Stosunki polsko-tureckie: Różnice pomiędzy wersjami

Rescuing 26 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
(→‎Współpraca na najwyższych szczeblach politycznych: UK is no longer in the EU, so I updated it.)
Znaczniki: Z internetu mobilnego Z aplikacji mobilnej Z aplikacji Android
(Rescuing 26 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8)
 
== Główne podobieństwa i różnice między Polską i Turcją ==
[[Polska]] i [[Turcja]] to kraje z odrębnych kręgów kulturowych. Polska to kraj [[Europa|europejski]], odwołujący się do tradycji [[Chrześcijaństwo|chrześcijańskiej]], w którym ok. 89,8% społeczeństwa stanowią [[Katolicyzm|katolicy]]<ref name="CIA_Pol">{{cytuj stronę|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html|tytuł=CIA – The word Factbook – Poland|autor=|data=|opublikowany=cia.gov|język=en|data dostępu=14 marca 2020}}</ref>. Z kolei Turcja jest krajem transkontynentalnym, położonym obecnie tylko częściowo na kontynencie europejskim (3% powierzchni<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.turkishodyssey.com/turkey/turkey.htm|tytuł=About Turkey|autor=|data=|opublikowany=turkishodyssey.com|język=en|data dostępu=19 października 2009|archiwum=https://web.archive.org/web/20141222230458/http://www.turkishodyssey.com/turkey/turkey.htm|zarchiwizowano=22 grudnia 2014}}</ref>), w którym zdecydowaną większość mieszkańców stanowią [[Muzułmanin|muzułmanie]] (99,8%)<ref name="CIA_Tur">{{cytuj stronę|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html|tytuł=CIA – The word Factbook – Turkey|autor=|data=|opublikowany=cia.gov|język=en|data dostępu=14 marca 2020}}</ref>. Ponadto Polska jest krajem jednolitym pod względem etnicznym, ok. 97% to osoby deklarujące [[Polacy|narodowość polską]]<ref name="CIA_Pol" />, zaś w Turcji aż ok. 20% mieszkańców stanowią [[Mniejszość narodowa|mniejszości narodowe]], głównie [[Kurdowie]]<ref name="CIA_Tur" />.
 
Czynnikami łączącymi oba kraje są m.in. aspiracje w dążeniu do [[Integracja europejska|integracji europejskiej]] – w przypadku Turcji wcześniej sformułowane, jednak w przypadku Polski szybciej i w większym stopniu zrealizowane. Turcja złożyła wniosek o status państwa stowarzyszonego ze [[Wspólnoty europejskie|Wspólnotami Europejskimi]] w 1959 roku<ref name="Integracja">{{cytuj stronę|url=http://www.ankara.polemb.net/index.php?document=126|tytuł=Turcja w procesie integracji|autor=|data=|opublikowany=ankara.polemb.net|data dostępu=8 października 2009}}</ref>, zaś Polska weszła w skład [[Unia Europejska|Unii Europejskiej]] w roku 2004. Z drugiej strony, w wyniku sytuacji [[Geopolityka|geopolitycznej]] kształtującej się w realiach [[Zimna wojna|zimnowojennych]], Turcja o wiele prędzej weszła w skład potężnej euroatlantyckiej struktury polityczno-wojskowej, jaką jest Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego. Stało się to w 1952, natomiast Polska dołączyła do NATO w roku 1999.
 
