Uniwersytecki System Obsługi Studiów: Różnice pomiędzy wersjami

 
* [[Uniwersytet Warszawski]]
* [[Uniwersytet Mikołaja Kopernika]]
* [[Uniwersytet Jagielloński]]
* [[Politechnika Warszawska]]
* [[Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie]]
* [[Uniwersytet ŁódzkiMikołaja Kopernika]].
 
W skali całej Polski system rozwijany jest w ramach '''projektu USOS''' realizowanego przez '''Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji''' – [[konsorcjum]] powołane w celu utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych wspierających zarządzanie szkołami wyższymi<ref>{{cytuj stronę| url =http://www.muci.edu.pl/pliki/regulamin.pdf | tytuł =Regulamin MUCI | język =pl}}</ref>. MUCI jest właścicielem praw autorskich do USOS. Użytkownikami USOS są uczelnie będące członkami MUCI (udziałowcy konsorcjum) lub uczelnie będące tzw. ''Członkami Stowarzyszonymi MUCI w ramach projektu USOS''<ref>{{cytuj stronę| url =http://www.muci.edu.pl/informacja%20USOS.htm | tytuł =Procedura przystąpienia do MUCI | język =pl}}</ref>. W ramach MUCI funkcjonuje '''Komisja ds. USOS''', składająca się z przedstawicieli uczelni użytkujących USOS. Komisja ta decyduje o kierunkach rozwoju systemu.
213

edycji