Judeochrześcijanie: Różnice pomiędzy wersjami

Dodany 1 bajt ,  1 miesiąc temu
m
int.
m (drobne merytoryczne, źródła/przypisy)
m (int.)
Nasilenie prześladowań judeochrześcijan ze strony judaizmu rabinicznego pod koniec I w. mogła spowodować redakcja „Dwunastego błogosławieństwa” (''[[Birkat ha-Minim]]'') w żydowskiej modlitwie ''[[Amida (modlitwa)|Amida]]'' (modlitwa ''Osiemnastu Błogosławieństw''). Wprawdzie ''Birkat ha-Minim'' w swojej nazwie zawierało
określenie „błogosławieństwo”, to jednak w rzeczywistości było to przekleństwo heretyków: „Dla odstępców niech nie będzie nadziei. A zuchwałą władzę niezwłocznie
wykorzeń za naszych dni. A Nocrim{{#tag:ref|We współczesnym języku hebrajskim termin „Nocrim” jest stosowany jako określenie chrześcijan. W literaturze rabinicznej był rozumiany w znaczeniu pejoratywnym (starotestamentalne „nacer” miało negatywne konotacje), oraz w kontekście miejscowości [[Nazaret]], skąd pochodził Jezus. Także źródła talmudyczne utożsamiały chrześcijan z Nocrim. Kontekst opisywanego w Talmudzie babilońskim (''Szabat'' 116a) spalenia ksiąg z domu Nazarejczyków, wskazuje, że chodziło o księgi judeochrześcijan{{odn|Wróbel|2016|s=22}}.|group=uwaga|name=uwaga4}} i Minim{{#tag:ref|Literatura rabiniczna używa określenia Minim dla określenia różnych grup heretyckich, które nie żyły zgodne z prawami judaizmu rabinicznego. Współcześni badacze odnotowują wiele odniesień tego terminu do różnych grup{{odn|Wróbel|2016|s=23}}:
* Żydów przekraczających prawo,
* Żydów o poglądach heterodoksyjnych,
Spory nabierały na sile, aż około 82 n.e. judeochrześcijanie zostali wyłączeni z Synagogi jako heretycy{{r|żih}}.
 
Zapisy mówiące o tym etapie konfliktu odnaleźć można w tekstach autorstwa Jana. W jego Ewangelii{{#tag:ref|Poza Ewangelią Jana termin ten nie jest spotykany w innych pismach Nowego Testamentu ani w Septuagincie.{{odn|Wróbel|2016|s=15}}.|group=uwaga|name=uwaga7}}{{#tag:ref|W J 9,22 termin ''aposunagōgos'' występuje w odniesieniu do przesłuchania rodziców niewidomego od urodzenia. Przesłuchiwani nie chcą udzielać odpowiedzi w sprawie uzdrowienia syna przez Jezusa w obawie przed wydaleniem z Synagogi (gr. ''aposunagōgos genētai'').{{odn|Wróbel|2016|s=15}}.|group=uwaga|name=uwaga8}}{{#tag:ref|W J 12,42 narrator stwierdza, że wielu przywódców żydowskich wierzyło w Jezusa, lecz nie przyznawali się do tego publicznie z obawy przed ekskomuniką z Synagogi (gr. ''aposunagōgoi genōntai'').{{odn|Wróbel|2016|s=15}}.|group=uwaga|name=uwag7}} wydalenie zostało opisane za pomocą greckiego terminu „aposunagōgos”, który użyty został tam trzy razy (J 9,22; 12,42; 16,4). Przyimek ''apo'' ma znaczenie separatywne i na go przetłumaczyć jako: „oddalić”, „przenieść”, „odsunąć od siebie”{{r|Strömberg}}{{odn|Wróbel|2016|s=15}}. Człon ''sunagōgos'' ma swoje źródło w pojęciu „synagoga” (gr. ''sunagōgē''), które w tej Ewangelii może przybierać trzy znaczenia{{r|TDNT}}:
* budynek, w którym organizowane są zgromadzenia liturgiczne,
* synagogalna wspólnota wyznaniowa o lokalnym zasięgu,