Obydwa kraje pozostają członkami takich organizacji jak [[Rada Europy]]<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Member_states/default.asp|tytuł=The Council of Europe’s Member States|autor=|data=|opublikowany=coe.int|język=en|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20031228071634/http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Member_states/default.asp|zarchiwizowano=2003-12-28|data dostępu=9 października 2009}}</ref>, [[Światowa Organizacja Handlu]]<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm|tytuł=Understanding the WTO – members|autor=|data=2008-07-23|opublikowany=wto.org|język=en|data dostępu=9 października 2009}}</ref>, [[Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju]]<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.oecd.org/countrieslist/0,3351,en_33873108_33844430_1_1_1_1_1,00.html|tytuł=OECD – Member Countries|autor=|data=|opublikowany=un.org|język=en|data dostępu=9 października 2009}}</ref> oraz [[Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie]]<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.osce.org/about/13131.html|tytuł=OSCE: About – Participating States|autor=|data=|opublikowany=osce.org|język=en|data dostępu=8 października 2009}}</ref>. Oba państwa są także członkami pierwotnymi [[Organizacja Narodów Zjednoczonych|Organizacji Narodów Zjednoczonych]]<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.un.org/en/members/index.shtml|tytuł=Member States of the United Nations|autor=|data=|opublikowany=un.org|język=en|data dostępu=8 października 2009}}</ref>.
 
Powyższe zestawienie wskazuje, że mimo wyraźnych cech różniących oba państwa, podstawowe kierunki ich [[Polityka zagraniczna|polityki zagranicznej]] w znacznym stopniu pokrywają się. Oznacza to, że w tym wypadku czynniki kulturowe, etniczne i geograficzne nie decydują o znacznym ograniczeniu możliwości współpracy.
== Prawno-traktatowe podstawy kontaktów ==
=== Traktaty przyjaźni ===
Obecnie Polskę i Turcję łączy 27 [[Umowa międzynarodowa|umów dwustronnych]], spośród których dwie zawarto jeszcze w [[Dwudziestolecie międzywojenne|okresie międzywojennym]]<ref>[http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByKeyword.xsp?key=Turcja Lista w ISAP].</ref>. Pierwszą z nich jest ''Traktat Przyjaźni pomiędzy Polską a Turcją'', podpisany w [[Lozanna|Lozannie]] 23 lipca 1923<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/11416.pdf|tytuł=Traktat Przyjaźni między Polską a Turcją|autor=|data=1923-07-23|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154720/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/11416.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}} Dz. U 1924 [http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19240390407 nr 39 poz. 407], Oświadczenie Rządowe z 15 kwietnia 1924 r. w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Przyjaźni między Polską a Turcją ([http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19240390408 nr 39 poz. 408]).</ref><ref>Polska zawarła łącznie jedynie dwadzieścia pięć dwustronnych traktatów przyjaźni – przy czym tego rodzaju umowy nie ma z tak ważnymi dla Polski państwami jak np. [[Wielka Brytania]], czy [[Stany Zjednoczone]].</ref>. Traktat ten zawiera wyraźne deklaracje współpracy, przyjaźni i pokojowych zamiarów. Ustanowił on stosunki dyplomatyczne między obu państwami oraz zapowiadał zgodę na zawarcie ''Konwencji Handlowej i Konwencji Osiedleńczej''. Przez wiele lat umowa ta stanowiła prawną podstawę stosunków wzajemnych. Nowy traktat, ''Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką'' sporządzony w [[Warszawa|Warszawie]] dnia 3 listopada 1993 r., nie uchylił traktatu z 1923, lecz w swojej treści do niego nawiązał<ref name="Traktat93">{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8028.pdf|tytuł=Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką|autor=|data=1993-11-03|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813155101/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8028.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}} Dz.U. 1995 [http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19951180566 nr 118 poz. 566], Oświadczenie Rządowe z 30 czerwca 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, sporządzonego w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r. ([http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19951180567 nr 118 poz. 567])</ref>. W nowym akcie prawnym podkreślono wagę przynależności obu państw do NATO i ich związków z [[Unia Zachodnioeuropejska|Unią Zachodnioeuropejską]], a także poszanowanie dla [[Prawo międzynarodowe|prawa międzynarodowego]] (ze szczególnym uwzględnieniem [[Karta Narodów Zjednoczonych|Karty Narodów Zjednoczonych]]) oraz zasad wyznaczonych m.in. przez [[Akt końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie|Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie]] oraz [[Paryska Karta Nowej Europy|Paryską Kartę Nowej Europy]].
 
