MediaWiki:Gadget-protect.js: Różnice pomiędzy wersjami

Zmiana odwołań do elementów HTML
(drobne techniczne)
(Zmiana odwołań do elementów HTML)
var select = document.getElementById('wpProtectReasonSelection');
if ( select ) {
var reason = document.getElementByIdgetElementsByName( 'mwProtect-reason' )[0];
var td = select.parentNode;
 
},
addExpiryButtons: function( level, times ) {
var select = document.getElementByIdgetElementsByName( 'mwProtectExpirySelectionwpProtectExpirySelection-' + level )[0];
if ( !select ) {
return;
},
setExpiry: function( level, value ) {
var select = document.getElementByIdgetElementsByName( 'mwProtectExpirySelectionwpProtectExpirySelection-' + level )[0];
 
var listed = false;