Wikipedysta:Maksymilian Sielicki/brudnopis5: Różnice pomiędzy wersjami

następcy Frojda
(How could anyone take this guy seriosuly?)
(następcy Frojda)
 
Kiedy? zaczęła dochodzić do głosu psychoanaliza, zgodnie z którą psychika jest sama w sobie głównie nieświadoma{{odn|Stachowski|2006|s=52}}. Jej twórca, Zygmunt Freud, dzielił osobowość na id, ego i superego{{odn|Stachowski|2006|s=53}}. Na podstawie objawów histerycznych, marzeń sennych i czynności pomyłkowych, psychoanaliza miała dawać wgląd do świadomej duszy{{odn|Stachowski|2006|s=53}}. Podstawową metodą psychoanalizy są swobodne skojarzenia{{odn|Stachowski|2006|s=54}}. Psychoanaliza u swych początków miała aspiracje naukowe, ale z biegiem czasu coraz bardziej odchodziła od naukowości{{odn|Stachowski|2006|s=54}}.
 
Z psychoanalizy wyrosły psychologia indywidualna stworzona przed Alfreda Adlera i psychologia analityczna Karola Gustawa Junga{{odn|Stachowski|2006|s=55}}. Adler uważał, że motorem działania człowieka jest świadomość niepełnosprawności i potrzeba działań kompensacyjnych w kierunku "dążenia do mocy", nadto uwarunkowania społeczne dominują nad biologicznymi{{odn|Stachowski|2006|s=55}}. Jung natomiast przykładał mniejszą wagę do charaketerystycznej dla psychoanalizy panseksualności, a większą do nieświadomości, na którą składają się tzw. archetypy, będące wytworem wrodzonych form i instynktów{{odn|Stachowski|2006|s=55}}. Za główny cel człowieka uznawał tzw. indywiduację, czyli samorozwój człowieka{{odn|Stachowski|2006|s=56}}.
 
== Uwagi ==