Ponadto nowy traktat zobowiązał państwa m.in. do<ref name="Traktat93" />:
 
=== Porozumienia konsularne ===
Polsko-tureckie stosunki konsularne uregulowane są szczegółowo dwustronną konwencją<ref name="Konwencja87">{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8463.pdf|tytuł=Konwencja Konsularna między PRL a Republiką Turecką|autor=|data=1987-06-05|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154446/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8463.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>. Poprzedziło ją osobne ''Porozumienie między Rządem PRL a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie zniesienia opłat za legalizację dokumentów handlowych'', zawarte 10 grudnia 1970 roku w formie wymiany not<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/10082.pdf|tytuł=Porozumienie między Rządem PRL a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie zniesienia opłat za legalizację dokumentów handlowych|autor=|data=1970-12-10|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154940/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/10082.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>. Wzajemne korzyści przyznane na szczeblu międzyrządowym zostały znacznie rozszerzone w ''Konwencji Konsularnej między PRL a Republiką Turecką'' podpisanej 5 czerwca 1987 roku. Szczegółowo reguluje ona takie kwestie jak<ref name="Konwencja87" />:
* ustanawianie [[Urząd konsularny|urzędu konsularnego]]
* uzyskiwanie i cofanie [[exequatur]]
Konwencja, oprócz tego, że świadczy o woli zacieśniania relacji między obydwoma państwami, jest jednocześnie wyrazem pewnej tendencji we współczesnym [[Prawo dyplomatyczne|prawie dyplomatycznym]], jaką jest stopniowe zrównywanie przywilejów i immunitetów konsularnych z dyplomatycznymi<ref>Polska zawarła łącznie czterdzieści pięć konwencji konsularnych zmierzających właśnie w tym kierunku.</ref>.
 
Ponadto 22 marca 2004 roku doszło do zawarcia ''Umowy o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym''<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8057.pdf|tytuł=Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym zezwoleniu na wykonywanie pracy zarobkowej przez członków rodzin personelu misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym|autor=|data=2004-03-22|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813155322/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8057.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>. Zestawienie tych trzech aktów prawnych dowodzi, że Polska i Turcja stopniowo rozszerzają zakres swobód w prawie konsularnym, zaś umowa z 2004 jest wyrazem podobnej tendencji również w zakresie prawa dyplomatycznego.
 
=== Umowy gospodarcze ===
Najważniejsze kwestie gospodarcze uregulowane są odrębnymi porozumieniami. Zaliczają się do nich:
* ''Umowa handlowa'' z 1974 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/9947.pdf|tytuł=Umowa Handlowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji|autor=|data=1974-04-23|opublikowany=msz.gov.pl|język=en|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154612/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/9947.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=10 października 2009}}</ref>
* ''Umowa o współpracy gospodarczej i technicznej'' z 1980 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/9058.pdf|tytuł=Umowa o współpracy gospodarczej i technicznej między Rządem PRL i Rządem Republiki Turcji|autor=|data=1980-01-31|opublikowany=msz.gov.pl|język=en|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813155149/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/9058.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=10 października 2009}}</ref>
* ''Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji'' z 1991 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/6591.pdf|tytuł=Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji|autor=|data=1991-08-21|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154916/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/6591.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=10 października 2009}}</ref>
* ''Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku'' z 1993 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/6731.pdf|tytuł=Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku|autor=|data=1993-11-03|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813155209/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/6731.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=10 października 2009}}</ref>
* ''Porozumienie o współpracy w dziedzinie techniki i przemysłu obronnego'' z 1994 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8034.pdf|tytuł=Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej o współpracy w dziedzinie techniki i przemysłu obronnego|autor=|data=1994-07-19|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154905/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8034.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=10 października 2009}}</ref>
* ''Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki'' z 1997 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8038.pdf|tytuł=Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinie turystyki|autor=|data=1997-05-07|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154652/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8038.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=10 października 2009}}</ref>
* ''Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych'' z 1999 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8053.pdf|tytuł=Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych|autor=|data=1999-10-04|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154516/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8053.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=10 października 2009}}</ref>
 
