Maciej Salamon: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 3 bajty ,  10 miesięcy temu
m
int.
m (Uzupełniam datę dostępu w Szablon:Ludzie nauki na podstawie historii edycji)
m (int.)
 
* ''Na marginesie numizmatyki Regaliana i Dryantilli'', Wiadomości Numizmatyczne, 17(1973), s.138-153.
* ''Dacja w oczach pisarzy późnorzymskich (IV-VI w.)'', (w:) ''Prowincje rzymskie i ich znaczenie w ramach Imperium. Prace XI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Toruń wrzesień 1974'', Wrocław 1976, s.117-134.
* ''Problem upadku Cesarstwa Rzymskiego w greckiej historiografii powszechnej początków VI wieku (Zosimos i Eustatiusz z Epifanii)'', (w:) ''Problemy schyłku świata antycznego''. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 219, Historia i Współczesność, t.3, , Katowice 1978, s.115-128.
* ''O poznawczej wartości ikonografii monet późnorzymskich (IV-V w.)'', Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, 19/1 (styczeń-czerwiec 1975), Wrocław 1976, s.1.
* ''Praca rzemieślnicza a kariera senatorska w Konstantynopolu w IV wieku'', (w:) ''Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Katowice 17-20 września 1979 r.'', Katowice 1979, cz.II, Symposia I-VIII, s.48-55.
* ''Costantinopoli: "Nuova Roma" o "Roma Orientale" ?'', (w:) ''Atti del Convegno Internazionale. Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest europeo, Udine 21-24 Novembre 1990'', Udine 1992, s.463-473.
* ''Bizancjum i Bułgaria wobec ekspansji tureckiej w dobie bitwy na Kosowym Polu'', Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1066, Prace Historyczne, 102, Studia Polono-Danubiana et Balcanica 5, Kraków 1992, s.29-43.
* ''Krzyż na Golgocie, czy obalony ołtarz perski. Interpretacja pewnego typu monetarnego w Bizancjum'',, Vox Patrum, 11/12 (1991-1992),z.2-23, s.105-113.
* ''"Amicus" or "hostis", Boleslav the Valliant and Byzantium'', (w:) ''Byzantium and Its Neighbours, from the Mid-9th till the 12th Centuries. Papers Read at the Byzantinological Symposium'', Bechyně 1990 = Byzantinoslavica, 54(1993), s.114-120.
* ''Alanicus, Vandalicus, Africanus dans la titulature de Justinien'', Acta Universitatis Wratislaviensis 1435, Antiquitas, 18(1993), s.191-198.
450 051

edycji