Wikipedysta:Joee/Brudnopis/Slot12: Różnice pomiędzy wersjami

cd
(cd)
(cd)
Kolejna inwestycja przy tej ulicy rozpoczęła się w czerwcu 2016 r. a zakończyła w kwietniu 2018 r. Obejmowała teren od ulicy Borowskiej do południowego wejścia Dworca Głównego, zakupiony od PKP w 2013 roku. Powstał tu [[biurowiec]] Sagittarius Business House. Inwestorem był [[Deweloper budowlany|deweloper]] działający pod [[Firma|firmą]] o nazwie [[Echo Investment]], zaś generalnym wykonawcą była firma PORR{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Sagittarius Business House}}. Konsekwencją tej inwestycji była rozbiórka schronu dowodzenia z lat 30. XX wieku{{odn|wroclife.pl|2018}} oraz [[Budynek|budynku]] przy ulicy Borowskiej 2 z 1867 r. wpisanego do gminnej ewidencji zabytków{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}. Rozebrany [[schron]] był wpisany do ewidencji zabytków lecz został z niej wykreślony mimo swojej wyjątkowości, polegającej na kompletnym zachowaniu obiektu, z wyposażeniem takim jak maszynownie [[wentylator]]ni, [[sanitariat]]y, umywalnie, [[kantyna]], czy tabliczki informacyjne{{odn|Dzikowska i in.|2015}}{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Echo porządkuje działkę, w: 13336}}. Walka o zachowanie cennego obiektu, prowadzona między innymi przez [[Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia]], które w 2012 roku wnioskowało do [[Wojewódzki konserwator zabytków|wojewódzkiego konserwatora zabytków]] we Wrocławiu o wpisanie schronu do rejestru zabytków, zakończyła się fiaskiem i unikalny obiekt wyburzono{{odn|Dzikowska i in.|2015}}{{odn|Matejuk|2015}}.
 