Powyższy zestaw świadczy o szerokim zakresie regulacji stosunków gospodarczych, wynikającym z dużej wagi, jaką oba państwa do tej dziedziny przykładają. Wyrazem tego jest również wczesny termin regulacji poczynionych w tym zakresie – polsko-tureckie porozumienie pochodzi z roku 1993, tymczasem, np. polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego [[Podatek|opodatkowania]] zawarta została dopiero w roku 2006<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/Komunikat,dot.,wejscia,w,zycie,polsko-brytyjskiej,umowy,o,unikaniu,podwojnego,opodatkowania,8710.html|tytuł=Komunikat dot. wejścia w życie polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania|autor=Andrzej Sadoś|data=2006-12-28|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=https://archive.is/qI9h|zarchiwizowano=2012-08-05|data dostępu=9 października 2009}}</ref>.
{{osobny artykuł|Stosunki Turcji z Unią Europejską}}
Z racji faktu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stała się ona stroną umów zawartych między [[Wspólnoty europejskie|Wspólnotami]] a Turcją. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy przede wszystkim:
* tzw. [[porozumienie ankarskie]], czyli ''Umowę ustanawiającą Stowarzyszenie między [[Wspólnota Europejska|Europejską Wspólnotą Gospodarczą]] i Turcją'' z 12 września 1963<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=117&l=2|tytuł=Agreement Establishing an Association Between the European Economic Community and Turkey (Signed at Ankara, 1 September 1963)|autor=|data=1963-09-12|opublikowany=abgs.gov.tr|język=en|data dostępu=9 października 2009|archiwum=https://web.archive.org/web/20131023110232/http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=117&l=2|zarchiwizowano=23 października 2013}}</ref>
* ''Decyzję nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia w życie ostatniego etapu unii celnej''<ref>{{cytuj stronę|url=http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005XC0115%2801%29:PL:NOT|tytuł=Decyzja nr 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia w życie ostatniego etapu unii celnej|autor=|data=1995-12-22|opublikowany=eur-lex.europa.eu|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
 
=== Pozostałe umowy ===
Do innych ważnych umów dwustronnych należą m.in.:
* ''Umowa o komunikacji lotniczej'' z 1967 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/10217.pdf|tytuł=Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji o komunikacji lotniczej|autor=|data=1967-08-25|opublikowany=msz.gov.pl|język=en|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813155221/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/10217.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
* ''Umowa o międzynarodowych przewozach drogowych'' z 1977 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/9404.pdf|tytuł=Umowa między Rządem PRL a Rządem Republiki Turcji o międzynarodowych przewozach drogowych|autor=|data=1977-09-09|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813155123/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/9404.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
* ''Umowa o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych'' z 1988 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8384.pdf|tytuł=Umowa między PRL a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i handlowych|autor=|data=1988-04-12|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154734/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8384.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
* ''Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, o [[Ekstradycja|ekstradycji]] i o przekazywaniu osób skazanych'' z 1989 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/13262.pdf|tytuł=Konwencja między PRL a Republiką Turecką o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych|autor=|data=1989-01-09|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154747/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/13262.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
* ''Umowa o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury'' z 1990 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8023.pdf|tytuł=Umowa między Rządem RP i Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury|autor=|data=1990-10-24|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154553/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8023.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
* ''Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego wysokiego szczebla między RP a Republiką Turecką'' z 1994 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8031.pdf|tytuł=Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego wysokiego szczebla między RP a Republiką Turecką|autor=|data=1994-07-19|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154819/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8031.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
* ''Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Turcji o zniesieniu wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych'' z 1996 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8036.pdf|tytuł=Porozumienie w formie wymiany not między Rządem RP a Rządem Turcji o zniesieniu wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, specjalnych i służbowych|autor=|data=1996-02-14|opublikowany=msz.gov.pl|język=en|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813155015/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8036.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
* ''Porozumienie o współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, techniki i nauki'' z 1997 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8041.pdf|tytuł=Porozumienie między Rządem RP a Rządem Republiki Tureckiej o współpracy w dziedzinie szkolenia wojskowego, techniki i nauki|autor=|data=1997-06-30|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813155157/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8041.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
* ''Umowa o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości'' z 2003 r.<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8055.pdf|tytuł=Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości|autor=|data=2003-04-07|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813155240/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8055.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=9 października 2009}}</ref>
 
