Marcin Cichy: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 611 bajtów ,  2 miesiące temu
korekta daty wystąpienia KE do Rządu RP oraz uzupełnienie dalszego przebiegu postępowania KE w sprawie
(usunięcie drugiego przypisu powielającego informacje)
(korekta daty wystąpienia KE do Rządu RP oraz uzupełnienie dalszego przebiegu postępowania KE w sprawie)
W marcu 2016 objął stanowisko dyrektora Biura Analiz [[Ministerstwo Cyfryzacji|Ministerstwa Cyfryzacji]]. Koordynował realizację [[Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju|Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju]] w obszarze cyfryzacji, a także opracowanie koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Prowadził współpracę z [[Rada do Spraw Cyfryzacji|Radą ds. Cyfryzacji]] oraz start-upami, odpowiadał za obszar innowacji{{r|ncbr gov pl 2019 03 08 ncbr}}.
 
Powołany na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez Sejm RP 14 września 2016{{r|_2015}} za zgodą Senatu RP wyrażoną 22 września 2016{{r|Marcin Cichy prezesem UKE}} Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa [[SARS-CoV-2]], jego pięcioletnia kadencja została skrócona i zakończyła się 30 maja 2020{{r|Ustawa z dnia 14 maja 2020}}. Sprzeciw wobec skrócenia kadencji przez Sejm RP zgłosił Senat RP{{r|Druk nr 370}} oraz Komisja Europejska{{r|Wyborcza pl}}. 2 lipca 2020<ref>{{Cytuj |tytuł = Press corner |data dostępu = 2021-06-10 |opublikowany = European Commission - European Commission |url = https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en |język = en}}</ref> Komisja Europejska skierowała wobec Polski wezwanie do usunięcia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zaś 818 marcalutego 2021<ref>{{Cytuj |tytuł = The Commission urges Poland to comply with EU rules on electronic communications networks and services {{!}} Shaping Europe’s digital future |data dostępu = 2021-06-10 |opublikowany = digital-strategy.ec.europa.eu |url = https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-urges-poland-comply-eu-rules-electronic-communications-networks-and-services}}</ref> poinformowała o przekazaniuprzekazała rządowi RP uzasadnionejuzasadnioną opiniiopinię w związku z naruszeniem prawa UE gwarantującego niezależność Prezesa UKE. Za niezgodne z prawem wspólnotowym Komisja uznała zastosowanie przez rząd RP z mocą wsteczną nowych zasad powoływania i odwoływania Prezesa UKE, co doprowadziło do przedterminowego wygaszenia mandatu Cichego na tym stanowisku. 23 września 2021<ref>{{Cytuj |tytuł = Press corner |data dostępu = 2021-09-23 |opublikowany = European Commission - European Commission |url = https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en |język = en}}</ref> Komisja Europejska poinformowała o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za podważenie niezależności krajowego organu regulacyjnego, wskazując, iż zgodnie z przepisami UE warunki, które mogą skutkować wcześniejszym odwołaniem Prezesa UKE muszą być określone przed rozpoczęciem mandatu, co stanowi ważną gwarancję jego niezależności od nacisków politycznych.
 
Współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na [[Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego|Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego]]. W latach 2016–2018 członek Rady [[Narodowe Centrum Badań i Rozwoju|Narodowego Centrum Badań i Rozwoju]]. W latach 2016–2018 przedstawiciel Rządu RP w Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Nauki i Technologii dla Rozwoju (CSTD). W latach 2016-2020 przedstawiciel Rządu RP w Radzie Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej – [[Intersputnik]]. W latach 2018-2020 członek Komisji Szerokopasmowej dla Zrównoważonego Rozwoju w ramach [[Organizacja Narodów Zjednoczonych|ONZ]]{{r|Marcin Cichy sekretarzem}}. W 2019 wiceprzewodniczący Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) odpowiedzialny za roaming, ramy regulacyjne oraz rozwój sieci bezprzewodowych{{r|Telepolis pl 2019 03 08 Telepolis}}. W 2020 przewodniczący sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej [[Partnerstwo Wschodnie|Partnerstwa Wschodniego]] (EaPeReg) odpowiedzialny m.in. za monitoring inicjatywy Komisji Europejskiej – EU4Digital{{r|Prezes UKE w przyszłym roku}}. W 2020 wiceprzewodniczący Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) realizującej strategię europejskiego jednolitego rynku cyfrowego w [[Handel elektroniczny|e-handlu]]{{r|UKE Marcin Cichy szefem Europejskiej}}.
Anonimowy użytkownik