Po wojnie, do lat [[Lata 70. XX wieku|70.]] i Lata 80. XX wieku|80.]] XX wieku, korytarz transportowy obejmujący ulice: Suchą oraz Swobodną i [[Ulica Owsiana we Wrocławiu|Owsianą]] traktowane były jako droga tranzytowa przez [[miasto]]{{odn|Piekarz|1965}}{{odn|Milczyński|1971}}{{odn|Rybińska-Tybel|1981}}{{odn|Rybińska-Tybel|1985}}. Ciąg wskazanych ulic łączy bowiem [[Ulica Zaporoska we Wrocławiu|ulicę Zaporoską]], która przez pewien czas stanowiła fragment [[Droga krajowa nr 5 (Polska)|drogi krajowej numer 5]] i [[Droga międzynarodowa E83 (Polska)|drogi międzynarodowej E83]], z ulicą generała Kazimierza Pułaskiego, którą przebiegała również przez pewien czas [[Droga krajowa nr 8 (Polska)|droga krajowa numer 8]] i [[Droga międzynarodowa E12 (Polska)|droga międzynarodowa E12]]. Jeszcze w latach 70. XX wieku te ostatnie wymienione drogi biegły od [[Ulica Powstańców Śląskich we Wrocławiu|ulicy Powstańców Śląskich]] przez ulicą Swobodną i Suchą, dopiero później przez ulicę Ślężną i Dyrekcyjną{{odn|Milczyński|1976}}{{odn|Rybińska-Tybel|1982}}{{odn|Mały i in.|1996}}{{odn|Dunapol|1998}}. Wskazywania tej ulicy (jak i całego ciągu wyżej wymienionych trzech ulic) do tranzytu zaprzestano od początku lat 90. XX wieku{{odn|Mały i in.|1996}}{{odn|Dunapol|1998}}{{odn|Rybińska-Tybel|1991}}. Po wybudowaniu [[Obwodnica śródmiejska Wrocławia|obwodnicy śródmiejskiej]] i następnie [[Autostrada A8 (Polska)|autostradowej obwodnicy Wrocławia]] stopniowo pozbawiano znaczenia tranzytowego także powiązanych, wymienionych wyżej ulic{{odn|MI|2019}}. Przewidywano dla tej ulicy, na odcinku od ulicy Borowskiej do ulicy Joannitów, funkcję ulicy zbiorczej do obsługi dworców PKP i PKS o szerokości w liniach rozgraniczających rządu od 35 do 54 m. Planowano także [[Modernizacja (technika)|modernizację]] ulicy z jednojezdniowej do dwujezdniowej o dwóch pasach na każdej [[Jezdnia|jezdni]]. Ponadto przewidywano budowę terminalu dla autobusowej komunikacji miejskiej. Przy ulicy miały znajdować się obustronne ciągi piesze i [[kładka]] dla [[pieszy]]ch, stanowiąca także [[nadziemne przejście dla pieszych]], jako połączenie funkcjonalne i przestrzenne ponad ulicą Suchą, dworca PKP z projektowanym budynkiem dworca [[Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu|MPK]] i PKS z zastosowaniem [[Winda|wind]], [[Schody|schodów]] oraz [[Schody ruchome|schodów ruchomych]]{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 17 ust. 20, 21}}{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 20 pkt 22, 23}}. Jednakże w 2013 r. uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowania obejmujący między innymi opisany odcinek ulicy, w który zmieniono powyższe ustalenia{{odn|Uchwała RMWr|2013|loc=§ 23}}. Na jego podstawie znaczącą transformację ulica Sucha przeszła w 2017 r. Przebudowano wówczas układ drogowy, w ramach III etapu inwestycji Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu, szczególnie w początkowym, opisanym wyżej jej odcinku. W wyniku przeprowadzonych [[Roboty budowlane|robót]] z ulicy o charakterze tranzytowym utworzono, na odcinku od ulicy Borowskiej do ulicy Joannitów dojazdową [[Sięgacz|ulicę ślepą]] i dalej deptak z [[Pas ruchu|pasem]] dla autobusów[[autobus]]ów i [[Taksówka|taksówek]]. Dla pozostałej części ulicy nie zmieniono jej charakteru{{odn|wroclaw.pl|2017}}{{odn|Uchwała RMWr|2013|loc=§ 23}}{{odn|gazetawroclawska.pl|2017}}{{odn|MAL, AB|2017}}{{odn|SIP|2021|loc=Inwestycje miejskie, ID: 1998}}{{odn|SIP|2020|loc=Decyzje architektoniczne, nr 3072/2017 z 13.06.2017 r. (przebudowa ulicy)}}. Inwestorem dla tej przebudowy była firma Unibail-Rodamco prowadząca budowę galerii{{odn|wroclaw.pl|2017}}. W ramach innego etapu inwestycji (etap III A) przebudowano także końcowy odcinek ulicy Suchej wraz z ulicami generała Kazimierza Pułaskiego i Hubską na których wybudowano torowiskotorowiska tramwajowe{{odn|SIP|2021|loc=Inwestycje miejskie, ID: 2076}}.
 
== Nazwy ==
* Sucha, od 1945 r.{{odn|ZDiUM drogi|2021|loc=poz. 5532-5534 (Sucha)}}{{odn|Harasimowicz|2006|s=850 (Sucha)}}{{odn|Harasimowicz|2006|s=851 (Swobodna)}}{{odn|Wratislavia.net n-p|2012|s=12 (An der Teichäckerm)}}{{odn|UMWD|2021|loc=Mapy historyczne, 1948}}.
 
Pierwsza nazwa ulicy obejmująca zarówno współczesną ulicę Suchą jak i Swobodną upamiętniała [[Bitwa pod Sadową|bitwę pod Sadową]], która miała miejsce 3 lipca 1866 r. [[Bitwa]] ta miała decydujące znaczenie dla zwycięstwa [[Królestwo Prus|Królestwa Prus]] w wojnie prowadzonej z [[Cesarstwo Austrii|Cesarstwem Austrii]]. BitwaJest taona nazywana jest również bitwą pod [[Hradec Králové]]{{odn|Wratislavia.net n-p|2012|s=124 (Sadowastr.)}}. Nazwa ulicy ''An der Teichäckerm'' pochodziła od znajdujących się do [[XIX wiek]]u w miejscu dzisiejszej galerii Wroclavia [[Staw (akwen)|stawów]] na tak zwanym Małpim Gaju{{odn|Wratislavia.net n-p|2012|s=12 (An der Teichäckerm)}} ([[Pola Stawowe]]{{odn|Harasimowicz|2006|s=171 (Dyrekcyjna)}}). Nazwę tę [[Tłumaczenie (przekład)|tłumaczy]] się z [[Język niemiecki|języka niemieckiego]] na [[język polski]] jako "Przy polach stawowych"{{odn|Harasimowicz|2006|s=851 (Swobodna)}}. Współczesna nazwa ulicy została nadana przez Zarząd Wrocławia i ogłoszona w [[Kurenda|okólniku]] nr 97 z 31.11.1945 r.{{odn|ZDiUM drogi|2021|loc=poz. 5532-5534 (Sucha)}}.
 
