Sąd Najwyższy (Polska): Różnice pomiędzy wersjami

Rozmiar się nie zmienił ,  5 miesięcy temu
(→‎Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu: poprawa składni; technicznie rzecz biorąc wyrok TK został opublikowany w Dzienniku Ustaw i opinia RPO jest tylko opinią)
(→‎Izby: ort.)
* Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do jej właściwości należą sprawy z zakresu [[Prawo pracy|prawa pracy]], [[Ubezpieczenia społeczne|ubezpieczeń społecznych]], a także sprawy o roszczenia twórców [[Wynalazek|wynalazków]], [[Wzór użytkowy|wzorów użytkowych]] i przemysłowych oraz topografii układów scalonych o wynagrodzenie, jak również sprawy rejestrowe, z wyłączeniem rejestracji przedsiębiorców i rejestracji zastawów<ref>Art. 25 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.</ref>.
* Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – do jej właściwości należy rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych, rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendum, inne sprawy z zakresu prawa publicznego, w tym sprawy z zakresu [[Prawo konkurencji|ochrony konkurencji]], regulacji energetyki, [[Telekomunikacja|telekomunikacji]] i [[Transport kolejowy|transportu kolejowego]] oraz sprawy, w których złożono odwołanie od decyzji [[Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji|Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji]], a także skargi dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym<ref>Art. 26 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.</ref>.
* Izba Dyscyplinarna – Dodo jej właściwości należą sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego, [[adwokat]]ów, [[notariusz]]y, [[radca prawny|radców prawnych]], sędziów sądów wojskowych i powszechnych, [[prokurator]]ów, sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego oraz z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku<ref>Art. 27 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.</ref>. 8 kwietnia 2020<ref>{{Cytuj stronę|autor = Ewa Siedlecka |tytuł = TSUE zamraża Izbę Dyscyplinarną SN. Czy PiS się podporządkuje? |data = 20200408T113300+0200 |data dostępu = 2020-04-08 |opublikowany = www.polityka.pl |url = https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1952016,1,tsue-zamraza-izbe-dyscyplinarna-sn-czy-pis-sie-podporzadkuje.read}}</ref><ref>{{Cytuj stronę|tytuł = TSUE zawiesza Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego |data dostępu = 2020-04-08 |opublikowany = TVN24 |url = https://tvn24.pl/polska/tsue-zawiesza-izbe-dyscyplinarna-sadu-najwyzszego-4548120}}</ref> [[Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej]] w postanowieniu na wniosek [[Komisja Europejska|Komisji Europejskiej]] „zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów<ref>{{Cytuj |autor = TSUE |tytuł = Postanowienie Trybunału w sprawie C-791/19 R Komisja / Polska |data = 8 kwietnia 2020}}”</ref>. Zabezpieczenie było konsekwencją zignorowania przez Polskę wyroków Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 i 15 stycznia 2020, w których sędziowie stwierdzili, że „Izba Dyscyplinarna, z uwagi na okoliczności jej utworzenia, zakres uprawnień, skład oraz udział w jej powołaniu [[Krajowa Rada Sądownictwa|Krajowej Rady Sądownictwa]] w nowym składzie, nie może być uznana za sąd ani w rozumieniu prawa Unii, ani prawa polskiego”<ref>{{Cytuj stronę|tytuł = Uzasadnienie wyroku z 5 grudnia 2019 r., w którym SN uznał, że Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa UE, a obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym [Aktualizacja] |data dostępu = 2020-04-08 |opublikowany = sn.pl|url = http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=331-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach}}</ref><ref>{{Cytuj stronę|autor = Wolters Kluwer |tytuł = BSA I-4110-1/2020 – Uchwała Sądu Najwyższego |data dostępu = 2020-04-08 |opublikowany = OpenLEX |url = https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/bsa-i-4110-1-2020-uchwala-sadu-najwyzszego-522863947}}</ref>.
 
Pracami każdej z izb kierują Prezesi Sądu Najwyższego, a izby dzielą się dalej na wydziały. Ustawą z 2017 r. zniesiono Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz Izbę Wojskową<ref>Art. 133 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.</ref>. Ta ostatnia rozpoznawała sprawy podlegające orzecznictwu [[Sądy wojskowe (Polska)|sądów wojskowych]].