Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie: Różnice pomiędzy wersjami

m
brak opisu edycji
m (nie organizowana)
m
 
== Cele ==
Celem olimpiady jestbyło:
* rozszerzenie przez uczniów wiedzy z zakresu szeroko pojmowanej problematyki dotyczącej państwa, różnych dziedzin [[System prawny Polski|prawa polskiego]] ([[Prawo konstytucyjne|konstytucyjnego]], [[Prawo karne|karnego]], [[Prawo cywilne|cywilnego]], [[Prawo administracyjne|administracyjnego]], [[Prawo pracy|pracy]], [[Prawo gospodarcze|gospodarczego]]), a także [[Prawo Unii Europejskiej|prawa Unii Europejskiej]] oraz [[Prawa człowieka|praw człowieka]],
* podnoszenie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw [[Praworządność|praworządności]] i szacunku dla prawa, propagowanie [[Kultura prawna|kultury prawnej]], poszerzenie wiedzy prawniczej i obywatelskiej,
 
== Etapy ==
Olimpiada składaskładała się z trzech etapów:
* I etap – szkolny, przeprowadzająprzeprowadzały komisje szkolne w macierzystych szkołach uczestników,
* II etap – okręgowy, jestbyła przeprowadzanyprzeprowadzana przez komisje okręgowe w poszczególnych województwach,
* III etap – centralny (finał).