== Układ drogowy ==
Do ulicy Suchej przypisana jest [[droga gminna]] o długości {{nowrap|621 m}} (numer drogi 105794D, numer ewidencyjny drogi G1057940264011){{odn|ZDiUM drogi|2021|loc=poz. 5532-5534 (Sucha)}}{{odn|UMWD|2021|loc=BDOT10k}}. Do ulicy przypisane są także dwie [[Działka gruntu|działki]] stanowiące rezerwę{{odn|ZDiUM drogi|2021|loc=poz. 5532-5534 (Sucha)}}. Ulica biegnie, na zachodnim jej krańcu, od skrzyżowania ulic: Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej do położonego na wschodnim krańcu skrzyżowania ulic: Suchej, Dyrekcyjnej, Hubskiej i generała Kazimierza Pułaskiego{{odn|ZDiUM drogi|2021|loc=poz. 5532-5534 (Sucha)}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa podstawowa}}. Na odcinku od ulicy Joannitów do skrzyżowania na wschodnim krańcu ulicy, jest to [[Droga klasy Z|ulica zbiorcza]] jednojezdniowa{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 20 pkt 24}}. Przy skrzyżowaniu z ulica Joannitów jest to ulica [[Droga klasy D|klasy dojazdowej]]{{odn|Uchwała RMWr|2013|loc=§ 22 ust. 2 pkt 1}}.
 
Ulica łączy się z następującymi drogami:
| ← →
| [[Ulica Borowska we Wrocławiu|ulica Borowska]]{{odn|ZDiUM drogi|2021|loc=poz. 361-378 (Borowska)}}{{odn|SIP|2021|loc=EMUiA: nr 2173 ul. Borowska}}<br>[[Plik:Znak A-21.svg|15px]] [[torowisko tramwajowe]]{{odn|wroclaw.pl|2021}}<br>klasy zbiorczej{{odn|Uchwała RMWr|2013|loc=§ 21 ust. 2 pkt 1}}<br>ulica śródmiejska{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 20 pkt 40}}
| po prawej w dole zdjęcia i w górę zdjęcia pod [[wiadukt]] do ulicy Stawowej
|-
| [[przejście dla pieszych]]
| ← →
| Dworzec Główny PKP, pawilon południowy i tunel centralny{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Wrocław Główny}}, Dworzec Autobusowy{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Wroclavia}}{{odn|wroclaw.pl|2015}}{{odn|Dybalski|2015}}
| rowspan=3 | skrzyżowanie<br>[[Plik:Traffic lights icon.svg|6px]] sygnalizacja świetlna{{odn|ZDiUM sygnalizacja świetlna|2016|loc=poz. 140}}
| ←
| ulica Dyrekcyjna{{odn|ZDiUM drogi|2021|loc=poz. 5532-5534 (Sucha)}}{{odn|ZDiUM drogi|2021|loc=poz. 1020-1026 (Dyrekcyjna)}}{{odn|SIP|2021|loc=EMUiA: nr 1375 ul. Dyrekcyjna}}<br>do 31.12.2019 r.: {{nowrap|[[Plik:DK98-PL.svg|30px]] [[Droga krajowa nr 98 (Polska)|DK 98]]}}{{odn|UMWD|2020|loc=BDOT10k}}{{odn|MI|2019}}{{odn|ZDiUM drogi|2016|loc=poz. 737 (Dyrekcyjna)}}<br>[[Droga klasy G|ulica główna]] klasy technicznej{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 20 pkt 25}}<br>ulica o znaczeniu ogólnomiejskim{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 11 ust. 4 pkt 3}}
| rowspan=3 |
|
== Komunikacja i transport ==
[[Plik:2017-11-25-Dworzec-Wroclaw-odjazdy-fot-M-Dadello.jpg|thumb|240px|Dworzec autobusowy - perony]]
Ulicą Suchą przebiegają linie [[Transport miejski|transportu miejskiego]], w ramach [[Komunikacja miejska we Wrocławiu|komunikacji miejskiej]]. Są to wyznaczone trasy [[Autobusy miejskie we Wrocławiu|autobusów miejskich]]. Ponadto trasy przejazdów miejskich linii autobusowych wyznaczone są ulicami : Swobodną, Ślężną, Borowską i Hubską, a [[Tramwaje we Wrocławiu|tramwajowych]] ulicami: Borowską, Hubską i generała Kazimierza Pułaskiego. Przy ulicy Suchej przy przejściu dla pieszych od tunelu głównego kolejowego Dworca Głównego do dworca PKS zlokalizowanego w budynku galerii znajduje się [[Przystanek autobusowy]] o nazwie "Dworzec Autobusowy". Ta sama nazwa przystanku obowiązuje dla [[Przystanek tramwajowy|przystanków tramwajowych]] i autobusowych położonych na ulicy Borowskiej i Ślężnej przy skrzyżowaniu z ulicą Suchą i Swobodną{{odn|MAL, AB|2017}}{{odn|wroclaw.pl|2021}}. W galerii Wroclavia, z bezpośrednim wejściem od strony ulicy Suchej znajduje się [[Dworzec Wrocław|dworzec autobusowy]]{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Wroclavia}}{{odn|wroclaw.pl|2015}}{{odn|Dybalski|2015}}, po północnej stronie ulicy Dworzec Główny PKP{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Wrocław Główny}}{{odn|red|2016}}.
 
