Wikipedia:Poczekalnia/biografie/2021:02:14:Władysław Brzuzy: Różnice pomiędzy wersjami

* {{re|Smarcinkiewicz}} Nie jestem panią. Ale to drobiazg. Wchodzi Pan w nowe środowisko i chce po swojemu interpretować zasady, które potwierdziliśmy w setkach dyskusji takich jak ta. Z zakładania Solidarności są może ency członkowie pierwszej Komisji Międzyzakładowej. Nie są ci, którzy zakładali w poszczególnych zakładach czy miastach. Wielokrotnie zdecydowano, że niższe odznaczenia nie dają encyklopedyczności. Proponuję przeczytać kilkanaście dyskusji o biogramach działaczy (do znalezienia w [[Wikipedia:Poczekalnia/Załatwione]]). A zmiany interpretacji zasad odbywają się po bardzo długich dyskusjach w Kawiarence, a nie tutaj. {{re|Paelius}} co znaczt ''ważna lokalnie''? Aktywny działacz, ale funkcji wysokich nie pełnił. Co znaczy ''doradzał posłom'' - to jest nic. Gdzie wykazano, że owi posłowie z jego porady coś specjalnego dokonali? Statuty miast i województw pisze chyba mnóstwo osób, a prawdopodobnie według szablonu. Znaczna praca, wiele godzin i dni, ale tylko (za przeproszeniem) praca. Co innego ułożyć program partii (a nie statut według poleceń szefa partii), co innego regułę zakonu czy regulamin nowego rodzaju skautów (zwłaszcza, jeśli czyni to jedna-dwie osoby (Małachowscy), w sposób pionierski. Ja uważam, że najbliższe encyklopedyczności jest bycie wiceprzewodniczącym Rady, ale to wciąż o stopień niżej. [[Wikipedysta:Ciacho5|Ciacho5]] ([[Dyskusja wikipedysty:Ciacho5|dyskusja]]) 16:17, 15 lut 2021 (CET)
*:Szanowny Panie, znam przynajmniej kilka osób, które są na Wiki, a które nie spełniają Pana wysokich wymagań. Medal "Zasłużony dla Wymiaru sprawiedliwości" Pan Władysław otrzymał za doradzanie posłowi RP Andrzejowi Orzechowskiemu i senatorowi RP Markowi Konopce w zakresie zmian prawa cywilnego: "Brał udział w pracach sejmowych jako konsultant ustaw związanych z prawem o hipotekach, prawem spadkowym oraz prawem pierwokupu." (https://gazetaolsztynska.pl/elk/284675,Minister-docenil-naszego-notariusza.html). Zmiany te weszły w życie. Kiedy Pan Brzuzy pracował nad Statutem Rady Miasta Ełku w pierwszym samorządzie miejskim jeszcze nie było przetartych szlaków. To on przecierał szlaki i jego wiedza prawna była w tym pomocna. Zakładanie NSZ na UMK w Toruniu też nic nie znaczy? Łączę wyrazy szacunku [[Wikipedysta:Smarcinkiewicz|Smarcinkiewicz]] ([[Dyskusja wikipedysty:Smarcinkiewicz|dyskusja]]) 17:32, 15 lut 2021 (CET)
*::"Ełk, dnia 15 lutego 2021 r.
*::'''Andrzej Orzechowski'''
*::Pan '''Jarosław Gowin''' Minister Sprawiedliwości
*::Szanowny Panie Ministrze,
*::W ostatnich latach podczas mojej pracy w Sejmie VI kadencji  dokonało się wiele rewolucyjnych zmian w prawie cywilnym. W większości moich prac nad tymi problemami pomagał mi zupełnie bezinteresownie Pan Notariusz Władysław Brzuzy, dzięki współpracy
*::i zaangażowaniu Pana Brzuzego Sejm RP uchwalił kilka rewolucyjnych zmian, które omówię poniżej:
*::- '''prawo pierwokupu''' nieruchomości rolnych dotyczy tylko nieruchomości powyżej
*::5 hektarów. W ten sposób zmieniono biurokratyczne i karkołomne postępowanie związane
*::z uzyskaniem zgody Agencji Nieruchomości Rolnych na sprzedaż nawet kilkuarowej działki;
*::- przekazano notariuszom '''poświadczenia dziedziczenia'''. Dziś już w kilka dni możemy uzyskać u notariusza potwierdzenie naszych praw spadkowych. Odciąży to sądy
*::z przewlekłych postępowań spadkowych;
*::- uchwalono podpisane przez Prezydenta przepisy o '''zapisie windykacyjnym'''. Stworzono możliwość, że zapisana przez spadkodawcę w testamencie, np. nieruchomość bądź przedsiębiorstwo, staje się własnością osoby, na rzecz której to zostało zapisane, bez konieczności dokonywania podziału spadku, tak jak jest w tej chwili;
*::- zmieniono przepisy o '''hipotekach''', wprowadzając zniesienie podziału hipotek na kaucyjną
*::i zwykłą. Dano możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności;
*::- wprowadzono przepisy o '''najmie okazjonalnym''', co daje możliwość zabezpieczenia praw wynajmującego, który nie musi się obawiać, że najemca nie opuści lokalu po wygaśnięciu okresu, na który został zawarty najem;
*::- wprowadzono przepisy o '''pieczęci elektronicznej''' w celu usprawnienia obrotu e-fakturami;
*::- znowelizowano przepisy o postępowaniu ze sprawcami przemocy w rodzinie (Rozmaitości Ełckie pisały już o tym 6 maja br.);
*::- w obecnej kadencji Sejmu będą kontynuowane prace nad darowizną na wypadek śmierci oraz zmianą przepisów o postępowaniu nakazowym i upominawczym, co ma usprawnić sprawy majątkowe wierzycieli oraz skrócić rozległe postępowanie sądowe w sprawach
*::o dochodzenie należności od dłużników, jak również trwają prace nad zmianą przepisów
*::o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców." [[Wikipedysta:Smarcinkiewicz|Smarcinkiewicz]] ([[Dyskusja wikipedysty:Smarcinkiewicz|dyskusja]]) 17:47, 15 lut 2021 (CET)
125

edycji