Piotr Krzysztof Marszałek: Różnice pomiędzy wersjami

Dodane 101 bajtów ,  7 miesięcy temu
aktualizacja informacji i drobne poprawki
(drobne poprawki i uzupełnienia)
Znacznik: Wycofane
(aktualizacja informacji i drobne poprawki)
Znacznik: Wycofane
== Życiorys ==
{{dopracować|sekcja|źródła=2017-01}}
W młodości działał w harcerstwie. Po ukończeniu [[II Liceum Ogólnokształcące im. Piastów Śląskich we Wrocławiu|II Liceum Ogólnokształcącego im. Piastów Śląskich]] we [[Wrocław]]iu studiował na Wydziale Prawa i Administracji [[Uniwersytet Wrocławski|Uniwersytetu Wrocławskiego]], uzyskując magisterium w 1984. W czasie studiów działał społecznie, był m.in. członkiem Uczelnianego Komitetu Strajkowego oraz Uczelnianej Komisji ds. Referendum w sprawie zmiany nazwy Uniwersytetu (im. Bieruta), jak również działaczem Związku Młodzieży Demokratycznej SD (1980–1982)<ref>J. Kosik, Nabycie, utrata i przywrócenie nazwy Uniwersytet Wrocławski, [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego” 1993, no 1409, s. 109.</ref> W latach 80. pracował jako asystent w Instytucie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w [[Stronnictwo Demokratyczne|Stronnictwie Demokratycznym]] (pod koniec lat 80. był przewodniczącym MK SD oraz członkiem Prezydium WK SD,. odW latach 1987-1989 był redaktorem naczelnym „Wrocławskiego Przeglądu Demokratycznego”. Od 1989 był przewodniczącym Centralnej Komisji Rewizyjnej) SD. Z listy SD został radnym Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu i był jej wiceprzewodniczącym (1988–1990)<ref>S. Rogowski, Działalność polityczna i społeczna pracowników Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1969-2006, [w:] „Studia Historycznoprawne” 2007, seria PRAWO, nr CCCIII, s. 130, 135.</ref> W latach 90. był m.in. dyrektorem oddziału Prosper–Banku we Wrocławiu oraz prezesem zarządu w jednej z firm konsultingowych.
 
W 1993 obronił doktorat na temat ''[[Rada Obrony Państwa]] z 1920 r. Studium prawno-historyczne''. Jednocześnie ukończył studia podyplomowe z dziedziny bankowości na [[Uniwersytet Warszawski|Uniwersytecie Warszawskim]] (1993) oraz w zakresie rachunkowości na [[Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu|Akademii Ekonomicznej]] we Wrocławiu (1996). W 2004 podjął pracę w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji [[Towarzystwo Wiedzy Powszechnej|Towarzystwa Wiedzy Powszechnej]] jako adiunkt. W latach 2006-2017 pracował w [[Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie|Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie]], gdzie prowadził wykłady z dziedziny konstytucyjnego systemu organów państwowych i legislacji administracyjnej oraz seminaria dyplomowe z zakresu Administracji Wymiaru Sprawiedliwości, a po połączeniu tej uczelni z [[Uniwersytet Zielonogórski|Uniwersytetem Zielonogórskim]] kontynuował do 2018 r. zatrudnienie na Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie. W latach 2012-2013 pracował również na Uniwersytecie Zielonogórskim, prowadząc wykłady i zajęcia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Od 2014 r. prowadzi zajęcia na kierunkach Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W okresie 2013-2018 był profesorem nadzwyczajnym PWSZ w Sulechowie. W latach 2008-2018 był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego [[Studia Lubuskie]]. W latach 2011-2014 był kierownikiem Zakładu Prawa w Instytucie Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie. W latach 2015-2016 był kierownikiem Pracowni Koordynacji Badań i Dydaktyki Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2016 r. jest kierownikiem Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem w ISM UWr. W 2018 r. został profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2020 r. został wybrany do Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym roku objął przewodnictwo nowo utworzonej Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie. Od 2020 r. jest kierownikiem Kolegium Doktorskiego Nauk o Bezpieczeństwie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
204

edycje