Ulica na odcinku od ulicy Borowskiej do przejścia dla pieszych przy tunelu wschodnim Dworca Głównego znajduje się w strefie ograniczenia prędkości do 30 [[Kilometr na godzinę|km/h]]{{odn|SIP|2021|loc=Komunikacja i transport}}. Na tym odcinku znajdują się przy ulicy [[Droga dla rowerów|drogi rowerowe]] lub [[Pas ruchu dla rowerów|pasy rowerowe]] powiązane z drogami przy ulicach: Ślężnej, Borowskiej i Joannitów. Ich kontynuacją są drogi rowerowe zaczynające się od skrzyżowania z ulicą Gajową, powiązane z drogami rowerowymi biegnącymi przy ulicach: Hubskiej, Dyrekcyjnej i generała Kazimierza Pułaskiego{{odn|SIP|2021|loc=Komunikacja i transport}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa rowerowa}}. Przy ulicy Suchej w rejonie wyżej opisanego przystanku "Dworzec Autobusowy" znajduje się stacja [[Rower miejski|roweru miejskiego]], a nieco bliżej ulicy Borowskiej stacja naprawy rowerów{{odn|wroclaw.pl|2021}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa rowerowa}}.
 
Od ulicy Borowskiej w kierunku zachodnim rozpoczyna się teren tzw. osiedla kompletnego – Śródmieście Południowe – wskazanego przez [[Urbanista|urbanistów]] w ramach określonych [[standard]]ów. Mimo że ulic Sucha leży już poza jego obszarem, sama ulica jak i leżące przy niej wybrane obiekty zostały wskazane do odpowiedniego ukierunkowania pod kątem powiązań z [[Osiedle|osiedlem]], także w zakresie transportu[[transport]]u i mobilności{{odn|SIP|2021|loc=Osiedle kompletne, poz. A11}}{{odn|wroclaw.pl|2019}}. Sama ulica została opisana jako ulica stanowiąca szkielet [[Przestrzeń publiczna|przestrzeni publicznej]] osiedla{{odn|SIP|2021|loc=Osiedle kompletne, poz. A11 []}}, a przy ulicy wskazano powiązane [[Zintegrowany węzeł przesiadkowy|węzły przesiadkowe]] obejmujące Dworzec Główny PKP i Dworzec Główny PKS{{odn|SIP|2021|loc=Osiedle kompletne, poz. A11 K_01}}{{odn|SIP|2021|loc=Osiedle kompletne, poz. A11 K_02}}. Ponadto ważną przestrzeń publiczną stanowi skrzyżowanie ulicy Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej, między innymi jako miejsce istotne pod względem rozpoznawalności i [[Orientacja allopsychiczna|orientacji]] w przestrzeni oraz usług{{odn|SIP|2021|loc=Osiedle kompletne, poz. A11 PS_05}}{{odn|SIP|2021|loc=Osiedle kompletne, poz. A11 UI_02}}.
 
