Wikipedysta:Jakub.zabinski/brudnopis5: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
 
 
=== Benito Mussolini ===
[[Benito Mussolini]], który jako pierwszy użył tego terminu w odniesieniu do swojej partii politycznej w 1915, opisał faszyzm w „Doktrynie''[[Doktryna faszyzmu”faszyzmu|Doktrynie faszyzmu]]'' ([[Język włoski|wł.]] ''La dottrina del fascismo'') w następujący sposób<ref>{{Cytuj |autor = Benito Mussolini |redaktor = Piotr R. Jankowski |tytuł = Doktryna faszyzmu |data = 1992 |isbn = 83-900497-0-8 |miejsce = Poznań-Łódź |wydawca = Merkuriusz Polski}}</ref>:
 
{{Cytat|treść=Faszyzm jest koncepcją religijną, oglądającą człowieka w jego immanentnym stosunku z prawem wyższem, z wolą objektywną, która stoi ponad poszczególną jednostką i wznosi ją do godności świadomego członka społeczności duchowej.
O ile wiek XIX był wiekiem socjalizmu, liberalizmu, demokracji, nie znaczy, że wiek XX musi też być wiekiem socjalizmu, liberalizmu, demokracji. Doktryny polityczne przemijają, a narody pozostają. Możemy mieć nadzieję, że jest to wiek władzy, wiek skłaniający się ku ‘prawicy’, wiek faszystowski. O ile wiek XIX był wiekiem jednostki (liberalizm zakłada indywidualizm), możemy mieć nadzieję, że obecny jest wiekiem ‘kolektywnym’, a zatem wiekiem państwa.
 
Kto w religijnej polityce ustroju faszystowskiego ograniczył się do stanowiska względów czysto oportunistycznych, ten nie zrozumiał, że faszyzm
Faszystowska koncepcja państwa jest wszechogarniająca; poza nią żadne wartości ludzkie czy duchowe nie mogą istnieć, a tym bardziej mieć wartości. Tak rozumiany faszyzm jest totalitarny, a państwo faszystowskie – synteza i formacja obejmująca wszystkie wartości – interpretuje, rozwija i potęguje całe życie narodu.
pozatem że jest systemem rządzenia, jest też, i to przedewszystkiem, systemem myślenia.|źródło=Doktryna faszyzmu, s. 18|autor=Benito Mussolini}}{{Cytat|treść=Dlatego dla faszysty wszystko mieści się w państwie, i poza państwem nie istnieje nic ludzkiego, ani duchowego, ani tembardziej nie posiada jakiejkolwiek wartości. W takiem pojęciu faszyzm jest totalitarny, a państwo faszystowskie, jako synteza i zjednoczenie wszelkich wartości, daje sens właściwy całemu życiu narodu, rozwija je i potęguje|źródło=Doktryna faszyzmu, s. 20|autor=Benit Mussolini}}{{Cytat|treść=Poza państwem niema ani jednostek, ani grup (partyj politycznych, stowarzyszeń, syndykatów, klas). Dlatego jest faszyzm przeciwny socjalizmowi, który zamyka r u c h historyczny w '''sksotniałej walki klas''' i nie zna jedności państwowej, która stapia klasy w jedną rzeczywistość ekonomiczną i moralną; i z tego samego powodu sprzeciwia się syndykalizmowi klasowemu.|źródło=Doktryna faszyzmu, s. 20|autor=Benit Mussolini}}{{Cytat|treść=Gdyby się nawet przyjęło, że wiek XIX-ty był wiekiem socjalizmu, liberalizmu, demokracji, nie znaczy to, że również i wiek XX-ty miałby być wiekiem socjalizmu, liberalizmu, demokracji. Doktryny polityczne przemijają, narody pozostają. Można sądzić, że jest to wiek autorytetu, wiek „prawicy”, wiek faszystowski; jeżeli wiek XIX-ty był wiekiem jednostki (liberalizm znaczy indywidualizm), można mniemać, że obecny ma być wiekiem „kolektywnym”, a stąd wiekiem państwa.|źródło=Doktryna faszyzmu, s. 43|autor=Benito Mussolini}}
 
Faszyzm jest koncepcją religijną, w której człowiek jest postrzegany w jego immanentnym związku z nadrzędnym prawem i obiektywną wolą, która wykracza poza konkretną jednostkę i wynosi ją do świadomej przynależności do duchowego społeczeństwa. Ktokolwiek dostrzegł w religii reżimu faszystowskiego jedynie zwykły oportunizm, nie zrozumiał, że faszyzm oprócz tego, że jest systemem rządów, jest także, i przede wszystkim, systemem myślowym.
 
W przemówieniu przed Izbą Deputowanych 26 maja 1927 Mussolini powiedział: Wszystko„Wszystko w ramachdla państwa, nic poza państwem, a przedewszystkiem nic przeciw państwupaństwu”<ref>{{Cytuj |autor = [[Antoni Peretiatkowicz]] |tytuł = Państwo faszystowskie (Bilans rządów pięcioletnich) |czasopismo = Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny |data = 1927 |wolumin = 7 |miejsce = Poznań |wydawca = Wydział Prawa i Administracji UAM |s = 208 |url = https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/15520/1/006%20Antoni%20Peretiatkowicz%20RPEiS%207%284%29%2C%201927.pdf |język = pl}}</ref>.
 
=== Francisco Franco ===
W wywiadzie udzielonym [[Henri Massis|Henri Massisowi]] w 1938, przywódca hiszpańskich nacjonalistów [[Francisco Franco]] opisał swój ruch w Hiszpanii jako część szerszego trendu i powiedział<ref>{{Cytuj |autor = Richard Griffiths |tytuł = Fascism |data = 2005 |isbn = 978-0826478566 |wydawca = Continuum}}</ref>:
 
Faszyzm – bo takie słowo jest używane – przedstawia, gdziekolwiek się przejawia, cechy, które są zróżnicowane w stopniu, w jakim kraje i temperamenty narodowe różnią się od siebie. Jest to w zasadzie reakcja obronna organizmu, przejaw pragnienia życia, pragnienia nieśmiertelności, które w pewnych okresach ogarnia cały naród. Każdy naród reaguje więc na swój własny sposób, zgodnie ze swoją koncepcją życia. Nasz wzrost, tutaj, ma hiszpańskie znaczenie! Co może mieć wspólnego z hitleryzmem, który był przede wszystkim reakcją na stan rzeczy stworzony przez klęskę, dymisję i rozpacz, która po niej nastąpiła?
15 264

edycje