Powyższe zestawienie wskazuje, że zasadnicze kwestie wymagające porozumień dwustronnych są określone odpowiednimi umowami. Porozumienia dotyczące współpracy w dziedzinie [[Nauka|nauki]], [[Oświata|oświaty]], [[Kultura|kultury]] etc. należą do typowych umów zawieranych między państwami, którym zależy na rozwijaniu przyjaznych stosunków, ale już np. umowy dotyczące współpracy [[Siły zbrojne|wojskowej]] czy zwalczania terroryzmu sugerują wolę podjęcia ścisłej współpracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i szczególnych relacji łączących Polskę i Turcję w tym zakresie.
== Współpraca na najwyższych szczeblach politycznych ==
=== Stały Komitet Konsultacyjny ===
Z punktu widzenia współpracy politycznej na najwyższym szczeblu istotna jest umowa dwustronna z 19 lipca 1994 roku – ''Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego Wysokiego Szczebla między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką''<ref name="Komitet">{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8031.pdf|tytuł=Protokół o utworzeniu Stałego Komitetu Konsultacyjnego wysokiego szczebla między RP a Republiką Turecką|autor=|data=1994-07-19|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154819/http://www.msz.gov.pl/bpt/documents/8031.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=11 października 2009}}</ref>. Na mocy tego porozumienia państwa zobowiązały się do organizowania posiedzeń komitetu konsultacyjnego, zbierającego się w razie zaistnienia potrzeby, ale nie rzadziej niż raz do roku. Na miejsce spotkań przewidziano oba miasta stołeczne, [[Ankara|Ankarę]] i [[Warszawa|Warszawę]], w których konsultacje mają się odbywać na przemian. Komitetowi wyznaczono określone cele, m.in.<ref name="Komitet" />:
* ocenę stopnia realizacji umów dwustronnych, ze szczególnym uwzględnieniem ''Układu o przyjaźni i współpracy'' z 1993 roku
* ocenę i czuwanie nad przebiegiem realizacji ustaleń podjętych w czasie oficjalnych wizyt
 
== Współpraca gospodarcza ==
Polska i Turcja nie są dla siebie głównymi partnerami gospodarczymi, jednak Turcja jest podstawowym partnerem handlowym Polski z regionu [[Bliski Wschód|Bliskiego Wschodu]]<ref name="Deklaracja" />. Wymiana handlowa między obu krajami wykazuje tendencję rosnącą. Dla przykładu w roku 2002 obroty wyniosły 884,6 mln USD, w 2005 już 2026,6 mln USD<ref>{{cytuj stronę|url=http://www.ankara.polemb.net/index.php?document=161|tytuł=Dwustronna współpraca gospodarcza|autor=|data=|opublikowany=ankara.polemb.net|data dostępu=11 października 2009}}</ref>, a w 2008 ok. 4,3 mld USD<ref name="Gosp_msz">{{cytuj stronę|url=http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Turcja/Turcja%2004.pdf|tytuł=Turcja. Dwustronna współpraca gospodarcza|autor=|data=|opublikowany=msz.gov.pl|archiwum=httphttps://web.archive.org/web/20110813154427/http://www.msz.gov.pl/files/Informator%20ekonomiczny%20-%20pdf/Turcja/Turcja%2004.pdf|zarchiwizowano=2011-08-13|data dostępu=11 października 2009}}</ref>. Dynamikę handlu w latach 2007–2008 prezentuje tabela 2.
 
{| class="wikitable"
340 483

edycje