Wschodni kraniec ulicy rozpoczynający się przed skrzyżowaniem z ulicą Gajową i dalej wraz z kolejnym skrzyżowaniem z ulicami generała Kazimierza Pułaskiego, Hubską i Dyrakcyjną, łącznie z Zieleńcem przy ul. Suchej - Dyrekcyjnej, przeznaczony jest po rozwój komunikacji, w tym przewiduje się utworzenie przystanków tramwajowych i ścieżek rowerowych{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 20 pkt 26}}.
[[Plik:MOs810 WG 35 2015 Dolnoslaskie Zakamarki II (Wroclaw Glowny, Sucha).JPG|thumb|240px|Pawilon południowy{{u|u-gwb}}]]
[[Plik:Wrocław, ul. Gajowa 2021-04-24 07.jpg|thumb|240px|Zespół garaży]]
Po północnej stronie ulicy, od ulicy Borowskiej, zlokalizowany jest biurowiec Sagittarius Business House. Jest to budynek średniowysoki, o siedmiu [[Kondygnacja|kondygnacjach]] nadziemnych i około {{nowrap|25 000 m<sup>2</sup>}} powierzchni biurowej[[biuro]]wej{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Sagittarius Business House}}. Dalej, aż do ulicy generała Kazimierza Pułaskiego rozciąga się teren zespołu budowlanego stacji kolejowej Wrocław Główny. W jego ramach za opisanym biurowcem znajduje się nowy., dwukondygnacyjny budynek dworca tzw. pawilon południowy, z wejściem do tunelu centralnego dworca. Dalej znajduje się wejście do tunelu wschodniego, tzw. pocztowego, łączącego dla ruchu pieszego i rowerowego ulicę Suchą z ulicą Józefa Piłsudzkiego i Dworcową{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|red|2016}}{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Wrocław Główny}}. Przy końcowym odcinku ulicy, przed opisanym zespołem dworca kolejowego położony jest zespół jednokondygnacyjnych i jednostanowiskowych garaży[[garaż]]y{{odn|ZGKiKM|2021|loc=BDOT500}}. Dopuszcza się [[Zabudowa|zabudowę]] obrzeżną terenów kolejowych wzdłuż ulicy Suchej o wysokości od 4 do 6 kondygnacji nadziemnych o funkcji centrotwórczej{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 17 ust. 20, 21}}.
 
Po stronie południowej zabudowę, na odcinku od ulicy Borowskiej do ulicy Joannitów, stanowi galeria [[Wroclavia]]{{u|u-chw}}, z częścią biurową stanowiącą część [[Pierzeja|pierzei]] południowej ulicy Suchej (trzy połączone ze sobą budynki biurowe w ramach całego kompleksu zabudowy). Cała zabudowa to zespół budynków. Część handlowa obiektu ma trzy kondygnacje nadziemnie, a powierzchnia użytkowa wynosi około {{nowrap|71 000 m<sup>2</sup>}}, w tym powierzchnia [[Handel|handlowa]] wynosi {{nowrap|64 000 m<sup>2</sup>}} i obejmuje około 200 sklepów[[sklep]]ów. Powierzchnia biurowa zaś to około {{nowrap|7 000 m<sup>2</sup>}}. W budynku znajduje się dworzec autobusowy, [[kino]] z 22 [[Sala (pomieszczenie)|salami] położonepołożonymi na poziomie +2, [[parking]] samochodowy na {{nowrap|2 300 [[Stanowisko postojowe|miejsc]]}}. Sam dworzec autobusowy znajduje się na poziomie terenu (wejście, obsługa podróżnych, [[Kasa (stanowisko)|kasy]])., a perony znajdują się na poziomach podziemnych{{odn|urbanity.pl|2021|loc=Wroclavia}}{{odn|wroclaw.pl|2015}}{{odn|Dybalski|2015}}{{odn|Uchwała RMWr|2013|loc=§ 17}}{{odn|bazabiur.pl|2021}}. Siedziba POLBUS-PKS Sp. z o.o. mieści się pod [[Adres pocztowy|adresem]] ul. Joannitów 13{{odn|wroclaw.pl|2015}}{{odn|SIP|2021|loc=POI: nr 02500264}}. Galeria stanowi istotny obiekt usługowy oraz rozpoznawalności i orientacji w przestrzeni{{odn|SIP|2021|loc=Osiedle kompletne, poz. A11 UI_02}}.
 
