Wyższa Szkoła Oficerska im. Józefa Bema|Wyższa Szkoła Oficerska im. J. Bema]] - gen. bryg. Andrzej PIOTROWSKI;
* [[Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki|Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu]] imienia generała Tadeusza Kościuszki - [[Kazimierz Jaklewicz (generał)|gen. bryg. Kazimierz JAKLEWICZ]];
* Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki - gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz WIATR 2010 - 2015;
* Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki [[Dariusz Skorupka|gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA]] 2016 - 2017.
 
<br />
 
== Kadra uczelni ==
 
'''Kadra profesorska'''
 
77

edycji