Wikipedysta:Joee/Brudnopis/Slot12: Różnice pomiędzy wersjami

cd
(cd)
(cd)
Kolejna inwestycja przy tej ulicy rozpoczęła się w czerwcu 2016 r. a zakończyła w kwietniu 2018 r. Obejmowała teren od ulicy Borowskiej do południowego wejścia Dworca Głównego, zakupiony od PKP w 2013 roku. Powstał tu biurowiec Sagittarius Business House. Inwestorem był developer działający pod firmą [[Echo Investment]], zaś generalnym wykonawcą była firma PORR{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Sagittarius Business House}}. Konsekwencją tej inwestycji była rozbiórka schronu dowodzenia z lat 30. XX wieku{{odn|wroclife.pl|2018}} oraz budynku przy ulicy Borowskiej 2 z 1867 r. wpisanego do gumiennej ewidencji zabytków{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}. Rozebrany schron był wpisany do ewidencji zabytków lecz został z niej wykreślony mimo swojej wyjątkowości, polegającej na kompletnym zachowaniu obiektu, z wyposażeniem takim jak maszynownie wentylatorni, sanitariaty, umywalnie, kantyna, czy tabliczki informacyjne{{odn|Dzikowska i in.|2015}}{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Echo porządkuje działkę, w: 13336}}. Walka o zachowanie cennego obiektu, prowadzona między innymi przez Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, które w 2012 roku wnioskowało do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wpisanie schronu do rejestru zabytków, zakończyła się fiaskiem i unikalny obiekt wyburzono{{odn|Dzikowska i in.|2015}}{{odn|Matejuk|2015}}.
 
Po wojnie, do lat 70. i 80. XX wieku, korytarz transportowy obejmujący ulice: Suchą oraz Swobodną i [[Ulica Owsiana we Wrocławiu|Owsianą]] traktowane były jako droga tranzytowa przez miasto{{odn|Piekarz|1965}}{{odn|Milczyński|1971}}{{odn|Rybińska-Tybel|1981}}{{odn|Rybińska-Tybel|1985}}. Ciąg wskazanych ulic łączy bowiem [[Ulica Zaporoska we Wrocławiu|ulicę Zaporoską]], która przez pewien czas stanowiła fragment [[Droga krajowa nr 5 (Polska)|drogi krajowej numer 5]] i [[Droga międzynarodowa E83 (Polska)|drogi międzynarodowej E83]], z ulicą generała Kazimierza Pułaskiego, którą przebiegała również przez pewien czas [[Droga krajowa nr 8 (Polska)|droga krajowa numer 8]] i [[Droga międzynarodowa E12 (Polska)|droga międzynarodowa E12]]. Jeszcze w latach 70. XX wieku te ostatnie wymienione drogi biegły od [[Ulica Powstańców Śląskich we Wrocławiu|ulicy Powstańców Śląskich]] przez ulicą Swobodną i Suchą, dopiero później przez ulicę Ślężną i Dyrekcyjną{{odn|Milczyński|1976}}{{odn|Rybińska-Tybel|1982}}{{odn|Mały i in.|1996}}{{odn|Dunapol|1998}}. Wskazywania tej ulicy (jak i całego ciągu wyżej wymienionych trzech ulic) do tranzytu zaprzestano od początku lat 90. XX wieku{{odn|Mały i in.|1996}}{{odn|Dunapol|1998}}{{odn|Rybińska-Tybel|1991}}. Po wybudowaniu [[Obwodnica śródmiejska Wrocławia|obwodnicy śródmiejskiej]] i następnie [[Autostrada A8 (Polska)|autostradowej obwodnicy Wrocławia]] stopniowo pozbawiano znaczenia tranzytowego także powiązanych, wymienionych wyżej ulic{{odn|MI|2019}}. Przewidywano dla tej ulicy, na odcinku od ulicy Borowskiej do ulicy Joannitów, funkcję ulicy zbiorczej do obsługi dworców PKP i PKS o szerokości w liniach rozgraniczających rządu od 35 do 54 m. Planowano także modernizację ulicy z jednojezdniowej do dwujezdniowej o dwóch pasach na każdej jezdni. Ponadto przewidywano budowę terminalu dla autobusowej komunikacji miejskiej. Przy ulicy miały znajdować się obustronne ciągi piesze i kładka dla pieszych, jako połączenie funkcjonalne i przestrzenne ponad ulicą Suchą, dworca PKP z projektowanym budynkiem dworca MPK i PKS z zastosowaniem wind, schodów oraz schodów ruchomych{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 17 ust. 20, 21}}{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 20 pkt 22, 23}}. Jednakże w 2013 r. uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowania obejmujący między innymi opisany odcinek ulicy, w który zmieniono powyższe ustalenia{{odn|Uchwała RMWr|2013|loc=§ 23}}. Na jego podstawie znaczącą transformację ulica Sucha przeszła w 2017 r. Przebudowano wówczas układ drogowy, w ramach III etapu inwestycji Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, szczególnie w początkowym, opisanym wyżej jej odcinku. W wyniku przeprowadzonych robót z ulicy o charakterze tranzytowym utworzono, na odcinku od ulicy Borowskiej do ulicy Joannitów dojazdową ulicę ślepą i dalej deptak z pasem dla autobusów i taksówek. Dla pozostałej części ulicy nie zmieniono jej charakteru{{odn|wroclaw.pl|2017}}{{odn|Uchwała RMWr|2013|loc=§ 23}}{{odn|gazetawroclawska.pl|2017}}{{odn|MAL, AB|2017}}{{odn|SIP|2021|loc=Inwestycje miejskie, ID: 1998}}{{odn|SIP|2020|loc=Decyzje architektoniczne, nr 3072/2017 z 13.06.2017 r. (przebudowa ulicy)}}. Inwestorem dla tej przebudowy była firma Unibail-Rodamco prowadząca budowę galerii{{odn|wroclaw.pl|2017}}. W ramach innego etapu inwestycji (etap III A) przebudowano także końcowy odcinek ulicy Suchej wraz z ulicami generała Kazimierza Pułaskiego i Hubską na których wybudowano torowisko tramwajowe{{odn|SIP|2021|loc=Inwestycje miejskie, ID: 2076}}.
 
== Nazwy ==
13 297

edycji