Za ulicą Joannitów położony jest biurowiec [[Polskie Koleje Państwowe|PKP]] S.A., pierwotnie Siedziba Dyrekcji Kolei Królewskich, za którym znajduje się parking, wykorzystywany przez pewien okres czasu jak to opisano wyżej jako autobusowy dworzec tymczasowy{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|wroclaw.pl|2017}}{{odn|Skupin|2015}}. Całość położona jest na działce o powierzchni {{nowrap|15 209 m<sup>2</sup>}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa własności, dz. Południe, AR_18, 2/4}}{{odn|ZGKiKM|2021|loc=EGIB 026401_1.0022.AR_18.2/4}}. Kolejnym budynkiem w południowej pierzei ulicy jest biurowiec pomocniczy dyrekcji kolei{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}, posadowiony na działce o powierzchni {{nowrap|2 393 m<sup>2</sup>}}{{u|u-powbiu}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa własności, dz. Południe, AR_18, 2/1}}. Za tym budynkiem, przed skrzyżowaniem z ulicą Gajową, znajduje się [[stacja paliw]]{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 17 ust. 33 pkt 1}} na terenie o powierzchni {{nowrap|5 438 m<sup>2</sup>}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa własności, dz. Południe, AR_18, 2/3}}{{odn|ZGKiKM|2021|loc=EGIB 026401_1.0022.AR_18.2/3}}, a za tym skrzyżowaniem [[Zieleniec (teren zieleni)|zieleniec]]{{odn|SIP|2021|loc=Mapa przyrodnicza}}. Końcowy odcinek ulicy, od ulicy Suchej do Dyrekcyjnej przebiega w obszarze przeznaczonym na docelowo rozwój komunikacji{{odn|Uchwała RMWr|2000|loc=§ 20 pkt 23, 24, 25, 26}}.
 
Ulica przebiega przez teren o [[Wysokość bezwzględna|wysokości bezwzględnej]] od 119,2 (początek ulicy – zachodni kraniec) do 118,5 (koniec ulicy – wschodni kraniec) m [[n.p.m.]]{{odn|GUGiK|2021|loc=Geoportal krajowy, obiekty topograficzne}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa wysokościowa}} Objęta jest jednym [[Rejon statystyczny|rejonem statystycznym]] numer 931400. W obszarze tym na dzień 31.12.2020 r. liczba osób [[Adres zameldowania|zameldowanych]] na pobyt stały wynosiła {{nowrap|1 954}}, a [[gęstość zaludnienia]] {{nowrap|872 [[Osoba|osób]]/[[Kilometr kwadratowy|km<sup>2</sup>]]}}{{odn|SIP|2021|loc=Demografia}}
* ulica Sucha 3 (strona południowa): Wroclavia Offices (część biurowa galerii Wroclavia){{odn|urbanity.pl|2021|loc=Wroclavia}}{{odn|bazabiur.pl|2021}}{{odn|SIP|2021|loc=EMUiA: nr 73227 ul. Sucha 3}}
* ulica Sucha 13 (strona południowa): biurowiec PKP S.A.{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|SIP|2021|loc=EMUiA: nr 73227 ul. Sucha 13}}
* budynek przy ulicy Suchej 15, 15a, 15b (strona południowa), dawny biurowiec pomocniczy [[Dyrekcja Kolei we Wrocławiu|dyrekcji kolei]], współcześnie [[wspólnota mieszkaniowa)]]{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|owg.pl|2021}}:
** ulica Sucha 15 (strona południowa): biurowiec pomocniczy dyrekcji kolei{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|SIP|2021|loc=EMUiA: nr 54273 ul. Sucha 15}}
** ulica Sucha 15a (strona południowa): biurowiec pomocniczy dyrekcji kolei{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|SIP|2021|loc=EMUiA: nr 38400 ul. Sucha 15a}}
** ulica Sucha 15b (strona południowa): biurowiec pomocniczy dyrekcji kolei{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|SIP|2021|loc=EMUiA: nr 27971 ul. Sucha 15b}}.
 
