Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wybór członków/2021-09/Hektor Absurdus: Różnice pomiędzy wersjami

m (→‎Dyskusja: dr.techn)
# Pytanie z cyklu: trudne i brak jednoznacznej odpowiedzi, dlatego zadaję wszystkim kandydatom: Długotrwały i burzliwy konflikt angażujący bardzo mocno społeczność (jednoczesne liczne dyskusje na wielu polach: w Kawiarence, dyskusjach użytkowników, PdA - spolaryzowane zdania społeczności, etc.), którego pokłosiem jest wniosek mający wystarczające oparcie w PA i podjętych środkach przedarbitrażowych... nie zostaje przyjęty (pomimo zwlekania z ogłoszeniem decyzji przez KA) rozkładem głosów 4-0-0... I co dalej? [[Wikipedysta:Ented|Ented]] ([[Dyskusja wikipedysty:Ented|dyskusja]]) 01:11, 7 wrz 2021 (CEST)
# Pytanie jw. Po werdykcie przewodniczący KA zostaje poinformowany przez wnioskodawcę, że KA nie wziął pod uwagę najważniejszych w istocie okoliczności sporu, a co za tym werdykt jest wypaczony i nie daje szansy na właściwe rozwikłanie sporu. Co powinien zrobić Komitet, jak zareagować? Czy powinien ponownie rozpatrzyć wskazany wątek/wątki w sprawie? [[Wikipedysta:Ented|Ented]] ([[Dyskusja wikipedysty:Ented|dyskusja]]) 01:11, 7 wrz 2021 (CEST)
#: Zgodnie z PA ''Komitet działa jako ostatnia instancja'', a wobec braku uregulowań dotyczących środków zaskarżenia należy przyjąć, że werdykt Komitetu jest ostateczny i nie podlega zmianie. Ten pogląd znajduje potwierdzenie w decyzjach [[Wikipedia:Komitet_Arbitrażowy/Wnioski_o_arbitraż/(03/2008)_Andrzej19_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy|3/2008]], [[Wikipedia:Komitet_Arbitrażowy/Wnioski_o_arbitraż/(1/2011)_Odwołanie_Poznaniaka_od_werdyktu_w_sprawie_21/2010|1/2011]] i [[Wikipedia:Komitet_Arbitrażowy/Wnioski_o_arbitraż/(2/2011)_Odwołanie_PawłaS_od_werdyktu_w_sprawie_21/2010|2/2011]] przyjętych przez Komitet bez głosów przeciw.
#: Oczywiście rodzą się pewne wątpliwości. Jeśli rzeczywiście KA z powodu swojego zaniedbania wydałby niesprawiedliwy werdykt, to ciężko mówić o zrealizowaniu podstawowego zadania Komitetu, jakim jest rozwiązywanie konfliktów personalnych. Przeciwnie, poczucie skrzywdzenia raczej pchałoby stronę poszkodowaną tym werdyktem ku kolejnym konfliktom. Jest też kwestia tego, co wykracza poza zasady naszej Społeczności, a co należy do powszechnie uznawanych norm procesowych – chodzi mi mianowicie o prawo do obrony. Przez brak możliwości wzruszenia werdyktu to prawo wydaje się nie być zapewnione w wystarczającym stopniu. W tym kontekście warto wspomnieć werdykt w sprawie [[Wikipedia:Komitet_Arbitrażowy/Wnioski_o_arbitraż/Werdykt_w_sprawie_konfliktów_wokół_tematyki_LGBT|13/2007]], który nakładał na Andrzeja19 blokadę, choć ten aż do zapadnięcia werdyktu nie czuł się stroną sporu, więc też i nie angażował się w swoją obronę (z tego też powodu próbował się odwoływać). Tym niemniej, jak już wspomniałem na początku, przy obecnych zapisach PA „reasumpcja werdyktu” raczej nie wchodzi w grę. W takiej sytuacji jak ta przedstawiona w pytaniu widzę tylko jeden możliwy manewr ze strony Komitetu: potraktować uwagi wnioskodawcy jako wniosek o interpretację dotyczącego go rozstrzygnięcia w werdykcie. Samego werdyktu to nie zmieni, zasądzonych środków także, ale interpretacja może nieco inaczej położyć akcenty albo rozwinąć jakiś wątek, i w ten sposób próbować przynajmniej częściowo naprawić błędy feralnego werdyktu. [[Wikipedysta:Hektor Absurdus|Hektor Absurdus]] ([[Dyskusja wikipedysty:Hektor Absurdus|dyskusja]]) 07:08, 7 wrz 2021 (CEST)
 
[[Kategoria:KA - głosowanie wrzesień 2021|Hektor Absurdus]]