== Zieleń ==
|-
| [[Plik:POL Pomnik Przyrody.svg|12px]] [[Dąb Przewodnik]] – pomnik przyrody{{odn|RDOŚ|2021|loc=poz. 2346}}{{odn|Uchwała RMWr|2003|loc=§ 1, zał. 1 poz. 2}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa przyrodnicza, nr ewid. 68}}{{odn|SIP|2021|loc=Osiedle kompletne, poz. A11 OP_02}}
| [[Dąb szypułkowy]] (Quercus robur){{odn|RDOŚ|2021|loc=poz. 2346}}{{odn|Uchwała RMWr|2003|loc=§ 1, zał. 1 poz. 2}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa przyrodnicza, nr ewid. 68}}<br>Obwód na wysokości {{nowrap|1,3 m}}: {{nowrap|476 cm}}{{odn|SIP|2021|loc=Mapa przyrodnicza, nr ewid. 68}} (461 cm, wysokość 23 m{{odn|RDOŚ|2021|loc=poz. 2346}}{{odn|Uchwała RMWr|2003|loc=§ 1, zał. 1 poz. 2}})
| południowa
| skrzyżowanie ulicy Suchej i Borowskiej
| [[Plik:Wroclaw Przewodnik oak.jpg|160px]]
|-
| [[skwer]]{{odn|Uchwała RMWr|2013|loc=§ 19}}
| Otwarty teren niepubliczny w ramach działki, na której znajduje się budynek dyrekcji PKP{{odn|SIP|2021|loc=Mapa własności, dz. Południe, AR_18, 2/4}}
| południowa
 
== Ochrona i zabytki ==
Obszar przez który przebiega ulica Sucha (na całej jej długości ulica stanowi północną granicę tego obszaru) podlega ochronie i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod pozycją Huby i [[Glinianki (Wrocław)|Glinianki]]{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 13}}{{odn|WUOZ|2018|loc=Huby i Glinianki}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 10384}}. W szczególności ochronie podlega historyczny układ urbanistyczny w rejonie ulic Suchej, Hubskiej, Kamiennej i [[Ulica Borowska we Wrocławiu|Borowskiej]], wraz z [[Park Generała Władysława Andersa we Wrocławiu|Parkiem Andersa]] i [[Zajezdnia|zajezdnią]] oraz osiedlem w rejonie ulic Paczkowskiej i Nyskiej kształtowany sukcesywnie w latach 60. XIX wieku oraz w XX wieku i po 1945 r. Stan zachowania tego układu ocenia się na dobry{{odn|WUOZ|2018|loc=Huby i Glinianki - karta ewidencyjna}}.
 
Przy ulicy i w najbliższym sąsiedztwie znajdują się następujące [[Zabytek|zabytki]]:
| style="text-align:center" colspan=3 | '''strona północna'''
|-
| Zespół budowlany stacji kolejowej Wrocław Główny (p/przy dworcu osobowym)<br>[[Ulica Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu|Piłsudskiego]]/Borowska/Sucha/Pułaskiego zespół{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6388}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 6066}}
| lata 1855-1857, lata 1889-1904, XX wiek, lata 2010-2012 ([[remont]], modernizacja)<br>rodzaj ochrony: gez, mpzp{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6388}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 6066}}
| [[Plik:6011vik Panorama Wrocławia z wieży Sky Tower. Foto Barbara Maliszewska.jpg|160px]]
|-
| [[Plik:Wroclaw-Zespol Dworca Glownego.jpg|160px]]
|-
| Budynek [[Administracja|administracyjny]], obecnie budynek Dolnośląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, Biuro Rzeczy Znalezionych w zespole stacji kolejowej Wrocław Główny<br>ulica Sucha 10-12{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6398}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 8285}}
| 1903 r., 2012 r. (remont)<br>rodzaj ochrony: gez, mpzp{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6398}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 8285}}
| [[Plik:Wrocław, Dworzec tymczasowy - fotopolska.eu (52749).jpg|160px]]
|-
| [[Magazyn (budowla)|Magazyn]] [[Spedycja|ekspedycji]] (paczkownia?), obecnie budynek [[Koleje Dolnośląskie|Kolei Dolnośląskich]] - Zakład Zachodni w Poznaniu, Sekcja Handlowa we Wrocławiu w zespole stacji kolejowej Wrocław Główny<br>ulica Sucha 10-12{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6399}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 8286}}
| 1903 r., po 1945 r., około 2010 r.<br>rodzaj ochrony: gez, mpzp{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6399}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 8286}}
| [[Plik:Wrocław Główny dworzec tymczasowy 2010.jpg|160px]]
|-
| Tunel centralny z bagażowym[[bagaż]]owym w zespole stacji kolejowej Wrocław Główny<br>ulica Józefa Piłsudskiego 105{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6392}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 6070}}
| lata 1904-1905<br>rodzaj ochrony: gez, mpzp{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6392}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 6070}}
| [[Plik:WK14 Przejście pod peronami, Wrocław Główny.JPG|160px]]
| [[Plik:WroclawGlowny-tunel.jpg|160px]]
|-
| [[brama]] - wejście do tunelu tzw. Tranzytowego (od ul. Suchej) w zespole budowlanym stacji kolejowej Wrocław Główny<br>ulica Józefa Piłsudskiego 105{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6394}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 6072}}
| 1903 r., po 1945 r., lata 2010-2012 (remont, modernizacja)<br>rodzaj ochrony: gez, mpzp{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 6394}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 6072}}
| [[Plik:PrześciePodToramiDworcaGłównego-"DurchgangZurFlurstrasse"-POL, Wrocław.jpg|160px]]
| [[Plik:Budynek DOKP Wrocław nocą.JPG|160px]]
|-
| [[Szczelina przeciwlotnicza]] I<br>ulica Sucha, działka 2/1 AM-18 obręb Południe{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 8659}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 8288}}
| lata 1943-1945<br>rodzaj ochrony: gez, mpzp{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 8659}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 8288}}
|
|
|-
| Biurowiec pomocniczy dyrekcji kolei, ob.obecnie budynek nieużytkowany<br>ulica Sucha 15{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 8658}} (budynek mieszkalny pracowników kolei{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 8287}})
| lata 1923-1924 (proj.projekt E. Rothe)<br>rodzaj ochrony: gez, mpzp{{odn|SIP|2021|loc=GEZ}}{{odn|ZW|2021|loc=GEZ poz. 8658}}{{odn|WUOZ|2021|loc=poz. 8287}}
|
|}
{{Uwagi
| u-rej=Nr rej.: numer wpisu do [[Rejestr zabytków (Polska)|rejestru zabytków]]; mpzp - [[miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego]]; gez - [[gminna ewidencja zabytków]].
| u-pole=Pole powierzchni określono na podstawie powierzchni działki/działek ewidencyjnych odczytanych ze wskazanych w przypisach [[Portal internetowy|portali]]/[[Geoportal|geoportali]].
| u-pp=Ulica Sucha przed przebudową z 2017 r. Po lewej Dworzec Główny. Po prawej dworzec autobusowy, dalej za ulicą Joannitów gmach dyrekcji PKP.
| u-ppj=Ulica Sucha przed przebudową z 2017 r. przed skrzyżowaniem z ulicą Joannitów. Ówczesne przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną z Dworca Głównego do dworca autobusowego, w tle gmach dyrekcji PKP.
13 362

edycje